Oddział Diabetologiczny

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Janota
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 40
e-maildiabetologia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 15
Piętro: 6

Kontakt z Oddziałem Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii:
Telefon do pielęgniarek: 32 207 16 95
Telefon do lekarzy: 32
 207 16 55

Zespół Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

Prof.dr hab. n. med. Grażyna Deja

Dr n. med. Mariola Minkina-Pędras

Dr n. med. Ewa Rusak

Dr n. med. Sebastian Seget

Lek. Karolina Klenczar

Pielęgniarki edukacyjne:

Mgr Ewa Borowiak-Zielińska

Mgr Monika Loewe

Pozostały personel:

Mgr Marta Rutkowska– psycholog

Mgr Magdalena Kuźnik psycholog

Jolanta Olkowska – dietetyk

Mgr Irena Żurawska – dietetyk

Mgr Magdalena Myga-dietetyk

Mgr Edyta Zajdadietetyk

Monika Kolasa – sekretarka medyczna tel: 207-17-40

Anna Dołbecka- statystyk medyczny tel: 207-17-36 program pompowy

Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi schorzeniami:
• cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą wtórną, cukrzycą uwarunkowaną genetycznie, w tym cukrzycą związaną z mukowiscydozą,
• stanem przedcukrzycowym,
• innymi zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej,
• nadwagą i otyłością,
• zaburzeniami w gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemią rodzinną,
• zespołem metabolicznym,
• hipoglikemią,
• chorobami współistniejącymi z cukrzycą.

Pobyt na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

W celu planowego przyjęcia dziecka na Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Przyjęcia planowe można umawiać osobiście na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii (w celu ustalenia terminu należy mieć przy sobie skierowanie) lub telefonicznie pod numerem sekretariatu Oddziału Diabetologii Dziecięcej – tel. 32 207 17 40.

Przy przyjęciu pacjenta na Oddział konieczna jest obecność opiekuna prawnego. W pierwszym dniu hospitalizacji przeprowadzana jest rozmowa nt. przebiegu choroby oraz zbierane są dodatkowe informacje potrzebne do ustalenia przyczyn występujących dolegliwości lub choroby. W przypadku małych dzieci w czasie hospitalizacji wskazana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni znać następujące dane:
• dot. przebiegu ciąży, porodu oraz okresu pierwszego roku życia dziecka (konieczna książeczka zdrowia dziecka),
• dot. rozwoju dziecka (z bilansów okresowych),
• wzrost i masa ciała rodziców dziecka oraz jego rodzeństwa,
• informacje o przebytych chorobach i ewentualnych pobytach w szpitalu (wskazane wypisy do wglądu),
• informacje o przebytych urazach,
• informacje o chorobach przewlekłych (np. alergiach, wadach układu krążenia, wadach układu moczowego, chorobach przewodu pokarmowego – również wskazana dokumentacja medyczna do wglądu),
• informacje dot. zaburzeń gastroenterologicznych (zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wymioty),
• informacje dot. dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle głowy, zawroty głowy, utraty przytomności),

• informacje dot. przewlekłego leczenia (długotrwałego stosowania leków),
• dot. przebiegu dojrzewania pacjenta (np. pierwsza miesiączka u dziewczynki – wskazane prowadzenie kalendarzyka).

Edukacja dla pacjentów oraz ich rodzin

Na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii prowadzone są zajęcia edukacyjne i reedukacyjne dzieci chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu pełnej samokontroli, żywienia oraz leczenia za pomocą osobistych pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii.