Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR N. MED.
Michał Daab
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1882
MAIL
anestezjologiagczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Edyta Warszawska
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
1
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

Na naszym oddziale pracuje na co dzień 16 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, posiadających szerokie doświadczenie w medycynie pediatrycznej oraz 65 pielęgniarek posiadających kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Znieczulamy pacjentów na 7 salach operacyjnych m.in. do zabiegów chirurgicznych, neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych, laryngologicznych, ortopedycznych oraz zabiegów chirurgii plastycznej. Na co dzień ściśle współpracujemy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, znieczulając dzieci w Pracowni Endoskopowej, Pracowni Hemodynamiki oraz w Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego. Zapewniamy także komfort pacjentom na oddziałach naszego szpitala – znieczulamy do procedury punkcji lędźwiowej, biopsji szpiku oraz przy bolesnych zmianach opatrunków. Rocznie w ramach pracy bloku operacyjnego przeprowadzamy blisko 4 tysiące znieczuleń oraz około 2,5 tysiąca poza salami operacyjnymi.
 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

Do naszych zadań należy również ratowanie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia, podczas interwencji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w razie nagłego zatrzymania krążenia. Do specyfiki naszej pracy należy świadczenie usług medycznych dzieciom już od pierwszych dni życia (również tym urodzonym przedwcześnie), aż do okresu pełnoletności. Ze względu na wieloprofilowość naszego szpitala świadczymy usługi na najwyższym poziomie pacjentom z obciążonym wywiadem chorobowym, niejednokrotnie odsyłanych z innych szpitali. Przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski, wymagające opieki interdyscyplinarnej.

Drugim polem naszych działań są świadczenia lekarskie w oddziale intensywnej terapii. Ratujemy i leczymy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej, ciężkiego zapalenia płuc w przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wad serca, wstrząsu, sepsy, neuroinfekcji, zatruć jak również zaburzeń metabolicznych i oparzeń. Jednak najważniejszym zadaniem zespołu OAiIT jest kompleksowe leczenie ciężkich urazów wielonarządowych. Naszą misją jest zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dzieciom, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych lub innych nieszczęśliwych zdarzeń. Jest to możliwe dzięki wieloletniej współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i zlokalizowanym przy szpitalu lądowisku dla helikopterów. GCZD pełni rolę Centrum Urazowego dla Dzieci z całego województwa, przez 365 dni w roku, a nasz oddział jest gotowy na przyjęcie pourazowego pacjenta w każdej chwili. Rocznie leczymy ponad 250 pacjentów.

W OIT stosujemy wszystkie dostępne nowoczesne metody ratowania życia – ECMO, wspomaganie układu krążenia w oparciu o monitorowanie hemodynamiczne, leczenie nerkozastępcze, zaawansowane metody wentylacji mechanicznej, stosując wysokospecjalistyczny sprzęt i metody diagnostyczne. Naszą wiedzą służymy również kolegom lekarzom ze wszystkich oddziałów szpitala proszącym nas o konsultacje szczególnie trudnych klinicznie i skomplikowanych pacjentów.

Nasz oddział zapewnia miejsca szkoleniowe specjalizującym się rezydentom w ramach odbywania stażu z anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej. Jesteśmy ambitnym i zgranym zespołem, który stale podnosi swoje kwalifikacje, starając się zapewnić i umożliwić jak najlepsze funkcjonowanie naszego szpitala. Nie bez przyczyny znajdujemy się na I piętrze budynku – stanowiąc solidny fundament GCZD.