Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR HAB. N. MED. PROF. SUM
Tomasz Koszutski
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1750
MAIL
chirurgiagczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Katarzyna Kozłowska
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
3
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Terminy zabiegów ustalane są przez Sekretariat Oddziału tel. 32 207 1750
Karty wypisowe ze szpitala, zaświadczenia, druki L-4, wyniki badań histopatologicznych, MR itp. przekazywane są przez Kancelarię Oddziału tel. 32 207 1834

Oddział pełni codzienny ostry dyżur
Lekarze Kliniki przyjmują pacjentów ambulatoryjnie w Poradni Chirurgicznej, Urologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej.
Prowadzimy kompleksową opiekę nad dziećmi z pęcherzem neurogennym. Wspólnie z Fundacją „SPINA” utworzyliśmy Pracownię Uroterapii.
Zalecenia dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Chirurgii i Urologii
 

W dniu planowego przyjęcia należy zgłosić się do punktu przyjęć planowych znajdującego się na 1 piętrze.
W przypadku przyjęć w soboty i niedziele przyjęcia odbywają się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Przy przyjęciu na Oddział wymaga jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego celem podpisania zgód na leczenie oraz udzielania informacji o pacjencie.

 

  1. Przyjęcie pacjentów w trybie stacjonarnym (zabieg w następnym dniu) – pacjent może jeść i pić.
  2. Przyjęcie pacjentów w trybie jednodniowym (zabieg tego samego dnia) – pacjent powinien być na czczo.
  3. W przypadku kontaktu z chorym zakaźnie musi upłynąć okres 3 tygodni.
  4. Po planowym szczepieniu musi upłynąć okres przynajmniej 10 dni.
  5. Po przyjmowaniu antybiotyku musi upłynąć okres przynajmniej 14 dni.
  6. Pacjent powinien być całkowicie zdrowy, bez żadnych oznak infekcji. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (katar, kaszel, gorączka lub podwyższona temperatura, biegunka, wymioty, ogólne osłabienie organizmu) prosimy o kontakt z Sekretariatem Oddziału.
  7. Jeden z rodziców lub opiekunów prawnych pacjenta może przebywać z dzieckiem na Oddziale bezpłatnie i całodobowo. Oddział dysponuje łóżkiem polowym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z pobytem na Oddziale prosimy o kontakt z Sekretariatem Oddziału w godzinach 07:30-14:30 pod numerem telefonu 32 207 1750

POZOSTAŁE INFORMACJE

PROF. DR HAB. N. MED.
Janusz Bohosiewicz

Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chirurgii Dziecięcej, Członek Komisji Akredytacyjnej CMKP.
 

DR HAB. N. MED. PROF. SUM
Tomasz Koszutski

Konsultant Wojewódzki ds. Urologii Dziecięcej, Członek Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Urologii Dziecięcej, Prezes Elekt PTChD.
 


 

PERSONEL
 

DR. N. MED.
Wojciech Madziara
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista chirurgii onkologicznej
 

DR. N. MED.
Dariusz Basek
Specjalista chirurgii dziecięcej
 

DR. N. MED.
Grażyna Wojtynek
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Katarzyna Byrka-Owczarek
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Grzegorz Kudela
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

DR. HAB N. MED.
Agnieszka Pastuszka
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Joanna Kowalik
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista chirurgii plastycznej.
 

DR. N. MED.
Andrzej Bulandra
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR N. MED.
Anna Stołtny
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR N. MED.
Klaudia Korecka
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

DR N. MED.
Dominika Krakowczyk
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Wojciech Utrata
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Mirosław Mikosiński
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Anna Walęza-Widuch
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista chirurgii onkologicznej.
 

LEK. MED.
Mateusz Porębski
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Szymon Tobor
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 


 

REZYDENCI
 

LEK. MED.
Agnieszka Wiernik
 

LEK. MED.
Anna Zioła

LEK. MED.
Anna Chowaniec
 

LEK. MED.
Magdalena Jastrzębska

LEK. MED.
Paulina Brauner
 

 

 


 

Zakres działalności
 

W Klinice prowadzone jest leczenie chirurgiczne dzieci w wieku od 0 do 18 lat w pełnym zakresie, w szczególności:

 1. Chirurgia noworodka – jeden z dwóch ośrodków na Śląsku (noworodki przyjmowane są do Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i operowane na specjalnej sali operacyjnej zlokalizowanej wewnątrz tego Oddziału).
 2. Chirurgia płodu – operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów we współpracy z Kliniką Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
 3. Chirurgia jamy brzusznej – w pełnym zakresie.
 4. Torakochirurgia – w tym duża liczba operacji wrodzonych deformacji klatki piersiowej.
 5. Urologia dziecięca – w pełnym zakresie, łącznie z możliwością leczenia endoskopowego kamicy dróg moczowych oraz unikalne operacje zaburzeń cielesno-płciowych.
 6. Chirurgia onkologiczna – wszystkie zabiegi chirurgiczne w zakresie nowotworów łagodnych i złośliwych tkanek miękkich i kości we współpracy z Oddziałem Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii.
 7. Chirurgia plastyczna – wszelkie niezbędne operacje, głównie rozszczepy wargi i podniebienia.
 8. Chirurgia naczyniowa – wszelkie operacje planowe i nagłe we współpracy ze stałym konsultantem, specjalistą chirurgii naczyniowej, jako ośrodek referencyjny dla Śląska.
 9. Leczenie urazów w tym urazów wielonarządowych oraz oparzeń u dzieci – we współpracy z Oddziałem Intensywnej Terapii i Oddziałem Ortopedii.

 

Działalność dydaktyczna
 

W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kształcenie studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych w zakresie chirurgii dziecięcej. Kształcenie studentów III roku Wydziału Lekarskiego w zakresie propedeutyki onkologii oraz studentów VI roku w zakresie onkologii. Zajęcia „Electives” dla studentów anglojęzycznych.

W ramach kształcenia podyplomowego

Staże szkoleniowe rezydentów z terenu Śląska specjalizujących się w chirurgii dziecięcej. Staże szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, kardiochirurgii, urologii i innych.

 

Nasze sukcesy

Jako jedyny ośrodek na Śląsku wykonujemy operacje rozszczepów wargi i podniebienia. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy nową metodę operacji lejkowatej klatki piersiowej. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy ponad 500 tego rodzaju zabiegów. Jako jedyni w kraju, wspólnie z zespołem Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu, wykonujemy operacje u płodów z prenatalnie rozpoznaną przepukliną oponowo-rdzeniową (było ich ponad 60). Wykonujemy unikalne operacje u dzieci z zaburzeniami cielesno-płciowymi. Z miesiąca na miesiąc powiększamy liczbę operacji wykonywanych metodą laparo i torakoskopową.

 

Współpraca z innymi ośrodkami

W 2012 roku podjęliśmy współpracę z Kliniką Chirurgii Naczyń w Katowicach-Ochojcu. Z pomocą konsultanta chirurga naczyniowego, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, leczone są wszystkie dzieci ze Śląska, wymagające operacji naczyniowej nagłej i planowej.
Rozwijamy też kontakty zagraniczne. Wielokrotnie operowaliśmy dzieci we Lwowie, a lekarze z Ukrainy odbywają regularne szkolenia w GCZD. Współpracujemy również z Kliniką Chirurgii Dziecięcej w Richmond (USA). W ostatnim okresie nawiązaliśmy kontakty i prowadzimy wymianę doświadczeń z Ośrodkiem Terapii Płodu w Giessen (Niemcy).