Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR HAB. N. MED.
Tomasz Koszutski
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1750
MAIL
chirurgia@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Katarzyna Kozłowska
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
3
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Ustalanie terminów zabiegów w godz. 07:30-14:30
Karty wypisowe ze szpitala, zaświadczenia, druki L-4, wyniki badań histopatologicznych, MR itp. przekazywane są przez Kancelarię Oddziału tel. 32 207-18-34

Oddział pełni codzienny ostry dyżur
Lekarze Kliniki przyjmują pacjentów ambulatoryjnie w Poradni Chirurgicznej, Urologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej.
Prowadzimy kompleksową opiekę nad dziećmi z pęcherzem neurogennym. Wspólnie z Fundacją „SPINA” utworzyliśmy Pracownię Uroterapii.

 

Pozostałe informacje
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Janusz Bohosiewicz

Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chirurgii Dziecięcej, Członek Komisji Akredytacyjnej CMKP.
 

DR HAB. N. MED.
Tomasz Koszutski

Konsultant Krajowy ds. Urologii Dziecięcej, Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Urologii Dziecięcej.
 


 

PERSONEL
 

DR. N. MED.
Wojciech Madziara
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista chirurgii onkologicznej
 

DR. N. MED.
Dariusz Basek
Specjalista chirurgii dziecięcej
 

DR. N. MED.
Grażyna Wojtynek
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Katarzyna Byrka-Owczarek
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Grzegorz Kudela
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Agnieszka Pastuszka
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Joanna Kowalik
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

DR. N. MED.
Andrzej Bulandra
Specjalista chirurgii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Wojciech Utrata
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Mirosław Mikosiński
Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej.
 

LEK. MED.
Bożena Jaklik
Specjalista chirurgii plastycznej.
 


 

REZYDENCI
 

LEK. MED.
Anna Walęza-Widuch
 

LEK. MED.
Klaudia Korecka

LEK. MED.
Marta Bunarowska
 

LEK. MED.
Grzegorz Swalarz

LEK. MED.
Anna Stołtny
 

LEK. MED.
Mateusz Porębski

 


 

Zakres działalności
 

W Klinice prowadzone jest leczenie chirurgiczne dzieci w wieku od 0 do 18 lat w pełnym zakresie, w szczególności:

  1. Chirurgia noworodka – jeden z dwóch ośrodków na Śląsku (noworodki przyjmowane są do Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i operowane na specjalnej sali operacyjnej zlokalizowanej wewnątrz tego Oddziału).
  2. Chirurgia płodu – operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów we współpracy z Kliniką Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
  3. Chirurgia jamy brzusznej – w pełnym zakresie.
  4. Torakochirurgia – w tym duża liczba operacji wrodzonych deformacji klatki piersiowej.
  5. Urologia dziecięca – w pełnym zakresie, łącznie z możliwością leczenia endoskopowego kamicy dróg moczowych oraz unikalne operacje zaburzeń cielesno-płciowych.
  6. Chirurgia onkologiczna – wszystkie zabiegi chirurgiczne w zakresie nowotworów łagodnych i złośliwych tkanek miękkich i kości we współpracy z Oddziałem Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii.
  7. Chirurgia plastyczna – wszelkie niezbędne operacje, głównie rozszczepy wargi i podniebienia.
  8. Chirurgia naczyniowa – wszelkie operacje planowe i nagłe we współpracy ze stałym konsultantem, specjalistą chirurgii naczyniowej, jako ośrodek referencyjny dla Śląska.
  9. Leczenie urazów w tym urazów wielonarządowych oraz oparzeń u dzieci – we współpracy z Oddziałem Intensywnej Terapii i Oddziałem Ortopedii.

 

Działalność dydaktyczna
 

W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kształcenie studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych w zakresie chirurgii dziecięcej. Kształcenie studentów III roku Wydziału Lekarskiego w zakresie propedeutyki onkologii oraz studentów VI roku w zakresie onkologii. Zajęcia „Electives” dla studentów anglojęzycznych.

W ramach kształcenia podyplomowego

Staże szkoleniowe rezydentów z terenu Śląska specjalizujących się w chirurgii dziecięcej. Staże szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, kardiochirurgii, urologii i innych.

 

Nasze sukcesy

Jako jedyny ośrodek na Śląsku wykonujemy operacje rozszczepów wargi i podniebienia. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy nową metodę operacji lejkowatej klatki piersiowej. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy ponad 500 tego rodzaju zabiegów. Jako jedyni w kraju, wspólnie z zespołem Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu, wykonujemy operacje u płodów z prenatalnie rozpoznaną przepukliną oponowo-rdzeniową (było ich ponad 60). Wykonujemy unikalne operacje u dzieci z zaburzeniami cielesno-płciowymi. Z miesiąca na miesiąc powiększamy liczbę operacji wykonywanych metodą laparo i torakoskopową.

 

Współpraca z innymi ośrodkami

W 2012 roku podjęliśmy współpracę z Kliniką Chirurgii Naczyń w Katowicach-Ochojcu. Z pomocą konsultanta chirurga naczyniowego, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, leczone są wszystkie dzieci ze Śląska, wymagające operacji naczyniowej nagłej i planowej.
Rozwijamy też kontakty zagraniczne. Wielokrotnie operowaliśmy dzieci we Lwowie, a lekarze z Ukrainy odbywają regularne szkolenia w GCZD. Współpracujemy również z Kliniką Chirurgii Dziecięcej w Richmond (USA). W ostatnim okresie nawiązaliśmy kontakty i prowadzimy wymianę doświadczeń z Ośrodkiem Terapii Płodu w Giessen (Niemcy).