Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Przemysława Jarosz-Chobot
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1740
MAIL
diabetologia@gczd.katowice.pl
 

P.O. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Anna Janota
 

LOKALIZACJA
 

PIĘTRO
6
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Pobyt na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

W celu pierwszego planowego przyjęcia dziecka na Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Przyjęcia planowe można umawiać osobiście na Oddziale (pamiętaj by mieć przy sobie skierowanie) lub telefonicznie pod numerem sekretariatu Oddziału Diabetologii Dziecięcej – tel. 32 207 1740.

Przy przyjęciu pacjenta na Oddział konieczna jest obecność opiekuna prawnego. W pierwszym dniu hospitalizacji przeprowadzana jest rozmowa nt. przebiegu choroby oraz zbierane są dodatkowe informacje potrzebne do ustalenia przyczyn występujących dolegliwości lub choroby. W przypadku małych dzieci w czasie hospitalizacji wskazana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni znać następujące informacje:

  • przebieg ciąży, porodu oraz okresu pierwszego roku życia dziecka (konieczna jest książeczka zdrowia dziecka),
  • rozwój dziecka na podstawie bilansów okresowych,
  • wzrost i masa ciała rodziców dziecka oraz jego rodzeństwa,
  • przebyte choroby i ewentualne pobyty w szpitalach (wskazane wypisy do wglądu),
  • przebyte urazy,
  • choroby przewlekłe (np. alergie, wady układu krążenia, wady układu moczowego, choroby przewodu pokarmowego – również wskazana dokumentacja medyczna do wglądu),
  • zaburzenia gastroenterologiczne (zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wymioty),
  • dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle głowy, zawroty głowy, utraty przytomności),
  • przewlekłe leczenia (długotrwałe stosowania leków),
  • przebieg dojrzewania pacjenta (np. pierwsza miesiączka u dziewczynki – wskazane prowadzenie kalendarzyka).

Edukacja dla pacjentów oraz ich rodzin

Na Oddziale prowadzone są zajęcia edukacyjne i reedukacyjne dzieci chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu pełnej samokontroli, żywienia oraz leczenia za pomocą osobistych pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii.

 

KAFLE diabetologia
Aktualności
Poradnia
Diabetologiczna
Poradnia / Oddział Diabetologii – informacje dla pacjentów
Opieka
Diabetologiczna
Uprawnienia pacjenta
z cukrzycą
Projekt Innodia
Pozostałe informacje o Oddziale
 

TELEFONY KONTAKTOWE
 

LEKARZE
32 207 1655

PIELĘGNIARKI
32 207 1695

PROGRAM POMPOWY
32 207 1773

 


 

ZESPÓŁ ODDZIAŁU
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Przemysława Jarosz-Chobot
 

DR N. MED.
Ewa Rusak
 

LEK.
Karolina Klenczar
 

LEK.
Wanda Lutogniewska
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Grażyna Deja
 

DR N. MED.
Sebastian Seget
 

LEK.
Paulina Rączkowska
 

LEK.
Paulina Witoszek
 

DR N. MED.
Mariola Minkina-Pędras
 

DR N. MED.
Halla Kamińska
 

LEK.
Michalina Fonfara
 


 

PIELĘGNIARKI EDUKACYJNE
 

MGR
Ewa Borowiak-Zielińska
 

MGR
Monika Loewe
 

MGR
Edyta Zajda
 


 

POZOSTAŁY PERSONEL
 

MGR
Marta Rutkowska
Psycholog
 

MGR
Klaudia Szmigiel
Psycholog
 

MGR
Aleksandra Fortuna
 

LEK.
Anna Tkacz
Koordynator dietetyków
 

MGR
Irena Żurawska
Dietetyk
 

MGR
Magdalena Myga
Dietetyk
 

MGR
Paweł Młynarski

 

SEKRETARKA MEDYCZNA
Monika Kolasa
TEL
32 207 1740

STATYSTYK MEDYCZNY ORAZ PROGRAM POMPOWY
Anna Dołbecka
TEL
32 207 1773
PROGRAM POMPOWY
Beata Ciszewski
TEL
32 207 1736
 


 

Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi schorzeniami:

  • cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą wtórną, cukrzycą uwarunkowaną genetycznie, w tym cukrzycą związaną z mukowiscydozą,
  • stanem przedcukrzycowym,
  • innymi zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej,
  • nadwagą i otyłością,
  • zaburzeniami w gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemią rodzinną,
  • zespołem metabolicznym,
  • hipoglikemią,
  • chorobami współistniejącymi z cukrzycą.
Pliki do pobrania

LINK Instrukcja jak założyć konto Profil Pacjenta – pacjent.gov.pl (możliwość uzyskania kodów do e-recept, e-zleceń, e-skierowań) (pdf)
LINK SKYPE – instrukcja (do wykonania teleedukacji) (pptx)
LINK Visimed – instrukcja (do wykonania videoporady) (pdf)
LINK Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego o niepełnosprawności do 16 r.ż (pdf)
LINK Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego o niepełnosprawności powyżej 16 r.ż (jpg)
LINK Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność do 16 r.ż (pdf)
LINK Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność powyżej 16 r.ż (jpg)
LINK Zwolnienie z zajęć szkolnych (pdf)
LINK Informacja dla lekarza kierującego-POZ (pdf)
LINK Kwalifikacja do leczenia z zastosowaniem pompy insulinowej pacjenta 0-18 (pdf)
LINK Kwalifikacja do leczenia z zastosowaniem pompy insulinowej pacjenta 18+ (pdf)
LINK Karta konsultacyjna diabetologiczna do uprawiania sportu przez osoby chore na cukrzyce typu 1 (pdf)
LINK Zaświadczenie o stanie zdrowia do kształcenia specjalnego – asystent (pdf)
LINK Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań kierowców (pdf)
LINK Zaświadczenie o zastrzeżeniach do prowadzenia pojazdów (do terytorialnego wydziału komunikacji lub jednostki samorządu lokalnego) (pdf)
LINK Karta informacyjna diabetologicznej opieki pediatrycznej (przekazanie pacjenta do Diabetologicznej Poradni dla dorosłych) (pdf)
LINK Karta konsultacyjna do badań profilaktycznych (pdf)
LINK Zalecenia lekarza dotyczące dostosowania warunków organizacyjnych egzaminu ósmoklasisty (pdf)