Pomoc dla Ukrainy

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Kto może skorzystać z pomocy
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na jakich warunkach można uzyskać pomoc finansową

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 • Co to są wyroby medyczne?

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

 • Czy wyroby medyczne są refundowane?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.

Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

 • Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne?

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

 • Jaki jest okres ważności zlecenia?

Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

 • Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne?

Zlecenie może potwierdzić:

  • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  • dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.

Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.
Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tym LINKU.

 • Gdzie kupić wyroby medyczne?

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON? – świadczenie w Module I programu

Jeśli masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową – do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać?

Musisz mieć dokument finansowy – fakturę na podstawie której pieniądze zostaną przekazane do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

Gdzie ubiegasz się o wsparcie finansowe?

W powiecie, na terenie którego przebywasz. Instytucja, do której idziesz po pomoc to najczęściej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W każdym powiecie powinien być punkt informacyjny, gdzie dowiesz się, gdzie złożyć wniosek o pomoc finansową.

Czy musisz wypełnić jakiś dokument?

Tak. Jest to wniosek, który możesz pobrać z internetu LINK), ale możesz też wypełnić na miejscu.

Wzór takiego wniosku (w języku polskim i ukraińskim) jest też udostępniony na stronie internetowej PFRON

LINK

Tam gdzie kupujesz wyrób medyczny lub go naprawiasz, poproś o zrobienie kopii zlecenia od lekarza. Tą kopię dołączasz do wniosku o pomoc finansową wraz z dowodem finansowym / faktura za zakup lub naprawę.

Czy każdy musi złożyć wniosek sam?

Wniosek składasz we własnym imieniu jako beneficjent programu lub jako opiekun małoletniego.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są na bieżąco.

Kto i kiedy decyduje o przyznaniu świadczenia?

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego i powiadamia Cię o tym.

Kiedy następuje przelew lub wypłata środków w gotówce w sytuacji pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia?

We wniosku wybierasz preferowaną formę przekazania świadczenia spośród takich możliwości:

  • przelew na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę,
  • przelew na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia,
  • gotówka w kasie lub przekazem pocztowym (o ile samorząd powiatowy dopuszcza taką formę płatności).

Wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę lub w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

 • Co jeśli decyzja jest negatywna?

W takiej sytuacji możesz zwrócić się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy.

Inne przydatne linki:

Informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
Strona internetowa NFZ – aktualności.
Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (informacje w języku ukraińskim).

Podstawy prawne zaopatrzenia w wyroby medyczne:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. z późn.zm.).
Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.).

 • Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy w obliczu pewnej stabilizacji wracają do ojczyzny, a po miesiącu usiłują przyjechać do Polski, tracą uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju i korzystania z ustawy o pomocy.
 • Ponadto uchodźcom z Ukrainy nie są wystawiane dokumenty ani poświadczające ich prawo do pobytu w Polsce, ani objęcia ich ochroną na podstawie ustawy o pomocy.