Poradnia Diabetologiczna

 
Przygotowanie do wizyty w Poradni Diabetologicznej
 

Informujemy, że przed wizytą w Poradni Diabetologicznej należy wypełnić poniższą ankietę w celu uzupełnienia wywiadu w dokumentacji medycznej.

Ankieta pacjenta

Przypominamy o konieczności odczytywania pomp insulinowych oraz systemów CGM/FGM przed każdą wizytą lekarską i edukacyjną w Poradni Diabetologicznej.

Informujemy o konieczności odbywania wizyt osobistych, jedynie w uzasadnionych przypadkach (tj.: choroba, kwarantanna), po konsultacji z lekarzem możliwe jest odbycie wizyty w trybie zdalnym (jako videoporada lub teleporada), ale tylko i wyłącznie po udostępnieniu wszystkich odczytów (pompy, systemy monitorowania). Kolejna wizyta winna odbyć się w trybie stacjonarnym.

W celu ustalenia nowego terminu wizyty (za około 8 tygodni) prosimy o kontakt z rejestracją.

TEL
32 207 1777
MAIL
zpsgczd.katowice.pl
 

Prosimy opiekunów naszych pacjentów o założenie konta pacjenta na stronie pacjent.gov.pl – instrukcja jak założyć konto dostępna w rozwijanej zakładce Pliki do pobrania.
Na koncie pacjenta pacjent.gov.pl są zapisywane informacje – KODY: e-recepty, e-skierowania.

Wizyty w Poradni Diabetologicznej odbywają się:

  • planowo z jednym opiekunem dziecka (prosimy o zakładanie maseczek),
  • jako Videoporady,
  • jako Teleporady.

 


VIDEOPORADA

Konsultacja lekarska video odbywa się za pośrednictwem aplikacji Teams.

W dniu umówionej konsultacji personel Poradni wyśle Państwu maila z zaproszeniem na spotkanie w aplikacji Teams (mail będzie odpowiedzią na maila z przygotowaniem do wizyty). Spotkanie będzie zaplanowane na godzinę, na którą umawiali Państwo termin wizyty w rejestracji. Po otrzymaniu zaproszenia należy w porze konsultacji otworzyć link znajdujący się w wiadomości mailowej i oczekiwać, aż lekarz wpuści Państwa na spotkanie w aplikacji.

Dane kontaktowe do Poradni Diabetologicznej:

TEL
32 207 1710
32 207 1687
32 207 1649
MAIL
poradnia.diabgczd.katowice.pl
 

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dużą ilością pacjentów preferujemy kontakt z personelem poradni diabetologicznej poprzez skrzynkę mailową (na adres: poradnia.diab@gczd.katowice.pl). Odpowiedź uzyskają Państwo do 1-2 dni roboczych.

 

TELEPORADA

Teleporady odbywają się we wcześniej ustalonych terminach wizyt.
 


 

Jak przygotować się do WIZYTY TELEPORADY/VIDEOPORADY?

Należy przygotować:

1. Listę pytań, którą chcecie zadać lekarzowi.

 

2. Listę leków, na które potrzebne będą recepty: nazwa preparatu insuliny i liczba opakowań, nazwa pasków do glukometru i liczba opakowań, itd. Lekarz wystawi e-receptę.

Kod do e-recept zostanie przesłany smsem. W aptece wystarczy podać kod i numer pesel, aby zrealizować receptę.

 

3. Listę zleceń na potrzebny osprzęt do osobistej pompy insulinowej/systemu ciągłego monitorowania glikemii. Należy sprawdzić, do którego miesiąca już zrealizowano zlecenia. Lekarz wystawi e-zlecenia. Nie ma potrzeby potwierdzenia e-zlecenia w NFZ.

Kody do zleceń zostaną przesłane smsem.

Na podstawie tych kodów można zrealizować e-zlecenia w zwykłej aptece lub w sklepie internetowym. Jeżeli pacjent ma aktualne Orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczeniem w punktach 7. i 8. – „wymaga”, w celu uzyskania większej liczby niż wynosi limit: zestawów infuzyjnych, zbiorniczków, sensorów, transmiterów, należy wcześniej wysłać do Poradni e-mailem skan oświadczenia (treść całego orzeczenia, łącznie z datą wystawienia, numerem, pieczątką lekarza, musi być wyraźna).

 

4. Przygotować dane dotyczące prowadzonej w domu insulinoterapii i kontroli glikemii

 

5. Jeśli pacjent stosuje osobistą pompę insulinową Medtronic, należy sczytać ją w domu.

Jeśli pompa nie była wcześniej sczytywana proszę wejść na stronę Medtronic, gdzie znajduje się dokładna instrukcja jak założyć konto: https://carelink.minimed.eu.

Należy zarejestrować się, aby utworzyć nowe konto, postępując zgodnie z instrukcją: https://www.pompy-medtronic.pl/oprogramowanie/oprogramowanie-carelink.

Proszę wpisać nazwę użytkownika i hasło (należy je zapamiętać), a następnie zalogować się.

Glukometr Contour Link jest czytnikiem, więc należy włożyć go do gniazda USB w komputerze i sczytać pompę za pomocą glukometra.Ważne, aby przy sczytywaniu wybrać opcję pompa (a nie glukometr) i wpisać numer pompy.

W razie problemów z założeniem własnego konta do sczytywania pompy, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic p. Krzysztof Paschek nr tel.: 510-202-933 oraz Aleksandra Wiązania 887-778-505 (do dyspozycji od poniedziałku do piątku).

POMPĘ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SCZYTAĆ w dniu poprzedzającym wizytę, aby aktualne informacje znalazły się na koncie użytkownika w Poradni zanim zadzwoni lekarz!

 

6. Jeśli pacjent stosuje system FreeStyle Libre:

Należy założyć konto w LibreView: https://pat.libreview.io/. Następnie należy połączyć się z kontem Poradni wprowadzając numer ID gabinetu: gczdporadnia.

Jeżeli macie już Państwo założone konto w LibreView, to należy sprawdzić, czy jest ono połączone z kontem Poradni i w razie braku połączenia należy nawiązać połączenie, wprowadzając numer ID gabinetu: gczdporadnia.

Jeśli jako czytnik używany jest smartfon, to od chwili połączenia własnego konta z kontem Poradni wyniki pacjenta będą automatycznie przesyłane do Poradni.

Jeśli stosowany jest tradycyjny czytnik, to należy połączyć go z komputerem za pomocą żółtego przewodu (jeden koniec żółtego przewodu trzeba podłączyć do wejścia USB w komputerze, a drugi koniec połączyć z czytnikiem) i sczytać wyniki za pomocą programu LibreView. Należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na koncie LibreView.

Jeśli to nie zostanie zrobione, lekarz w Poradni nie będzie miał dostępu do danych zapisanych w pamięci czytnika!

W razie problemu z założeniem konta na LibreView czy podczas połączenie własnego konta z kontem Poradni, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Abbott – p.Diana Kiersztyn-Rogala 695-610-165

 

7. Jeśli pacjent stosuje Dexcom.

Jeżeli dotychczas nie miał sparowanego konta z kontem Poradni, to powinien zadzwonić do Poradni. Musi podać email wykorzystany do zarejestrowania Dexcoma. Na ten email zostanie wysłane zaproszenie, które pacjent musi zatwierdzić wpisując otrzymany kod.

W razie problemów technicznych należy skontaktować się ze wsparciem technicznym pod nr telefonu 22/101-01-76 lub z Panią Magdaleną Popiel pod nr 504 271 103.

Jeśli to nie zostanie zrobione, lekarz w Poradni nie będzie miał dostępu do danych zapisanych w pamięci czytnika!

 

8. Jeśli pacjent stosuje PENY, powinien:

– spisać przeliczniki insuliny analogowej szybko działającej na jedzenie i na korekty (o ile mg/dl obniża glikemię 1 j. insuliny),
– przez kilka dni przed wizytą prowadzić dziennik samokontroli i wpisywać wyniki glikemii i dawki insuliny podawanej w bolusie do posiłków i na korekty oraz insuliny analogowej długodziałającej. Jeśli nie zostanie to zrobione, lekarz w Poradni nie będzie miał dostępu do informacji na temat wyników terapii pacjenta!

Wysyłając email i plik z danymi dotyczącymi samokontroli i insulinoterapii na adres emailowy Poradni: poradnia.diab@gczd.katowice.pl w temacie proszę podać: imię, nazwisko i datę urodzenia pacjenta. Wówczas łatwiej będzie personelowi Poradni zidentyfikować konkretnego pacjenta i zapoznać się z jego wynikami.

 

9. Informujemy, że videoporada lub teleporada nie oznacza jedynie porady z wystawieniem e-recept. Nasi pacjenci otrzymują inne dokumenty (poza zaopatrzeniem medycznym i receptami) drogą pocztową, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Poradnią Diabetologiczną.