Oddział Gastroenterologii i Pediatrii

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1700
MAIL
ped@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Małgorzata Styczeń
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
6
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

Przyjęcie na Oddział

Przyjęcia planowe do Oddziału Gastroenterologii i Pediatrii odbywają według kalendarza przyjęć. W celu ustalenia planowego przyjęcia dziecka na Oddział konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Ustalenia terminu przyjęcia można dokonać osobiście w Sekretariacie Oddziału Gastroenterologii i Pediatrii na VI piętrze GCZD lub telefonicznie pod numerem tel. 32 207 17 00 w godz. 11:00-14:30.
Podczas przyjęcia pacjenta/ dziecka do Oddziału konieczna jest obecność opiekuna prawnego. W pierwszym dniu hospitalizacji przeprowadzana jest rozmowa nt. przebiegu choroby oraz zbierane są dodatkowe informacje potrzebne do ustalenia przyczyn występujących dolegliwości lub choroby. W przypadku małych dzieci w czasie hospitalizacji wskazana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Szczegółowe warunki pobytu na oddziałach

Oddział Gastroenterologii i Pediatrii znajduje się na VI piętrze GCZD, dysponuje 36 lóżkami.

1. Odcinek gastroenterologii
1 x 1-os z pełnym węzłem sanitarnym-izolatka
8 x 2-os z węzłem sanitarnym
3 x 3-os
2 x łazienka dla pacjentów
1 x pokój badań

2. Odcinek pediatrii
2 x 1-os z pełnym węzłem sanitarnym – izolatki
1 x 2-os
2 x 3-os
1 x Łazienka dla pacjentów

W Oddziale udostępniona jest dla pacjentów świetlica, wyposażona w stoliki, krzesła, regał z książkami oraz telewizor. Odbywają się też zajęcia edukacyjne.
W Oddziale znajduje się toaleta z prysznicem przystosowana dla pacjentów niepełnosprawnych.
Oddział dysponuje również aneksem kuchennym dla rodziców wyposażonym w lodówkę, mikrofalówkę oraz czajnik elektryczny.
Przy pacjencie w trakcie hospitalizacji może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny, nocleg opiekuna jest bezpłatny, oddział dysponuje łóżkami polowymi oraz fotelami.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

PERSONEL ODDZIAŁU
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Specjalista chorób dziecięcych, Gastroenterolog i Gastroenterolog dziecięcy.
 

DR HAB. N. MED.
Grażyna Sobol-Milejska
Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej oraz Specjalista chorób dzieci.
 

DR N. MED.
Bożena Kordys-Darmolińska
Specjalista chorób płuc dzieci, Pediatra.
 

LEKARZ
Magdalena Holon
Gastroenterolog dziecięcy
 

DR N. MED.
Anna Flak-Wancerz
Specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej.
 

LEKARZ
Anna Buczyńska
Specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej.
 

LEKARZ
Monika Kałużna-Czyż
Specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej.
 

LEKARZ
Joanna Romanowska
Pediatra
 


 

Rodzaj działalności leczniczej

W ramach Odcinka Gastroenterologicznego dla dzieci prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie w zakresie:

  • nieswoistych zapaleń jelit,
  • chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego,
  • zespołów zaburzonego wchłaniania – celiakia,
  • nietolerancji laktozy,
  • alergii pokarmowej,
  • przewlekłych schorzeń wątroby,
  • ostrych i przewlekłych zapaleń trzustki,
  • refluksu żołądkowo-przełykowego,
  • krwawień z przewodu pokarmowego,
  • chorób zapalnych jelit,
  • zaburzeń odżywiana – kwalifikacja pacjentów do Programu Domowego Żywienia Dojelitowego dla Dzieci.

W ramach Odcinka Pediatrycznego dla dzieci prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie:

Ostrych schorzeń infekcyjnych typowych dla wieku dziecięcego
ze szczególnym wskazaniem na ostre infekcje dolnych dróg oddechowych

  • diagnostyka nawrotowych infekcji dróg oddechowych,
  • diagnostyka przewlekłego kaszlu,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu,
  • diagnostyka i leczenie astmy wieku dziecięcego,
  • diagnostyka i leczenie mukowiscydozy,
  • leczenie i diagnostyka schorzeń przebiegających ze zmianami skórnymi u dzieci.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

  • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób wewnętrznych.
  • Badania z zastosowaniem tomografii komputerowej i aparatu USG.
  • Żywienie pozajelitowe, gdy żywienie drogą jelitową jest niemożliwe, niewystarczające lub niewskazane.
  • Endoskopia, czyli badanie narządów wewnętrznych za pomocą sondy endoskopowej.
  • Panendoskopia (gastroskopia), czyli badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Kolonoskopia, czyli badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegające na oglądaniu wnętrza jelita grubego.
  • Spirometria, czyli mierzenie objętości i pojemności płuc oraz przepływów powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach.
  • Badania manometrii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Badania pH-metryczne górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Wodorowy test oddechowy.
  • Spirometria jest badaniem wykonywanym w chorobach płuc. Jest to badanie profilaktyczne, które pozwala zdiagnozować konkretne schorzenia płuc. Dzięki wczesnej diagnozie można szybko zastosować odpowiednie leczenie i w efekcie wydłużyć życie osoby chorej.

 

Pracownie diagnostyczne

W strukturze Oddziału Gastroenterologii i Pediatrii znajdują się:

1. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, w której wykonujemy zabiegi endoskopowe, diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie:

  • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroduodenoskopia, kolonoskopia),
  • leczenia endoskopowego żylaków przełyku,
  • polipektomii,
  • zakładania przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG,
  • hamowania krwawień z przewodu pokarmowego,
  • usuwania ciał obcych z żołądka.

2. Pracownia Endoskopii wyposażona jest w :

  • Kolonoskopy – przyrządy wykorzystujące technikę światłowodową, służące do przeprowadzania badań gastrologicznych.
  • Panendoskopy – umożliwiające dokładne obejrzenie wnętrza narządów i jam ciała, służące diagnozowaniu schorzeń przewodu pokarmowego.

3. Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego:

  • badania manometrii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • badania pH-metryczne górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • wodorowy test oddechowy.

 

Nasze sukcesy

Programy leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit

Program domowego leczenie żywieniowego dojelitowego dzieci

Dyżur endoskopowy całodobowy dla dzieci z Województwa śląskiego

 

Współpraca z innymi ośrodkami

Oddział nasz prowadzi szeroką współpracę z wieloma szpitalami i ośrodkami w zakresie poszerzenia diagnostyki pacjentów wymagających szerszego spektrum działania na wielu płaszczyznach leczenia. Współpraca między ośrodkowa opiera się na konsultacjach, dzieleniu się doświadczeniami jak i również poszerzeniu terapii i diagnostyki w zależności od konieczności poddania pacjenta specjalistycznym zabiegom i operacjom w ośrodkach o wyższej referencyjności.

 

Działalność dydaktyczna

Na naszym oddziale odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie pediatrii.

 

Działalność naukowa

W oddziale Gastroenterologii i Pediatrii pracują lekarze zatrudnieni w Śląskiej Akademii Medycznej na stanowiskach dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych – zajmują się działalnością naukową w zakresie pediatrii i gastroenterologii dziecięcej.