Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

LEK. MED.
Piotr Stanek
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1893
MAIL
kardiochirurgiagczd.katowice.pl
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
1
 

 

Opiekę nad pacjentami pełni doświadczony zespół składający się z pielęgniarek, 2 kardio-anestezjologów i intensywnych terapeutów oraz 4 specjalistów kardiochirurgii.

 
Pozostałe informacje

Zespół Oddziału
Opiekę nad pacjentami pełni doświadczony zespół składający się z pielęgniarek, 2 kardio-anestezjologów i intensywnych terapeutów oraz 4 specjalistów kardiochirurgii.

Zakres działalności:
W Oddziale rocznie wykonywanych jest ponad 200 operacji kardiochirurgicznych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zakres przeprowadzanych zabiegów obejmuje wszystkie wrodzone wady serca na czele z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS). Przeważającą liczbę operacji stanowią złożone wady serca. Działalność kardiochirurgiczną wspomaga doświadczony zespół kardiologów dziecięcych.

Swoim doświadczeniem zespół dzieli się z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą, Ponadto prowadzi szkolenia kardiochirurgiczne w Kazachstanie.