Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

LEK. MED.
Piotr Stanek
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1893
MAIL
kardiochirurgiagczd.katowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Justyna Olszok

LOKALIZACJA

PIĘTRO
1
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

Przyjęcie na Oddział

 • Termin operacji ustalany jest indywidualnie podczas konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznego. Rodzic informowany jest o terminie operacji przez lekarza kardiologa prowadzącego leczenie.
 • Rodzic lub opiekun prawny z pacjentem zgłasza się na Izbę Przyjęć według godziny ustalonej z sekretariatem Oddziału – dokładny dzień i godzina przyjęcia będą Państwu podane poprzez kontakt telefoniczny ze strony szpitala w tygodniu poprzedzającym hospitalizację .
 • Duża grupa pacjentów leczonych jest w trybie pilnym lub natychmiastowym dlatego ustalone terminy mogą ulegać zmianie (prosimy o wyrozumiałość)
  Pacjenci wymagający leczenia w trybie pilnym lub natychmiastowym kwalifikowani są do leczenia operacyjnego w ramach całodobowej gotowości zespołu operacyjnego/zespołu ECMO.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu operacji (infekcja u dziecka, względy organizacyjne) prosimy Państwa o jak najszybszy kontakt z Sekretariatem Oddziału 32 207 1893 pozwoli to odpowiednio wcześnie powiadomić kolejnego pacjenta czekającego na operację.
 • Istnieje możliwość odbycia rozmowy konsultacyjnej z lekarzem kardiochirurgiem przed planowanym przyjęciem dziecka do Oddziału umawiając termin wizyty poprzez kontakt z Sekretariatem Oddziału.
 • Oddział prowadzi program konsultacji prenatalnych dla rodziców oczekujących narodzin dziecka z wrodzoną wadą serca zdiagnozowaną prenatalnie. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z Sekretariatem Oddziału.
 • W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:
  – badania (grupa krwi, HBS, HCV, HIV, wymaz z gardła, nosa i odbytu) – istnieje możliwość wykonania badań w Poradni Kardiochirurgicznej naszego szpitala.
  – przybory medyczne i toaletowe (termometr, pampersy, środki pielęgnacyjne, patyczki do uszu)
 • Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez kontakt z Sekretariatem Oddziału

 

Szczegółowe warunki pobytu na oddziałach

Państwa dziecko jest przyjmowane do Oddziału w dzień poprzedzający operację, ma to na celu ograniczyć stres dziecka przed operacją. W przypadkach wymagających rozszerzonej diagnostyki przyjęcie planowane jest odpowiednio wcześniej. W dzień poprzedzający operację wykonywane są badania z krwi, badanie echokardiograficzne oraz rozmowa kwalifikacyjna z zespołem anestezjologicznym oraz kardiochirurgicznym. Lekarz anestezjolog dokładnie poinformuję Państwa jak ma wyglądać okres przed operacją (jakie leki należy odstawić, długość karencji pokarmowej) i odpowie na wszystkie Państwa pytania.
W trakcie rozmowy z kardiochirurgiem przedstawione zostaną Państwu szczegóły dotyczące leczenia operacyjnego oraz ryzyko i rokowanie z nim związane. Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania pytań gdyż rozmowie tej często towarzyszy ogromny stres. Należy pamiętać, że rodzic lub opiekun prawy jest częścią zespołu podejmującego decyzję o sposobie leczenia dziecka i Państwa zdanie ma ogromne znaczenie.
W dzień operacji pacjent otrzymuje w razie potrzeby odpowiednie leki m. in. o działaniu zmniejszającym lęk, możecie Państwo przebywać z dzieckiem do momentu przekazania na blok operacyjny. Wszystkie procedury medyczne na bloku operacyjnym oraz operacja odbywa się w znieczuleniu ogólnym.

Po operacji pacjent jest przekazywany do Oddziału Intensywnej opieki pooperacyjnej w ramach Oddziału Kardiochirurgii. W tym dniu istnieje możliwość odwiedzin pacjenta niezależnie od godziny zakończenia operacji.
Okres pobytu na Oddziale Intensywnego Nadzoru jest indywidualnie zmienny. Następnie dziecko w miarę możliwości i bezpieczeństwa jak najszybciej jest przekazywane na salę pod opiekę rodzica.
Część pacjentów w razie konieczności wydłużonego procesu leczenia jest przekazywana do innych Oddziałów naszego Szpitala.
W trakcie pobytu na Sali z rodzicem zespół leczący szczegółowo instruuję opiekuna co do szczegółów związanych z opieką nad dzieckiem z konkretną wadą serca zarówno w trakcie jaki i po hospitalizacji.
 

Pobyt opiekuna w szpitalu / Odwiedziny:

W części oddziałowej – pobyt jednego z rodziców możliwy jest całodobowo, drugiego w godzinach od 8.00 do 20.00.
W części pooperacyjnej – odwiedziny wyłącznie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, pojedynczo w godz. 15.00-17.00. Kontakt telefoniczny w godzinach porannych i wieczornych.

Wypis ze szpitala:

Wypisy odbywają się w godzinach popołudniowych, a w wyjątkowych przypadkach w innych przedziałach czasowych. Rodzic jest szczegółowo informowany o postępowaniu z dzieckiem po wyjściu ze szpitala, o zakupie potrzebnego sprzętu monitorującego oraz dostaje możliwość stałego kontaktu z Oddziałem w celu konsultacji sytuacji bieżących.
 

Przyjęcie do Poradni

 • Terminy przyjęć do Poradni Kardiochirurgicznej ustalane są w Rejestracji Poradni.
 • Pierwszorazowe przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania do Poradni Kardiochirurgicznej dla Dzieci.
 • W poradni odbywają się wizyty przedoperacyjne (badania przed operacją) oraz pooperacyjne

 

Informacje dla rodziców lub opiekunów prawnych

Pacjent do planowego przyjęcia ,nie może być w trakcie infekcji tj: kataru, kaszlu, gorączki. W przypadku kontaktu z chorym zakaźnie musi upłynąć okres 3 tygodni. Po planowym szczepieniu musi upłynąć przynajmniej 10 dni. Po przyjmowaniu antybiotyku przynajmniej 14 dni.

Każdy pokój Matki z Dzieckiem (zdj.2) jest z pełnym węzłem sanitarnym(toaleta + prysznic) Dla rodzica zabezpieczony jest rozkładany fotel ,kołdra ,poduszka + pościel. Rodzic przebywający z dzieckiem na Oddziale ma do dyspozycji wyposażoną kuchnię oddziałową (lodówka ,kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny).

Wózki dziecięce spacerowe ze względu ograniczeń lokalowych i względów epidemiologicznych mogą być wwożone na Oddział tylko w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika Oddziału bądź Pielęgniarki Oddziałowej.
W oddziale istnieje możliwość objęcia rodziców opieką psychologiczną w trakcie całego pobytu dziecka w naszym Szpitalu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

Zespół Oddziału
Opiekę nad pacjentami pełni doświadczony zespół składający się z Specjalistów Kardiochirurgii, Kardio Anestezjologów oraz Pielęgniarek, Specjalistek w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Opieki oraz Pediatrii.
 


Rodzaj działalności leczniczej

Oddział prowadzi program konsultacji prenatalnych dla rodziców oczekujących narodzin dziecka z wrodzoną wadą serca zdiagnozowaną prenatalnie. Możliwość umówienia wizyty konsultacyjnej oraz omówienie procesu leczenia noworodka pod numerem telefonu 32 207 1893 lub pod adresem mailowym kardiochirurgia.katowicegmail.com

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej GCZD w Katowicach jest jednym z największych ośrodków o tym profilu w Polsce, rocznie wykonywanych jest blisko 300 operacji kardiochirurgicznych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Dodatkowo prowadzony jest program wspomagania krążenia metodą ECMO u dzieci z krytyczną niewydolnością krążeniową i/lub oddechową. Oddział przy współpracy z Oddziałem Chirurgii tut. Szpitala oraz Szpitalnym Odziałem Ratunkowym zabezpiecza leczenie urazów klatki piersiowej oraz urazów naczyń krwionośnych. Kolejna grupa chorych leczona w naszym ośrodku to pacjenci z guzami śródpiersia oraz guzami naciekającymi naczynia krwionośne.
Profil leczenia obejmuje wszystkie wrodzone wady serca u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii złożonych wad serca u noworodka. Wieloprofilowość Szpitala pozwala na kompleksowe leczenie noworodków z wadami towarzyszącymi innych narządów. Największą grupę chorych stanowią dzieci z wieloetapowym leczeniem serc o typie pojedynczej komory (m.in. HLHS – zespół niedorozwoju lewej komory, niedorozwój komory prawej, zespoły Heterotaksji). Oddział prowadzi kontynuację leczenia chirurgicznego dzieci starszych oraz za indywidualną zgodą NFZ dorosłych z wrodzonymi wadami serca.
Działalność kardiochirurgiczną wspomaga doświadczony zespół kardiologów dziecięcych, kardioanestezjologów, neonatologów oraz lekarzy pediatrów wszystkich specjalności.
Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Badań i Zabiegów Hemodynamicznych (Kardiologii Interwencyjnej) oraz z nowoczesną pracownią Radiologii (tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, rezonans magnetyczny z opcją badania przepływu w sekwencji 4dflow)
Swoim doświadczeniem zespół dzieli się z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą, Ponadto prowadzi szkolenia kardiochirurgiczne w Kazachstanie.
Personel oddziału uczestniczy w licznych stażach oraz szkoleniach zagranicznych i utrzymuje stosunki partnerskie z wieloma Oddziałami Kardiochirurgii.
 


Nasze sukcesy

Indywidualnym sukcesem jest każdy pacjent leczony w naszym ośrodku, na ścianach oddziału brakuję miejsca na podziękowania od rodziców, jednak zachęcamy do dalszego przygotowywania, miejsce zawszę się znajdzie, a jest to miły gest dla personelu oraz otucha dla innych rodziców.

Ostatnim dużym wyróżnieniem otrzymanym przez Oddział jest zdobycie pierwszego miejsca w konkursie:
 

“Bezpieczny Szpital Przyszłości- Inspiracje 2020”

w kategorii Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia.
 


Działalność dydaktyczna

Oddział prowadzi bardzo prężne studenckie koło naukowe dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 


Działalność naukowa

Oddział prowadzi wiele programów badań naukowych oraz regularnie publikuję prace w renomowanych czasopismach. Szczególne obszary zainteresowań badawczych to rozwój łożyska płucnego w gronie pacjentów z wrodzoną wadą serca o typie zespołu Fallota oraz monitorowanie glikemii w okresie pooperacyjnym u dzieci operowanych kardiochirurgicznie.