Oddział Kardiologii Dziecięcej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Jacek Kusa

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Lesław Szydłowski

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1855
MAIL
kardiologiagczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Katarzyna Peter
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
2

 

 

Rejestracja do Poradni Kardiologicznej możliwa jest pod numerem telefonu    32 207 1777

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Przyjęcie na Oddział

Planowe przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 9:00-15:00.
Pacjenci kierowani z Izby Przyjęć odbywają rozmowę z lekarzem przyjmującym w naszym Oddziale, który zbiera wywiad i bada dziecko fizykalnie. Następnie po przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarskiego pacjenci przyjmowani są do Oddziału. W zależności od stanu dziecka, jego wieku oraz rodzaju schorzenia przydzielana jest pacjentowi odpowiednia sala.

Przypominamy o konieczności posiadania dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.
 

Przyjęcie do Poradni

Poradnia Kardiologiczna działa w godzinach 8:00-15:00.
Przed przyjęciem do gabinetu lekarskiego w miarę potrzeb wykonywane są badania EKG oraz odczyt zapisu Holter EKG, a następnie odbywają się konsultacje z oceną echokardiograficzną.

 
Przypominamy o konieczności posiadania dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.


POZOSTAŁE INFORMACJE
 

PERSONEL LEKARSKI ODDZIAŁU
 

DR N. MED.
Bogusław Mazurek
Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Katarzyna Michalak
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Beata Kutek
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Katarzyna Zemanek
Specjalista Pediatrii, w trakcie specjalizacji z Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Miłosz Szrejter
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Olga Wilk
Rezydent
 

LEK. MED.
Maciej Szydziak
Rezydent
 

LEK. MED.
Karolina Kłos
Specjalista Pediatrii
 

LEK. MED.
Magdalena Mazurek
Specjalista w Pediatrii
 

DR N. MED.
Agnieszka Skierska
Specjalista w Pediatrii i Specjalista w Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Magdalena Stalmach
Specjalista w Pediatrii, w trakcie specjalizacji z Kardiologii Dziecięcej
 

DOC.
Aleksandra Morka
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Maciej Gardoń
Rezydent
 

LEK. MED.
Luiza Zalewska
Rezydent
 

LEK. MED.
Krzysztof Kocot
Rezydent
 


 

PERSONEL LEKARSKI PORADNI
 

LEK. MED.
Beata Kutek
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Małgorzata Zdąbłasz
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Bogdan Kowala
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 

LEK. MED.
Ewa Nowakowska
Specjalista Pediatrii i Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 


 

PERSONEL PIELĘGNIARSKI

W Oddziale pracują 22 pielęgniarki w tym 11 ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki.
W Oddziale pacjentami zajmują się również 2 opiekunki medyczne.
 


 

Rodzaj działalności leczniczej

W Oddziale prowadzimy diagnostykę i leczenie dzieci z różnymi schorzeniami kardiologicznymi, utrzymując przy tym najwyższe standardy europejskie w zakresie nowoczesnych metod leczenia i stosując się do najnowszych wytycznych.
Personel dba o swój stały rozwój zawodowy i naukowy poprzez uczestnictwo w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.
Dzięki uruchomionej w naszym Szpitalu, w czerwcu 2010 roku Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej, wykonujemy specjalistyczne procedury i skomplikowane zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej.
Wykonujemy również od kilku do kilkunastu konsultacji wewnątrzszpitalnych dziennie na rzecz pacjentów innych oddziałów naszego szpitala.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Diagnostyka i terapia schorzeń kardiologicznych w tym:

    • diagnostyka wad wrodzonych serca,
    • diagnostyka i leczenie schorzeń zapalnych mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, bólów w klatce piersiowej,
    • kompleksowa diagnostyka omdleń u dzieci,
    • cewnikowania serca diagnostyczne i interwencyjne,
    • wszczepianie nasierdziowej stymulacji serca (przy współpracy z Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej).

 
Pracownie diagnostyczne

Pracownia echokardiografii (UKG) – wykonujemy badania echokardiograficzne przezklatkowe dwuwymiarowe (2D) oraz trójwymiarowe (3D), color Doppler oraz badania przezprzełykowe.
Pracownia elektrokardiografii (EKG), Holter EKG oraz Holter ciśnieniowego (Holter RR).
Pracownia testów pochyleniowych (Tilt-test).
Pracownia ergometrii – próby wysiłkowe na bieżni ruchomej.
Pracownia kontroli rozruszników.

 
Współpraca z innymi ośrodkami

Ściśle współpracujemy z Oddziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka GCZD oraz Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej GCZD, uczestnicząc aktywnie w procesie diagnostycznym i leczniczym przebywających tam pacjentów.

Pozostajemy w stałym kontakcie z wiodącymi ośrodkami kardiologii dziecięcej w Polsce w tym w Zabrzu, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu oraz w miarę potrzeb z ośrodkami zagranicznymi.

 
Działalność dydaktyczna

Jako pracownicy Katedry i Klinika Kardiologii Dziecięcej SUM prowadzimy zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej.

 
Działalność naukowa

Aktywnie uczestniczymy w pisaniu prac naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.