Oddział Nefrologiczny

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR HAB. N. MED.
Piotr Adamczyk
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1736
MAIL
nefrologiagczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Elżbieta Mucha
TEL
32 207 1743
MAIL
nefro.oddzialowagczd.katowice.pl
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
5
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Przyjęcie na Oddział

W celu umówienia terminu przyjęcia na oddział prosimy o kontakt z aneksem pielęgniarskim pod nr tel. 32 207 1743.
W dniu zaplanowanego przyjęcia do Oddziału należy zgłosić się o wyznaczonej przez Sekretariat godzinie w Izbie Przyjęć Szpitala.
Przyjęcia w trybie pilnym lub dyżurowym odbywają się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy całodobowo.
Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej dziecka.

Pobyt opiekuna w szpitalu:

Rodzic/opiekun dziecka ma możliwość pozostania z dzieckiem w Oddziale.
Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro pacjentów przy dziecku może przebywać stale tylko jedna osoba.

Zasady pobytu na Oddziale:

Zasady pobytu na Oddziale określa Regulamin Szpitalny.
Na Oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych. W czasie hospitalizacji pacjentom nie wolno opuszczać Oddziału bez zgody personelu. Nie ma możliwości czasowego przerwania hospitalizacji (brak tzw. „przepustek”).

Wypis ze szpitala:

Planowe wypisy z Oddziału są w godzinach 13:00-15:00. Wydaje je lekarz prowadzący lub Kierownik Oddziału.

Przyjęcie do Poradni

Obejmujemy opieką ambulatoryjną dzieci i młodzież z wadami układu moczowego, chorobami kłębuszków nerkowych, kamicą nerkową, nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą chorobą nerek o różnym podłożu oraz innymi rzadkimi chorobami nerek (np. tubulopatie). Przed przyjęciem w Poradni Nefrologicznej należy umówić termin wizyty w Rejestracji Poradni. Na wizytę prosimy przygotować dostępną dokumentację medyczną, wyniki badań oraz listę przyjmowanych leków.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

TELEFON DO PIELĘGNIAREK
32 207 1743

TELEFON DO LEKARZY
32 207 1659


PERSONEL

DR N. MED.
Agnieszka Jędzura
Specjalista pediatrii i nefrologii dziecięcej.

LEK.
Monika Dębowska
Specjalista pediatrii i nefrologii dziecięcej.

DR N. MED.
Martyna Jasielska
Specjalista pediatrii.

DR N. MED.
Paulina Wysocka-Wojakiewicz
Specjalista pediatrii.

LEK.
Anna Rokowska-Oleksa
w trakcie specjalizacji z nefrologii dziecięcej.


Rodzaj działalności leczniczej

W naszym Oddziale hospitalizowanych jest około 750 dzieci rocznie. Zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym dzieci i młodzieży do 18 roku życia z chorobami nerek i układu moczowego.
Współpracujemy z innymi oddziałami GCZD, a w szczególności:

  • z Oddziałem Urologii – w zakresie diagnostyki i leczenia wad układu moczowego i kamicy moczowej,
  • z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w zakresie leczenia ostrego uszkodzenia nerek,
  • z Oddziałem Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – w zakresie wczesnej diagnostyki wad wrodzonych oraz leczenia ostrego uszkodzenia nerek.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Prowadzimy diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży z następującymi schorzeniami:

  • zespołem nerczycowym oraz kłębuszkowymi zapaleniami nerek,
  • wadami wrodzonymi układu moczowego,
  • nadciśnieniem tętniczym,
  • zakażeniami układu moczowego,
  • torbielowatością nerek,
  • moczeniem nocnym oraz dziennym,
  • czynnościowe zaburzenia dolnych dróg moczowych,
  • kamicą nerek, zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej,
  • śródmiąższowym zapaleniem nerek,
  • ostrym uszkodzeniem nerek (leczenie zachowawcze),
  • przewlekłą chorobą nerek (leczenie zachowawcze).

Pracownie diagnostyczne

Dzięki stałej współpracy z kadrą Zakładu Diagnostyki Obrazowej w prowadzonej przez nas diagnostyce dysponujemy nowoczesnymi metodami obrazowania: badaniem ultrasonograficznym (w tym badaniami dopplerowskimi), cystografią mikcyjną, tomografią komputerową ( w tym angio-TK) oraz rezonansem magnetycznym (w tym MR naczyń oraz urografią MR), wykonujemy również zabieg biopsji nerki.
We współpracy z Poradnią Urologiczną wykonujemy badania urodynamiczne oraz uroflowmetrię.
Oddział dysponuje dwoma aparatami do całodobowego zapisu wartości ciśnienia tętniczego (ABPM).

Działalność dydaktyczna

Kształcenie w zakresie pediatrii studentów III, IV i VI roku Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studentów kierunku lekarskiego studiów prowadzonych w języku angielskim. W ramach kształcenia podyplomowego realizujemy staże z zakresu nefrologii dziecięcej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii i nefrologii dziecięcej.

Działalność naukowa

Nasza Kadra regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
W ramach Kliniki Pediatrii Oddział Nefrologiczny realizuje zarówno własne projekty badawcze, jak i współuczestniczy w badaniach wieloośrodkowych:

 • ARegPKD – międzynarodowy rejestr pacjentów z wielotorbielowatością nerek dziedziczoną autosomalnie recesywnie (ARPKD),
 • ocena stanu odżywienia u pacjentów z idiopatycznym zespołem nerczycowym,
 • diagnostyka genetycznych przyczyn chorób nerek – Boston Children’s Hospital.

Informacje dodatkowe

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej link