Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDROW.
Iwona Maruniak-Chudek
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1780
MAIL
kitipn@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Sabina Losa
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
8
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

Przyjęcie na Oddział

Do ONiITN są przyjmowani pacjenci hospitalizowani w innych oddziałach noworodkowych lub skierowani przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którzy wymagają diagnostyki i leczenia specjalistycznego, realizowanego w zakresie III stopnia referencji oraz leczenia wysokospecjalistycznego, realizowanego wyłącznie w tej jednostce medycznej w województwie śląskim.
Przyjęcia realizowane są całodobowo w trybie pilnym.
Zgłoszenia dokonuje wyłącznie lekarz kierujący dzwoniąc na numer reanimacyjny 32 207 1790.
Pacjent z innego szpitala jest transportowany karetką N.

 

Przyjęcie do Poradni Neonatologicznej i Patologii Noworodka

Przyjęcie do Poradni jest realizowane na podstawie skierowania lekarskiego.
Poradnia realizuje Program Lekowy Profilaktyki Zakażenia Wirusem RS oraz opiekę w ramach Programu Dziecięcej Opieki Koordynowanej

Wypis z oddziału

Zakończenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale kwalifikuje pacjenta do wypisu do domu lub przekazania do oddziału macierzystego, innego oddziału GCZD lub szpitala w pobliżu miejsca zamieszkania rodziców.
Zakres wykonywanych procedur diagnostyczno-terapeutycznych jest uwarunkowany możliwościami jednostki i schorzeniem pacjenta; po realizacji procedur specjalistycznych (właściwych dla ośrodka o najwyższym stopniu referencji) dalsze leczenie i opieka jest zapewniona w innej jednostce medycznej.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

Rodzaj działalności leczniczej

Do głównych zadań Oddziału należą: leczenie, diagnostyka i opieka nad noworodkiem chorym i/lub urodzonym przedwcześnie, w oparciu o bogatą bazę specjalistyczną GCZD. Cele te realizowane są na odcinku intensywnej terapii, gdzie przebywają między innymi noworodki z wadami wrodzonymi serca, wadami wymagającymi interwencji chirurgicznej, zaburzeniami oddychania, zakażeniami czy skrajnym wcześniactwem, oraz na odcinku Neonatologii, na który składają się sale opieki ciągłej i pośredniej.
W strukturze oddziału funkcjonuje blok operacyjny z salą operacyjną wykorzystywaną dla potrzeb pacjentów oddziału.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Na bazie Oddziału NiITN działa Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząca działalność dydaktyczną i naukową.
Klinika realizuje działalność dydaktyczną przeddyplomową dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz dla studentów kierunków lekarskich z językiem wykładowym angielskim. Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną podyplomową w zakresie studiów podyplomowych oraz szkolenia specjalizacyjnego (staże kierunkowe, kursy).

Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice Ligota „Przystań dla Mamy i Dziecka”.
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach połączyły siły w opiece nad matką i noworodkiem. Powstało Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice Ligota „Przystań dla Mamy i Dziecka”.
Najistotniejsze założenia porozumienia obu szpitali to kompleksowość świadczeń, unifikacja procesów medycznych, sposobu organizacji opieki medycznej oraz współpracy kadry medycznej. Nowa, międzyszpitalna jednostka skupia struktury i personel położniczy i neonatologiczny obu szpitali we wspólnym celu zapewnienia kompleksowej i ciągłej opieki nad matką i jej dzieckiem.

Film

Więcej na ten temat w naszych Aktualnościach – link

 

Wierszyk na dzień wcześniaka

Co dziesiąte dziecko jest wcześniakiem,
czyli człowiekiem takim
co przed trzydziestym siódmym ciąży tygodniem
opuścił w brzuchu miejsce wygodne
aby zamieszkać w inkubatorze
pod fachową opieką o każdej doby porze.

Wcześniaka paradoks to jest największy,
że im jest lżejszy, tym jest dla nas cięższy,
bo tym większym się stanie dla personelu wyzwaniem.
Przez wiele tygodni dzień po dniu i noc po nocy
wymaga naszej uwagi , pomocy.
A my się cały czas dokształcamy,
wiedzę, doświadczenie nabywamy,
by ich przeprowadzić przez ten czas bezpiecznie,
zminimalizować falstartu konsekwencje.

Czuwa nad tymi dziećmi wielu specjalistów.
Lekarz neonatolog otwiera ich listę,
za nim w szeregu stoją bardzo liczne
pielęgniarki i położne neonatologiczne.
Są fizjoterapeuci i jest logopeda,
roli konsultantów przecenić się nie da.
W odwiedziny tutaj przychodzą czasami
radiolog, kardiolog, okulista ze swymi przyrządami.
A całym sprzętem, skomplikowanym, licznym
zajmuje się skrupulatnie nasz fizyk medyczny.
Panie sprzątające procedury znają,
myją, dezynfekują, szorują, sprzątają.

Dziś dzień wcześniaka , święto fioletowe.
Marzymy, by wszystkie dzieci były zdrowe.
By każdy człowiek za wcześnie urodzony
rósł sobie sprawny, szczęśliwy i zadowolony.
A rodzice wcześniaków stresem doświadczeni
mogli spać spokojnie, że to się nie zmieni.
A sobie życzymy jako zespołowi,
by każdy był spełniony, dumny z tego, co robi.

 

Wersja audio

PLIKI DO POBRANIA

LINK Broszura informacyjna dla rodziców lub opiekunów prawnych pacjentów.
LINK Kangurowanie
LINK Mleko