Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDROW.
Iwona Maruniak-Chudek
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1780
MAIL
kitipn@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Sabina Losa
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
8
 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 

Przyjęcie na Oddział

Do ONiITN są przyjmowani pacjenci hospitalizowani w innych oddziałach noworodkowych lub skierowani przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którzy wymagają diagnostyki i leczenia specjalistycznego, realizowanego w zakresie III stopnia referencji oraz leczenia wysokospecjalistycznego, realizowanego wyłącznie w tej jednostce medycznej w województwie śląskim.
Przyjęcia realizowane są całodobowo w trybie pilnym.
Zgłoszenia dokonuje wyłącznie lekarz kierujący dzwoniąc na numer reanimacyjny 32 207 1790.
Pacjent z innego szpitala jest transportowany karetką N.

 

Przyjęcie do Poradni Neonatologicznej i Patologii Noworodka

Przyjęcie do Poradni jest realizowane na podstawie skierowania lekarskiego.
Poradnia realizuje Program Lekowy Profilaktyki Zakażenia Wirusem RS oraz opiekę w ramach Programu Dziecięcej Opieki Koordynowanej

Wypis z oddziału

Zakończenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale kwalifikuje pacjenta do wypisu do domu lub przekazania do oddziału macierzystego, innego oddziału GCZD lub szpitala w pobliżu miejsca zamieszkania rodziców.
Zakres wykonywanych procedur diagnostyczno-terapeutycznych jest uwarunkowany możliwościami jednostki i schorzeniem pacjenta; po realizacji procedur specjalistycznych (właściwych dla ośrodka o najwyższym stopniu referencji) dalsze leczenie i opieka jest zapewniona w innej jednostce medycznej.

 

 

Pozostałe informacje
 

Rodzaj działalności leczniczej

Do głównych zadań Oddziału należą: leczenie, diagnostyka i opieka nad noworodkiem chorym i/lub urodzonym przedwcześnie, w oparciu o bogatą bazę specjalistyczną GCZD. Cele te realizowane są na odcinku intensywnej terapii, gdzie przebywają między innymi noworodki z wadami wrodzonymi serca, wadami wymagającymi interwencji chirurgicznej, zaburzeniami oddychania, zakażeniami czy skrajnym wcześniactwem, oraz na odcinku Neonatologii, na który składają się sale opieki ciągłej i pośredniej.
W strukturze oddziału funkcjonuje blok operacyjny z salą operacyjną wykorzystywaną dla potrzeb pacjentów oddziału.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Na bazie Oddziału NiITN działa Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząca działalność dydaktyczną i naukową.
Klinika realizuje działalność dydaktyczną przeddyplomową dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz dla studentów kierunków lekarskich z językiem wykładowym angielskim. Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną podyplomową w zakresie studiów podyplomowych oraz szkolenia specjalizacyjnego (staże kierunkowe, kursy).

Pliki do pobrania

LINK Broszura informacyjna dla rodziców lub opiekunów prawnych pacjentów.
LINK Kangurowanie
LINK Mleko