Oddział Neurochirurgii

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Marek Mandera
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1717
MAIL
neurochirurgiagczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Anna Wolska
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
4
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej jest nowo powstałą jednostką, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2000 roku, a pełny zakres operacji neurochirurgicznych wykonuje od lipca 2000 roku.

Oddział dysponuje zespołem specjalistów oraz bazą sprzętową, diagnostyczną i operacyjną umożliwiającą wykonywanie pełnego zakresu procedur neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych u dzieci.

Rocznie wykonujemy około 350 operacji w pełnym zakresie neurochirurgii dziecięcej, w tym między innymi nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, malformacji naczyniowych, wad rozwojowych OUN, wodogłowia (w tym zabiegi neuroendoskopowe), urazów czaszkowo mózgowych oraz leczenia chirurgicznego padaczki.

Część z tych procedur wykonujemy jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce (np. operacji chirurgicznego leczenia padaczki lekoopornej).

Podkreślić należy, że Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest jedynym tego typu oddziałem na terenie Śląska i jednym z nielicznych w kraju.

Oprócz działalności leczniczej prowadzimy też intensywną działalność naukową. Bierzemy udział w kilku międzynarodowych programach badawczych:

  • Kranipharyngeom 2007, Under the aegis of International Society of Pediatric Oncology (SIOP), coordinated by Prof. Hermann Müller, Oldenburg, Germany – międzynarodowy, wieloośrodkowy program badawczy mający za zadanie określenie optymalnej strategii leczenia guzów o charakterze czaszkogardlaka u dzieci.
  • The International Infant Hydrocephalus Study (IIHS). A Multi-Center, Prospective, Randomized Study. Under the aegis of International Study Group for Enuroendoscopy and International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), coordinated by Prof. Shlomi Constantini, Tel-Aviv, Israel – oceniające skuteczność metod (endoskopowej i implantacji układu zastawkowego) leczenia wodogłowia u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Zakończone programy badawcze, w których braliśmy udział:

  • International Study of Head Injury at Pediatric Age 1999-2001 (coordinated by Prof. Abel Murgio, Mar del Plata, Argentina) – program badawczy zajmujący się znaczeniem badania przesiewowego tomografii komputerowej u dzieci po lekkim urazie czaszkowo-mózgowym.
  • The Drainage, Irrigation and Fibrinolytic Therapy (DRIFT) Trial for post-hemorrhagic Hydrocephalus in Newborn Infants. (coordinated by Prof. Andrew Whitelaw, University of Bristol, UK) – wielośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane stadium oceniające skuteczność zapobiegania wodogłowiu u noworodków z krwawieniem dokomorowym, poprzez płukanie komór po uprzednim podaniu rekombinowanego ludzkiego atywatora plazminogenu

Współpracujemy zarówno w zakresie leczenia pacjentów, jak i naukowym z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Utrzymujemy bliskie kontakty z następującymi ośrodkami zagranicznymi:

  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Graz, Austria, Prof. Hans G. Eder.
  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Bonn, Niemcy, Prof. Johannes Schramm.
  • Klinika Neurochirurgii New York University, USA, Prof. Jeffrey H. Wisoff.
  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Tel-Awiv, Izrael, Prof. Shlomi Constantin

Bierzemy także udział w działalności międzynarodowych towarzystw neurochirurgicznych jak Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów Dziecięcych (ESPN) i Międzynarodowe Towarzystwo Neurochirurgów Dziecięcych (ISPN). W ramach tej aktywności byliśmy organizatorami 4-tej części 6-tego Europejskiego Kursu Neurochirurgii Dziecięcej (pod auspicjami European Society for Pediatric Neurosurgery – ESPN), który odbył się w Wiśle w dniach 11-15 maja 2005 roku. Kurs uzyskał bardzo wysokie oceny uczestników i władz ESPN.

W listopadzie 2007 roku dr Marek Mandera został zaproszony do udziału w Komitecie Neurochirurgii Dziecięcej Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS), gdzie podczas obrad komitetu wygłosił wykład na temat: “Guzy przysadki mózgowej u dzieci”. Obrady WFNS odbyły się w Nagoya (Japonia) w dniach 18-21 listopad 2007 roku.