Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR N. MED.
Jerzy Pietruszewski
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1600
MAIL
neurologia@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Marzena Maziarska
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
7
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących schorzeń:

 • padaczka, w tym szczególnie padaczka lekooporna;
 • niepadaczkowe stany napadowe;
 • schorzenia zapalne i demielinizacyjne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;
 • choroby nerwowo – mięśniowe;
 • choroby naczyniowe mózgu;
 • zaburzenia neurorozwojowe;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • encefalopatie postępujące;
 • wrodzone wady metabolizmu;
 • bóle głowy.

W przypadku dzieci z padaczką lekooporną prowadzimy pełną diagnostykę oraz leczenie farmakologiczne, dietetyczne (dieta ketogenna), a także we współpracy z zespołem neurochirurgów, kwalifikację do leczenia operacyjnego.
W przypadku pacjentów ze spastycznością stosujemy leczenie toksyną botulinową oraz kwalifikujemy pacjentów do ewentualnej dokanałowej terapii baklofenowej z użyciem pompy baklofenowej.

W Oddziale prowadzonych jest siedem programów terapeutycznych, refundowanych przez NFZ:

 • Program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) preparatem Spinraza (nusinersen). Terapia prowadzona jest u dzieci od 2 miesiąca życia do 18 roku życia;
 • Program leczenia stwardnienia rozsianego (faza ostra i przewlekła), sterydoterapia i terapia immunomodulacyjna preparatami dostępnymi w ramach refundacji NFZ;
 • Program leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego;
 • Enzymatyczna terapia zastępcza w Chorobie Pompego;
 • Enzymatyczna terapia zastępcza w mukopolisacharydozie (MPS typu 1);
 • Program leczenia spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Program leczenia immunoglobulinami chorób układu nerwowego ( neuropatie oraz autoimmunologiczne zapalenia mózgu ).

Pracownie:

 • Pracownia EEG
  Istnieje możliwość przeprowadzania badań w czuwaniu, we śnie spontanicznym, z zastosowaniem fotostymulacji oraz hiperwentylacji, a także możliwość prowadzenia video-rejestracji badań. Ponadto w wybranych przypadkach korzystamy z możliwości prowadzenia 24-godzinnego zapisu EEG metoda Holtera.
 • Pracownia Rehabilitacji
  Prowadzona jest rehabilitacja ogólnorozwojowa oraz oddechowa.
 • Pracownia Psychologiczna
  Prowadzone są badania mające na celu określenie aktualnego poziomu rozwoju dzieci, a także badania mające na celu ocenę zaburzeń emocjonalnych i ustalenie przyczyn trudności szkolnych. W wybranych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z opinii psychiatry dziecięcego.