Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

LEK. MED.
Krystyna Stańczyk
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1906
MAIL
orngczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Bożena Pająk
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
-1
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

W Oddziale zapewniamy kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży od 13 m-ca życia do 18 roku życia, ze schorzeniami neurologicznymi (niedowłady związane z uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego – np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rdzeniowy zanik mięśni, okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego, stany po operacjach ortopedycznych u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, stany po operacjach neurochirurgicznych, stany po urazach wielonarządowych z uszkodzeniem układu nerwowego, zespoły genetyczne z deficytami neurologicznymi itp.), którzy ze względu na kontynuację leczenia, wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcie do Oddziału

Odbywa się na podstawie skierowania z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Neurochirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii i Urologii bądź z Poradni Neurologicznej, Patologii Noworodka, Neurochirurgicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgicznej i Rehabilitacyjnej (placówki medyczne z umową z NFZ).

Rehabilitacja pacjentów

Prowadzona jest od 3 do maksymalnie 12 lub 16 tygodni w roku kalendarzowym, przy czym możliwy jest kilkukrotny pobyt pacjenta w ciągu roku, nieprzekraczający łącznie 120 dni (refundowany przez NFZ).
Dzieci leczone są za pomocą metod neurofizjologicznych NDT Bobath, Vojta, PNF, prowadzonych przez certyfikowanych fizjoterapeutów. Integralną częścią kompleksowej terapii jest również terapia zajęciowa, neurologopedyczna oraz psychologiczna w zależności od potrzeb pacjenta. W/w terapie prowadzone są indywidualnie – wg wymogów NFZ. Oprócz kinezyterapii realizowane są również zabiegi z zakresu hydroterapii i fizykoterapii. W procesie rehabilitacji uczestniczą również ortotycy celem doboru właściwego zaopatrzenia ortopedycznego.
 

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą prosimy o kontakt na:

TEL
32 207 1904, 1906 lub 1909