Wizyta w Poradni Specjalistycznej Przyszpitalnej

PORADNIA SPECJALISTYCZNA PRZYSZPITALNA
 

KIEROWNIK

DR HAB. N. MED.
Ewa Emich-Widera

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Agata Zapała-Adamczyk

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1792

 


REJESTRACJA
 

KIEROWNIK

Marzena Pilarska

TEL
32 207 1777

 


Informujemy iż, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II działa Poradnia Specjalistyczna Przyszpitalna przeznaczona wyłącznie dla dzieci i młodzieży do lat 18.

 

Posiadamy następujące poradnie:

REJESTRACJA PEDIATRYCZNA REJESTRACJA CHIRURGICZNA
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA PORADNIA CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA CHIRURGICZNA
PORADNIA GENETYCZNA PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
PORADNIA KARDIOLOGICZNA  
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA  
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA  
PORADNIA LECZENIA OTYŁOŚCI  
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  
PORADNIA ONKOLOGII I  HEMATOLOGII  
PORADNIA LECZENIA BÓLU  
PORADNIA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII  
DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA  

 

Każda wizyta w poradni jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu w Rejestracji poradni.

W dniu wyznaczonej wizyty należy pobrać bilet z biletomatu znajdującego się przed wejściem do rejestracji, a następnie zgłosić się do rejestracji pediatrycznej /chirurgicznej (na parterze budynku).

Należy zgłaszać się do rejestracji nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty w poradni.

Numery biletów są wydawane w kolejności zgodnej z godziną umówionej wizyty.

Na wizytę należy zabrać ze sobą:

 • książeczką zdrowia dziecka,
 • dotychczasowe wyniki badań lekarskich, ew. dokumentacją wcześniejszego leczenia,
 • PESEL dziecka (a w przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, nieposiadających takiego numeru, PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego),
 • numer kartoteki,
 • dane adresowe i inne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów,
 • oraz wypełniamy obowiązujące formularze oświadczeń.

W celu załatwienia wszystkich formalności poprzedzających wizytę prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie do Szpitala, zaś w przypadku rezygnacji o wcześniejszą informację.

Rejestracja na kolejne wizyty kontrolne, odbywa się zgodnie z ustalonym planem leczenia. W celu realizacji świadczenia w wyznaczonym przez lekarza terminie, prosimy o niezwłoczną rezerwację kolejnego terminu wizyty w rejestracji poradni:

 • osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy rejestracji
 • telefonicznie poprzez Call Center:

32 207 1777 / poniedziałek – piątek / 08:00 – 14:30

W treści wiadomości prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska pacjenta,
 • poradni do której chcą się Państwo zarejestrować,
 • numeru kontaktowego,
 • kod PIN do skierowania elektronicznego lub skanu papierowego skierowania,
 • dodanie skanu zaświadczenia „ Za życiem” lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

UWAGA

W odpowiedzi na nadesłaną wiadomość mailową, w ciągu 5 dni roboczych będzie kontaktować się z Państwem telefonicznie pracownik naszego Call Center. Rejestracja nie odpisuje na wiadomości mailowe, dlatego prosimy upewnić się, iż podali Państwo prawidłowy i aktualny numer kontaktowy.