Wizyta w Poradni Specjalistycznej Przyszpitalnej

PORADNIA SPECJALISTYCZNA PRZYSZPITALNA
 

KIEROWNIK

DR HAB. N. MED.
Ewa Emich-Widera

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Agata Zapała-Adamczyk

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1792

 


REJESTRACJA
 

KIEROWNIK

Marzena Pilarska

TEL
32 207 1777

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY FUNKCJONOWANIA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZYSZPITALNYCH W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o Państwa bezpieczeństwo nasza placówka podejmuje działania zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi. W celu zapewnienia najwyższych standardów staramy się ograniczyć ilość Pacjentów przebywających w naszej placówce. Poniżej przekazujemy Państwu zasady dotyczące organizacji pracy i przyjmowania pacjentów na planowane wizyty w Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych. Poniższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych.

Procedura dla Pacjentów:

1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.

2. Biletomaty wydają bilety w kolejności zgodnej z godziną umówionej wizyty.

3. Należy zgłaszać się do rejestracji nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty w poradni. Pacjenci zgłaszający poza wyznaczonymi godzinami, nie zostaną wpuszczeni na teren szpitala. *Wyjątek stanowi konieczność wykonania badań, przed zaplanowaną wizytą.

4. Z Pacjentem może wejść na teren poradni, tylko 1 opiekun.

5. Do poradni nie mogą zgłaszać się osoby z objawami infekcji.

6. Każdy Pacjent po ukończeniu 5 roku życia i Opiekun ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy (osłona twarzy zgodnie z wytycznymi MZ i GIS).

7. Każdy Pacjent i Opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne na trenie naszej placówki.

8. W przypadku konieczności skontaktowania się z Rejestracją Poradni Specjalistycznych, zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem 32 207 1777 w godzinach 08:30 – 14:30 lub mailowy pod adresem zpsgczd.katowice.pl (ze względu na dużą ilość wiadomości, czas oczekiwania na odpowiedź to 5 dni roboczych).

 

Informujemy iż, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II działa Poradnia Specjalistyczna Przyszpitalna przeznaczona wyłącznie dla dzieci i młodzieży do lat 18.

 

Posiadamy następujące poradnie:

REJESTRACJA PEDIATRYCZNA REJESTRACJA CHIRURGICZNA
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA PORADNIA CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA CHIRURGICZNA
PORADNIA GENETYCZNA PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
PORADNIA KARDIOLOGICZNA  
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA  
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA  
PORADNIA LECZENIA OTYŁOŚCI  
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  
PORADNIA ONKOLOGII I  HEMATOLOGII  
PORADNIA LECZENIA BÓLU  
PORADNIA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII  
DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA  

 

Każda wizyta w poradni jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu w Rejestracji poradni. W dniu wyznaczonej wizyty należy pobrać bilet z biletomatu znajdującego się przed wejściem do rejestracji, a następnie zgłosić się do rejestracji pediatrycznej /chirurgicznej (na parterze budynku). Numery biletów są wydawane w kolejności zgodnej z godziną umówionej wizyty. Na wizytę należy zabrać ze sobą:

 • książeczką zdrowia dziecka,
 • dotychczasowe wyniki badań lekarskich, ew. dokumentacją wcześniejszego leczenia,
 • PESEL dziecka (a w przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, nieposiadających takiego numeru, PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego),
 • numer kartoteki,
 • dane adresowe i inne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów,
 • oraz wypełniamy obowiązujące formularze oświadczeń.

W celu załatwienia wszystkich formalności poprzedzających wizytę prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie do Szpitala, zaś w przypadku rezygnacji o wcześniejszą informację.

Rejestracja na kolejne wizyty kontrolne, odbywa się zgodnie z ustalonym planem leczenia. W celu realizacji świadczenia w wyznaczonym przez lekarza terminie, prosimy o niezwłoczną rezerwację kolejnego terminu wizyty w rejestracji poradni:

 • osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy rejestracji
 • telefonicznie poprzez Call Center:

32 207 1777 / poniedziałek – piątek / 08:00 – 14:30

W treści wiadomości prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska pacjenta,
 • nr PESEL pacjenta,
 • poradni do której chcą się Państwo zarejestrować,
 • numeru kontaktowego,
 • kod PIN do skierowania elektronicznego lub skanu papierowego skierowania,
 • dodanie skanu zaświadczenia „ Za życiem” lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

UWAGA

W odpowiedzi na nadesłaną wiadomość mailową, w ciągu 5 dni roboczych będzie kontaktować się z Państwem telefonicznie pracownik naszego Call Center. Rejestracja nie odpisuje na wiadomości mailowe, dlatego prosimy upewnić się, iż podali Państwo prawidłowy i aktualny numer kontaktowy.