Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Katarzyna Gruszczyńska
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1940
FAX
32 207 1920
MAIL
zdogczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

MGR
Halina Kost
 

KIEROWNIK TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

MGR
Agata Grzanka
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
0
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

REJESTRACJA ZDOiRZ

GODZINY OTWARCIA
07:00-14:35
GODZINY PRZYJMOWANIA TELEFONÓW
08:00-14:00
TEL.
32 207 1578
FAX.
32 207 1920

Podstawą wykonania ww. badania w tutejszym ZDOiRZ jest przedstawienie przez pacjenta:

  1. Skierowania bez wskazania konkretnej jednostki mającej wykonać badanie, bądź
  2. skierowania, w którym wskazany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
  3. Karty chipowej (NFZ), książeczki zdrowia dziecka.
  4. Świadoma, pisemna zgoda opiekuna prawnego dziecka.
  5. Dostarczenie opisów, płyt CD i zdjęć RTG z badań poprzednich.

Terminy w/w badań ustalane są w rejestracji ZDOiRZ:

Uwaga:
Podczas realizacji badań kontrolnych wymagane jest dostarczanie wyników wcześniej wykonywanych badań (zdjęcia, opisy).
 

 

KAFLE Aparatura ZDO
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Radiologii Klasycznej
Pracownia Ultrasonografii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez GCZD na zdrowie ludzi i na środowisko
 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2023  poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej zgodnie z :

 • DECYZJĄ nr 35  z dnia 28/08/2017 roku
 • DECYZJĄ nr 52  z dnia 13/12/2017 roku
 • DECYZJĄ nr 35  z dnia 21/07/2023 roku

 

W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

 • Ysio Max firmy Siemens – 347/2018r. z dnia 12/09/2018 r
 • Luminos dRf Max Fluoroscopy firmy Siemens – 368/2018r. z dnia 3/10/2018 r
 • Somatom Definition AS firmy Siemens – 370/2018r. z dnia 28/09/ 2018 r
 • Artis Q Biplane firmy Siemens – 106/2019r. z dnia 15/02/2019 r
 • aparat stomatologiczny do zdj .punktowych CS 2100 firmy Carestream – 353/2021r

z dnia 26/07/2021 r

 • aparat stomatologiczny PAN/CEFL/CBTC CS 9300 SC Select  firmy Carestream 484/2018 r

z dnia 21/12/2019 r

 • aparat do zdj. przyłóżkowych MAC firmy General Medical Merate – 42/2018 z dnia 31/01/2018 r
 • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution  firmy Carestream  – 109/2019 z dnia 15/02/2019 r
 • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution  firmy Carestream  – 108/2019 z dnia 15/02/ 2019 r
 • aparat RTG typu ramie C -OEC Brivo 865 firmy GE Hualum System – 1/2018 z dnia 5/01/2018r
 • aparat RTG typu ramie C – BV Pulsera firmy Philips – 107/2019 z dnia 15/02/2019 r
 • aparat RTG typu ramie C /Pododdział Leczenia Krótkoterminowego pom.0,62 – Ziehm Solo FD firmy Instrumentarium Imaging – 488/2023 z dnia 30/10/2023 r
 • aparat RTG typu ramie C/ Blok Operacyjny -sale1-5 – Ziehm Solo FD firmy Instrumentarium Imaging – 161/2024 z dnia 27/03/2024 r

 

Jednostka posiada ZEZWOLENIA  wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracowni RTG nr 1 – 346/2018r. z dnia 12/09/2018 r
 • Pracowni RTG nr 2 – 367/2018r. z dnia 28/09/2018 r
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – 369/2018r. z dnia 3/10/2018 r
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej – 105/2019r. z dnia 15/02/2019 r
 • Gabinet Stomatologiczny RTG –  352/2021r z dnia 26/07/2021 r
 • Pracownia Stomatologiczna RTG – 483/2018 z dnia 21/12/2018 r
 • Sala Operacyjna RTG /Pododdział Leczenia Krótkoterminowego pom.0,62-487/2023 z dniz 30/10/2023r
 • Sale Operacyjne RTG 1,2,3,4,5/Blok Operacyjny -160/2024 z dnia 27/03/2024 r

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
(Dz.U. Nr 131 poz. 910)  Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej  w/w jednostce  jest terenem nadzorowanym.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1/01/2023- 31/12/2023) dawka efektywna wyniosła

poniżej  6 mSv  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1 mSv/rok.

 

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

 

Data obowiązywania/aktualizacji:  2 kwietnia 2024 r