Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Katarzyna Gruszczyńska
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1940
FAX
32 207 1920
MAIL
zdo@gczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

MGR
Halina Kost
 

KIEROWNIK TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

MGR
Agata Grzanka
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
0
 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 

REJESTRACJA ZDOiRZ

GODZINY OTWARCIA
07:00-14:35
GODZINY PRZYJMOWANIA TELEFONÓW
08:00-14:00
TEL.
32 207 1578
FAX.
32 207 1920

Podstawą wykonania ww. badania w tutejszym ZDOiRZ jest przedstawienie przez pacjenta:

  1. Skierowania bez wskazania konkretnej jednostki mającej wykonać badanie, bądź
  2. skierowania, w którym wskazany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
  3. Karty chipowej (NFZ), książeczki zdrowia dziecka.
  4. Świadoma, pisemna zgoda opiekuna prawnego dziecka.
  5. Dostarczenie opisów, płyt CD i zdjęć RTG z badań poprzednich.

Terminy w/w badań ustalane są w rejestracji ZDOiRZ:

Uwaga:
Podczas realizacji badań kontrolnych wymagane jest dostarczanie wyników wcześniej wykonywanych badań (zdjęcia, opisy).
 

KAFLE Aparatura ZDO
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Radiologii Klasycznej
Pracownia Ultrasonografii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

 

Informacja o wpływie działalnosci wykonywanej przez GCZD na zdrowie ludzi i na środowisko
 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej na podstawie ZGODY wydanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

  • DECYZJA nr 35 z dnia 28/08/2017 r
  • DECYZJA nr 52 z dnia 13/12/2017 r

W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

  • Ysio Max firmy Siemens – 347/2018r. z dnia 12/09/2018 r.
  • Luminos dRf Max Fluoroscopy firmy Siemens – 368/2018r. z dnia 3/10/2018 r.
  • Somatom Definition AS firmy Siemens – 370/2018r. z dnia 28/09/ 2018 r.
  • Artis Q Biplane firmy Siemens – 106/2019 r. z dnia 15/02/2019 r.
  • aparat stomatologiczny do zdj .punktowych CS 2100 firmy Carestream – 482/2018r. z dnia 21/12/2019 r.
  • aparat stomatologiczny PAN/CEFL/CBTC CS 9300 SC Select firmy Carestream 484/2018 r. z dnia 21/12/2019 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych MAC firmy General Medical Merate – 42/2018 z dnia 31/01/2018 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution firmy Carestream – 109/2019 z dnia 15/02/2019 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution firmy Carestream – 108/2019 z dnia 15/02/ 2019 r.
  • aparat RTG typu ramie C -OEC Brivo 865 firmy GE Hualum System – 1/2018 z dnia 5/01/2018 r.
  • aparat RTG typu ramie C – Ziehm 8000 firmy Instrumentarium Imaging -NS/HR/432-404/376/052/04/05.
  • aparat RTG typu ramie C – BV Pulsera firmy Philips – 107/2019 z dnia 15/02/2019 r.

 

Jednostka posiada ZEZWOLENIA wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG nr 1 – 346/2018r. z dnia 12/09/2018 r
  • Pracowni RTG nr 2 – 367/2018r. z dnia 28/09/2018 r
  • Pracownia Tomografii Komputerowej – 369/2018r. z dnia 3/10/2018 r
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej – 105/2019r. z dnia 15/02/2019 r
  • Gabinet Stomatologiczny RTG – 481/2018 z dnia 21/12/2018 r
  • Pracownia Stomatologiczna RTG – 483/2018 z dnia 21/12/2018 r

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.
Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20 mSv/rok;
  • ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.