Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Katarzyna Gruszczyńska
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1940
FAX
32 207 1920
MAIL
zdogczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

MGR
Halina Kost
 

KIEROWNIK TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

MGR
Agata Grzanka
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
0
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

REJESTRACJA ZDOiRZ

GODZINY OTWARCIA
07:00-14:35
GODZINY PRZYJMOWANIA TELEFONÓW
08:00-14:00
TEL.
32 207 1578
FAX.
32 207 1920

Podstawą wykonania ww. badania w tutejszym ZDOiRZ jest przedstawienie przez pacjenta:

  1. Skierowania bez wskazania konkretnej jednostki mającej wykonać badanie, bądź
  2. skierowania, w którym wskazany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
  3. Karty chipowej (NFZ), książeczki zdrowia dziecka.
  4. Świadoma, pisemna zgoda opiekuna prawnego dziecka.
  5. Dostarczenie opisów, płyt CD i zdjęć RTG z badań poprzednich.

Terminy w/w badań ustalane są w rejestracji ZDOiRZ:

Uwaga:
Podczas realizacji badań kontrolnych wymagane jest dostarczanie wyników wcześniej wykonywanych badań (zdjęcia, opisy).
 

 

KAFLE Aparatura ZDO
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Radiologii Klasycznej
Pracownia Ultrasonografii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez GCZD na zdrowie ludzi i na środowisko
 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej na podstawie ZGODY wydanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

  • DECYZJA nr 35 z dnia 28/08/2017 r
  • DECYZJA nr 52 z dnia 13/12/2017 r

W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

  • Ysio Max firmy Siemens – 347/2018r. z dnia 12/09/2018 r.
  • Luminos dRf Max Fluoroscopy firmy Siemens – 368/2018r. z dnia 3/10/2018 r.
  • Somatom Definition AS firmy Siemens – 370/2018r. z dnia 28/09/ 2018 r.
  • Artis Q Biplane firmy Siemens – 106/2019 r. z dnia 15/02/2019 r.
  • aparat stomatologiczny do zdj .punktowych CS 2100 firmy Carestream – 482/2018r. z dnia 21/12/2019 r.
  • aparat stomatologiczny PAN/CEFL/CBTC CS 9300 SC Select firmy Carestream 484/2018 r. z dnia 21/12/2019 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych MAC firmy General Medical Merate – 42/2018 z dnia 31/01/2018 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution firmy Carestream – 109/2019 z dnia 15/02/2019 r.
  • aparat do zdj. przyłóżkowych DRX Revolution firmy Carestream – 108/2019 z dnia 15/02/ 2019 r.
  • aparat RTG typu ramie C -OEC Brivo 865 firmy GE Hualum System – 1/2018 z dnia 5/01/2018 r.
  • aparat RTG typu ramie C – Ziehm 8000 firmy Instrumentarium Imaging -NS/HR/432-404/376/052/04/05.
  • aparat RTG typu ramie C – BV Pulsera firmy Philips – 107/2019 z dnia 15/02/2019 r.

 

Jednostka posiada ZEZWOLENIA wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG nr 1 – 346/2018r. z dnia 12/09/2018 r
  • Pracowni RTG nr 2 – 367/2018r. z dnia 28/09/2018 r
  • Pracownia Tomografii Komputerowej – 369/2018r. z dnia 3/10/2018 r
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej – 105/2019r. z dnia 15/02/2019 r
  • Gabinet Stomatologiczny RTG – 481/2018 z dnia 21/12/2018 r
  • Pracownia Stomatologiczna RTG – 483/2018 z dnia 21/12/2018 r

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.
Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20 mSv/rok;
  • ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.