Pracownia Tomografii Komputerowej

Wykonywane są badania wszystkich części ciała i narządów dla dzieci – pacjentów GCZD, poradni przyszpitalnych oraz jednostek, z którymi podpisana jest umowa na świadczenie usług.

Pracownia posiada kontrakt z NFZ na badania TK, badania wykonywane od 08:00 – 15:00

Rejestracja telefoniczna: 32 207 1578

Wyposażona w nowoczesny 128-warstwowy aparat Somatom Definition AS+, (stosowane protokoły dziecięce o obniżonej dawce promieniowania RTG)

U małych dzieci, niemowląt oraz dzieci niewspółpracujących badania TK są wykonywane w znieczuleniu ogólnym.

Stąd możesz pobrać informację jak przygotować dziecko do badania TK

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej - TK
 

Badanie bez podania kontrastu nie wymaga żadnego przygotowania (TK zatok nosowych, kręgosłupa, kości skroniowych, HRCT płuc, niekiedy TK głowy i kości).

Gdy konieczne jest dożylne podanie kontrastu, dziecko musi być na czczo (4 godziny bez żadnego jedzenia i 2 godziny bez picia, trzeba normalnie podać dziecku stałe leki, jeżeli je zażywa). Przy podaniu kontrastu konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy dla oceny pracy nerek. Wynik powinien być aktualny (3 miesiące) i mieścić się w granicach normy.

Należy zabrać ze sobą wyniki badań poprzednich TK, MR, RTG, USG i wypisy ze szpitala.
Do badania dziecko należy ubrać w wygodną odzież bez metalowych dodatków. Nie trzeba dziecka rozbierać, ale należy zdjąć spinki i kolczyki, biżuterię, okulary, aparat słuchowy). Można zabrać ulubioną zabawkę.

Rodzic (opiekun prawny) musi osobiście podpisać zgodę na badania (i ew. podanie kontrastu), zapoznając się wcześniej z informacją i możliwymi powikłaniami oraz wskazać osobę upoważnioną do odbioru wyniku.

Informacje, które należy zgłosić w pracowni TK przed badaniem:

Alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe; astma oskrzelowa; leki stosowane przewlekle; nadczynność tarczycy; choroby nerek.