Modernizacja Centralnej Sterylizacji i doposażenie izolatek

 

TYTUŁ PROJEKTU
„Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2”.
 

WARTOŚĆ PROJEKTU
4 677 517,00 zł
 

PLANOWANE CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE
4 676 517,00 zł
 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
3 975 039,45 zł
 

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA
467 651,70 zł
 

WKŁAD WŁASNY
233 825,85 zł
 

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje kompleksową modernizację Centralnej Sterylizacji (CS) Szpitala (zadanie 1) oraz doposażenie izolatek wszystkich oddziałów szpitala w urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń, urządzenia do utylizacji naczyń (kaczek, basenów) jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej, tzw. maceratorów oraz płuczko –dezynfektory (zadanie 2).
 

Planowana do przeprowadzenia inwestycja ma na celu kompleksową modernizację Centralnej Sterylizacji (CS) szpitala poprzez wymianę wyeksploatowanego i wysoce awaryjnego sprzętu. Obecnie centralna sterylizacja wyposażona jest sprzęt, który z uwagi na swój wiek i obciążenie pracą cechuje się dużą awaryjnością i częstymi przestojami co w znaczącym stopniu utrudnia przeprowadzanie procesów sterylizacji.
 

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, poprzez zabezpieczenie Bloku Operacyjnego i wszystkich oddziałów oraz komórek organizacyjnych szpitala w prawidłowy wysterylizowany sprzęt, narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i zabiegową, oraz inne artykuły i tworzywa poddawane procesowi sterylizacji oraz doposażenie izolatek wszystkich oddziałów szpitala w urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń, urządzenia do utylizacji naczyń (kaczek, basenów) jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej, tzw. maceratorów oraz płuczko–dezynfektorów.
 

Przedmiotowy cel zrealizowany zostanie poprzez zoptymalizowanie procesu sterylizacji w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększeniem wydajności i skuteczności procesu dzięki wymianie wyposażenia Centralnej Sterylizacji oraz doposażenie izolatek szpitala.
 

Zmodernizowana Centralna Sterylizacja wraz ze stacją przygotowania łóżek przeprowadzać będzie dezynfekcję łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (koce, materace, poduszki itp.) oraz dezynfekcję wózków transportowych, wózków do mycia, kontenerów, drobnego sprzętu itp.
 

Do zadań zmodernizowanej stacji w zakresie strefy brudnej należeć będą:

 • przyjmowanie z oddziału łóżek wraz z wyposażeniem,
 • dezynfekcja komorowa materacy, poduszek, koców itp.,
 • dezynfekcja łóżek w boksie,
 • dezynfekcja wózków transportowych, wózków do mycia oraz drobnego sprzętu,
 • suszenie zdezynfekowanych łóżek i pozostałego sprzętu przy użyciu sprężonego powietrza.

 

Do zadań zmodernizowanej stacji w zakresie strefy brudnej należeć będą:

 • wyposażenie zdezynfekowanego i wysuszonego łóżka w materac, poduszkę, koc i czystą pościel,
 • magazynowanie oraz wydawanie czystych, przygotowanych łóżek oraz wózków.

 

Wyżej wymienione zadania będą mogły zostać zrealizowane poprzez wymianę aktualnego, wysoce zużytego wyposażenia Centralnej Sterylizacji na nowe, zapewniające ciągłą i bezawaryjną prace urządzenia, w tym:

 1. Myjnię-dezynfektor do mycia i dezynfekcji łóżek, wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych oraz transportowych, obuwia operacyjnego – 1 szt.
 2. Sterylizator parowy do dezynfekcji materacy, poduszek, koców – 1 szt.
 3. Elektryczną wytwornicę pary do zasilania komory dezynfekcyjnej – 1 szt.
 4. Myjnię – dezynfektor tunelową – 1 szt.
 5. Myjnię-dezynfektor – 1 szt.
 6. Sterylizatory parowe 8 jednostkowe – 2 szt.
 7. Myjnię ultradźwiękową szafkową – 1 szt.
 8. Urządzenie do dejonizacji wody – 1 szt.

 

Prawidłowy przebieg procesów zapewniony zostanie przez system komputerowy przeznaczony do obsługi Centralnej Sterylizacji i Stacji Przygotowania Łóżek. Układ przestrzenny Centralnej Sterylizacji oraz dobór wyposażenia, eliminują konieczność przeprowadzania robót budowlano-wykonawczych mających na celu dostosowanie pomieszczeń do nowych urządzeń. Inwestycja będzie obejmowała swym zakresem wymianę sprzętu w miejsce wyeksploatowanego wyposażenia.
 

Ponadto w celu wyeliminowania zakażeń szpitalnych, izolatki oddziałowe zostaną wyposażone w urządzenia przeznaczone do utylizacji naczyń (kaczek, basenów) jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej, tzw. maceratorów oraz płuczko-dezynfektory. Doposażenie izolatek w urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania lub plazmy zapewni uzyskanie odpowiedniego poziomu dezynfekcji pomieszczeń.