Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Konkursy ofert

Biuletyn Informacji Publicznej GCZD

Dofinansowanie dla GCZD na walkę z koronawirusem

Blisko 4,5 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksową modernizację centralnej sterylizacji oraz doposażenie izolatek dla małych pacjentów.

Wsparcie dla GCZD w walce z COVID-19

Projekt „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”.

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w Szpitalu

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizuje Projekt: „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.