Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Konkursy ofert

Biuletyn Informacji Publicznej GCZD

Szpital przyjmuje do porodów

Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD przyjmuje pacjentki wyłącznie z trwającą akcją porodową lub te, z którymi ustalono wcześniej termin cięcia cesarskiego. Nie jest możliwe, by rodzącej towarzyszył partner lub inna osoba. Nie ma możliwości wykonania u pacjentek w trybie ambulatoryjnym badań typu USG, KTG, konsultacji lekarskich itp.

UWAGA RODZICE - ZDJĘCIA NOWORODKÓW Z 8 PIĘTRA

Wiemy, jak ciężkie chwile przeżywacie w tym czasie, kiedy z powodów epidemicznych nie możecie odwiedzać swoich dzieci przebywających na Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. By choć trochę ułatwić Wam ten trudny czas, wprowadzamy możliwość przesyłania Wam zdjęć Waszych pociech.