Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Konkursy ofert

Biuletyn Informacji Publicznej GCZD

WAŻNY KOMUNIKAT - ZAKAZ ODWIEDZIN W GCZD

Wobec rosnącej liczby zarażeń koronawirusem w Polsce wzmacniamy w naszym szpitalu procedury służące ograniczeniu rozprzestrzeniania pandemii. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w GCZD. Zakaz nie dotyczy opiekunów, którzy przebywają z pacjentami stale w szpitalu (JEDNA OSOBA do JEDNEGO PACJENTA). Nie dotyczy też matki lub ojca dziecka leczonego w szpitalu na czas jego karmienia lub kangurowania. Osoby te muszą być bezwzględnie zdrowe oraz wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.

Szpital przyjmuje do porodów

Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD przyjmuje pacjentki wyłącznie z trwającą akcją porodową lub te, z którymi ustalono wcześniej termin cięcia cesarskiego. Nie jest możliwe, by rodzącej towarzyszył partner lub inna osoba. Nie ma możliwości wykonania u pacjentek w trybie ambulatoryjnym badań typu USG, KTG, konsultacji lekarskich itp.