Komunikaty

 

HORMON WZROSTU

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW LECZONYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH REKOMBINOWANYM HORMONEM WZROSTU

W związku z licznymi zapytaniami pacjentów odnośnie kontynuacji leczenia oraz włączania nowych pacjentów do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu, zgodnie z ostatnim stanowiskiem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, informujemy, iż:

 1. Szpital stara się zachować ciągłość leczenia pacjentów aktualnie leczonych w Programach Lekowych rekombinowanym hormonem wzrostu – przyjęcia do Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 2. Pacjenci nowo zakwalifikowani do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu będą informowani na bieżąco o możliwości włączenia do leczenia. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą pojawiały się w kolejnych komunikatach na stronie internetowej Szpitala.
   

 
WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODWIEDZIN W GCZD
 
Szanowni Państwo
 

Informujemy, że w związku z wprowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów drugim stopniem alarmowym BRAVO[1] oraz trzecim stopniem alarmowym CHARLIE-CRP[2] na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w GCZD zwiększono czujność oraz dla celów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenie oraz szczególny nadzór i weryfikację uprawnień do przebywania na terenie Szpitala osób postronnych.

W związku z powyższym w Szpitalu obowiązuje ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w GCZD, które odbywają się wyłącznie na indywidualny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • oddział, w którym hospitalizowany jest pacjent,
 • dane rodzica / opiekuna  ( imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail ),
 • datę odwiedzin lub wymiany rodzica / opiekuna.

Wniosek w tej formie powinien być przesłany na adres e-mailowy sekretariatu szpitala:
sekretariat@gczd.katowice.pl lub złożony w formie pisemnej w kancelarii szpitala.
 

Ograniczenie to nie dotyczy opiekunów, którzy przebywają z pacjentami stale w Szpitalu (JEDNA OSOBA do JEDNEGO PACJENTA). W przypadku odwiedzin pacjenta, w tym samym czasie, przy pacjencie może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Przy wejściu do GCZD prosimy poinformować pracowników Szpitala o celu wizyty.

Wszystkie te ograniczenia służą bezpieczeństwu i zdrowiu naszych pacjentów, a także ich opiekunów oraz pracowników Szpitala.

Prosimy o wyrozumiałość.

 

[1] na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Prezes Rady Ministrów wydał Zarządzenie nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[2] na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Prezes Rady Ministrów wydał Zarządzenie nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 
WYDANIE DOKUMENTACJI
 
Szanowni Państwo
 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK Nr 6 SUM w Katowicach zawiadamia osoby, które były pacjentami Szpitala lub osoby przez nie upoważnione (w przypadku zgonu pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta za życia) o możliwości odbioru oryginałów dokumentacji medycznej wytworzonej w GCZD, która może podlegać brakowaniu z uwagi na upływ okresu ich przechowywania.
Historie choroby pacjentów z rocznika 2001

Wniosek o wydanie dokumentacji można złożyć do dnia 31.12.2021 w formie:

 

 1. Pisemnej na adres GCZD.
 2. Elektronicznej na adres sekretariatgczd.katowice.pl,
 3. Telefonicznie pod numerem 32 207-15-43.

Po 31.12.2021 r dokumentacja pacjentów z w/w roczników ulegnie zniszczeniu.
Informacja dotyczy dokumentacji pacjentów tutejszego Szpitala, który uprzednio nosił nazwę:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II