Pracownie diagnostyczne

KAFLE pracownie diagnostyczne
Zakład Diagnostyki Obrazoweji
i Radiologii Zabiegowej
Zakład
Diagnostyki
Laboratoryjnej