Apteka szpitalna

KIEROWNIK
 

MGR FARM.
Justyna Rożek-Kostórkiewicz

TEL
32 207 1581

GODZINY PRACY
07:25 do 15:00
od poniedziałku do piątku
 


 

Kadra
 

MGR FARM. Z-CA KIEROWNIKA
Diana Żymełka
 

MGR FARM.
Iga Hasiak
 

MGR FARM.
Joanna Karecka
 

MGR FARM.
Joanna Woźniak
 

TECH. FARM.
Agnieszka Basik
 

TECH. FARM.
Agnieszka Piszczek
 

TECH. FARM.
Agnieszka Tatoj
 

TECH. FARM.
Agnieszka Wilk
 

TECH. FARM.
Aleksandra Wojtyś
 

TECH. FARM.
Anna Głogowska
 
TECH. FARM.
Bartłomiej Lech
 

TECH. FARM.
Ewa Kicun
 

TECH. FARM.
Grażyna Bubik
 

TECH. FARM.
Izabela Hassani
 

TECH. FARM.
Magdalena Linczewska
 

TECH. FARM.
Marcin Kuciapski
 

TECH. FARM.
Renata Proksa
 

ST. REFERENT
Renata Wierzbicka
 

REFERENT
Anna Puławska
 

ST. INSPEKTOR
Małgorzata Jacko
 

POMOC APTECZNA
Bożena Filarska
 

POMOC APTECZNA
Oktawia Gałek
 

 


 

Zaopatruje w produkty lecznicze i wyroby medyczne 16 oddziałów szpitalnych oraz poradnie i pracownie przyszpitalne. 
Działalność Apteki:

  • zamawianie, przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych jałowych, niejałowych oraz gotowych produktów żywieniowych
  • sporządzanie leków recepturowych (receptura obejmuje proszki w dawkach pediatrycznych w ilości 3 000 – 4 000 miesięcznie)
  • zaopatrywanie pacjentów w ramach świadczenia „żywienie dojelitowe w warunkach domowych” w produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ponad 40 pacjentów)
  • udział w programach lekowych finansowanych przez NFZ, włącznie z wydawaniem produktu leczniczego dla indywidualnego pacjenta w ramach programu
  • kontrola apteczek oddziałowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz warunków przechowywania leków i wyrobów medycznych
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii, analizy farmakoekonomiczne
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
  • przygotowywanie specyfikacji przetargowych w zakresie produktów podlegających dystrybucji przez Aptekę

Wszystkie zadania realizowane są w oparciu o procedury apteczne podlegające stałej weryfikacji.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu Żywieniowego, Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej.

W Aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów po III roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Apteka sporządza leki cytostatyczne w dawkach dziennych dla pacjentów.
Pracownia Leku Cytotoksycznego dysponuje wyposażeniem na najwyższym poziomie. Została zorganizowana zgodnie z wymogami prawa z uwzględnieniem zasad GMP.
Fachowo przygotowany personel i wysokiej klasy sprzęt zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.