Przyjęcie i pobyt w szpitalu

 

Przygotowanie dziecka do hospitalizacji

Pobyt dziecka w szpitalu to zazwyczaj sytuacja trudna i stresogenna zarówno dla niego samego, jak i dla jego bliskich. Szpital jest dla dziecka środowiskiem obcym, w znacznym stopniu nieprzewidywalnym. Konieczność pobytu w nim może więc wzbudzać silny stres utrudniający współpracę w procesie leczenia i zdrowienia. Dziecko boi się nieznanych osób, miejsc, zabiegów, aparatury, bólu, a przede wszystkim osamotnienia, porzucenia i utraty kontroli nad swoją sytuacją.

Rodzic/opiekun stanowi główne oparcie dla dziecka i podstawowe źródło niezbędnych informacji. Dziecko czujnie obserwuje bliskie, ważne dla niego osoby. Trzeba więc kontrolować własne emocje, starać się zachować spokój i rozwinąć w sobie pozytywne nastawienia, gdyż mają one wpływ na odczucia i zachowanie dziecka. Mówmy do dziecka prosto, rzeczowo i zgodnie z prawdą (np. nie wmawiajmy, że pobieranie krwi lub zastrzyk nie boli – prawdą jest, że każdy wtedy odczuwa ból, ale im bardziej spokojnie się współpracuje, tym ból trwa krócej i może być słabszy).

Nie obiecujmy bardzo szybkiego powrotu do domu. Nawet najkrótszy pobyt w szpitalu trwa zwykle klika dni, a to już może być dla dziecka zbyt długo. Wyjaśnijmy, że powrót do domu będzie możliwy, jak tylko zostaną mu wykonane wszystkie badania potrzebne do dalszego leczenia w domu (jeśli ma to być pobyt diagnostyczny) lub w wyniku leczenia szpitalnego (ew. zabiegu) poczuje się ono na tyle dobrze, że jego lekarz prowadzący uzna, że dziecko nie wymaga już pobytu w szpitalu.

Opowiadając o pobycie w szpitalu akcentujmy wszystkie pozytywne informacje. A więc np. cel, jakim jest osiągnięcie poprawy zdrowia, częste odwiedziny bliskich, towarzystwo innych dzieci, możliwość wspólnych zabaw, korzystania ze szpitalnego przedszkola lub szkoły, z wyposażenia świetlicy. W przypadku niemowlęcia rozmowa o szpitalu nie wchodzi w grę. Najlepsza dla niego byłaby hospitalizacja z rodzicem/opiekunem. Podobnie jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo i inne w znacznym stopniu wymagające ciągłej obecności rodzica. Jeśli jednak pobyt rodzica w szpitalu z takim dzieckiem okaże się niemożliwy, niezbędne są jak najczęstsze odwiedziny.

Dziecko dwu, trzyletnie można już oswajać z sytuacją badań, leczenia i pobytu w szpitalu poprzez zabawę. Zorganizujmy w domu szpitalik dla ulubionego misia czy lalki. Opowiedzmy, że trzeba zbadać i leczyć przytulankę, bo ją kochamy i chcemy żeby czuła się lepiej. Pokażmy jak jedzie autem lub pociągiem do szpitala, jak ma tam swoje łóżeczko, jak dba o nią lekarz i pielęgniarka, która czuwa przy niej nawet w nocy, jak miłe są odwiedziny itp. Zabawa w szpital, rysowanie i czytanie na temat pobytu w szpitalu będzie też doskonałym uzupełnieniem rozmowy z przedszkolakiem i sposobem na odreagowanie napięć. Nastolatki, podobnie jak dzieci młodsze doznają lęku przed tym, co nowe, bolesne i trudne w szpitalu. Aby przepracować tę sytuację potrzebują jak najwięcej konkretnych informacji o pobycie w szpitalu. Przygotujmy się do tego. Możemy też wspólnie przestudiować informator czy stronę internetową szpitala. Pamiętajmy, że nastolatek pomimo stwarzanych na ogół przez niego pozorów dojrzałości dowiedziawszy się o konieczności pójścia do szpitala może marudzić jak dziecko, okazywać opór, a nawet płakać. W sytuacji choroby i wobec perspektywy oddzielenia od środowiska może czuć się zagubiony, a nawet przerażony. Pozwólmy mu na emocjonalne otwarcie się i na przedstawienie jego zdania, ale też stanowczo i spokojnie wyjaśnijmy konieczność hospitalizacji.

Okażmy wsparcie. Dla skuteczności radzenia sobie ze stresem przez nastolatka, zasugerujmy mu techniki relaksacyjne, jak głębokie, spokojne oddychanie, myślenie o miłych rzeczach czy słuchanie muzyki. Młodzież wobec perspektywy hospitalizacji obawia się utraty niezależności i kontroli nad swoją osobą. Zapewnijmy swoją pociechę, że może o sobie w znacznym stopniu decydować, niemniej powinna brać pod uwagę nasze zdanie i argumenty lekarza. Zwróćmy uwagę, że w przypadku planowania badań inwazyjnych lub zabiegów u młodzieży od 16 lat wzwyż wymagana jest zgoda samego pacjenta na ich przeprowadzenie.

Nastolatki mogą martwić się, że pobyt w szpitalu skomplikuje ich sytuację szkolną (poprzez zaległości w nauce i brak ocen). Wyjaśnijmy, że w szpitalu pediatrycznym funkcjonuje szkoła i prowadzone są lekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie szkół średnich mogą korzystać z indywidualnej pomocy nauczycieli. Lekcje są prowadzone w miłej atmosferze, a udział w nich jest zalecany, ale dobrowolny. Dzieci nie są zmuszane do nauki zwłaszcza, gdy źle się czują. Obecność i zdobywane oceny są odnotowywane w dzienniku, a po wypisie ze szpitala respektowane w macierzystej szkole ucznia na podstawie wystawionych w szpitalu zaświadczeń. Uczeń powinien zabrać do szpitala własne książki, zeszyty oraz przybory szkolne.

dr n. hum.  Justyna Dubiel
 

Zobacz również:
 

Rodzicu, poczytaj z dzieckiem szpitalną bajkę ułatwiającą przystosowanie do hospitalizacji:

“Wyprawa po skarb zdrowia, Przewodnik podróżnika”
 

Jeśli masz zaplanowany wcześniejszy pobyt dziecka w szpitalu, przejrzyjcie wspólnie książeczkę „Wyprawa po skarb zdrowia. Przewodnik Podróżnika”. IV edycja książeczki została współfinansowana ze środków Fundacji Wspólna Droga w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Dr Clown” pn. „Z przewodnikiem jest łatwiej”.

Proszę wybrać odnośnik poniżej, by otworzyć pełną zawartość książeczki (pdf) w wersji:

polskiej

ukraińskiej – українській

angielskiej – English
 

 

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu

Od dnia 1 lipca 2019 r. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach zaprzestało pobierania od rodziców/przedstawicieli ustawowych/opiekunów faktycznych leczonych dzieci opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez szpital, w związku z realizacją prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem.

Według nowych zasad rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny dziecka oraz opiekun pacjenta dorosłego, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 lipca 2019 r. nie będzie ponosić opłat związanych ze sprawowaniem przez niego dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem/dorosłym pacjentem, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Koszty pobytu rodzica/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy dziecku lub opiekuna pacjenta dorosłego posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym Szpital zobowiązany jest do uzyskania Oświadczenia rodzica/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego dziecka potwierdzającego ilość osobodni jego pobytu w oddziale. W przypadku opieki nad pacjentem dorosłym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w Oświadczeniu konieczne jest przekazanie również kodu uprawnienia. Oświadczenie musi być dołączane do historii choroby dziecka/pacjenta dorosłego posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki pobytu na oddziałach

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 

Przyjęcie pacjenta na Oddział
Odbywa się na podstawie skierowania z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Neurochirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii i Urologii bądź z Poradni Neurologicznej, Patologii Noworodka, Neurochirurgicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgicznej i Rehabilitacyjnej.

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

 1. Dokumenty.
  • aktualne skierowanie
  • karta NFZ (pacjenci z województwa śląskiego)
  • dokumentacja medyczna dotycząca jednostki chorobowej dziecka (wypisy, wyniki badań; w tym wyniki badań obrazowych, opinie itp.)
 2. Aktualnie używane zaopatrzenie ortopedyczne (ortezy, łuski ortopedyczne, buty, wózki, gorsety itp.).
 3. Przybory toaletowe i higieny osobistej.
 4. Dodatkowy ręcznik na hydroterapię.
 5. Sztućce, kubek, talerz (dodatkowy komplet dla opiekuna/rodzica).
 6. Podręczniki i zeszyty dla dzieci szkolnych.

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się do godz. 11.30.

Pobyt opiekuna w szpitalu
Istnieje możliwość zakwaterowania w salach 1, 2 i 3 osobowych (przeznaczonych dla pacjentów). Zakładając, że każdy pacjent może przebywać na Oddziale wraz z opiekunem/rodzicem; w sali 3 – osobowej może nocować 6 osób, w 2 – osobowej 4 osoby, a w 1-osobowej 2 osoby.

Wypis ze szpitala
Wypis ze szpitala odbywa się w dniu opuszczenia przez pacjenta Oddziału; do godziny 13.00 (nie dotyczy wypisu na żądanie).

Plik do pobrania

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

Szanowni Państwo,

Wasze Dziecko zostało przyjęte na Oddział Intensywnej Terapii. Oznacza to, że Jego stan określany jest jako zagrożenie życia i wymaga ono 24-godzinnego intensywnego leczenia, monitorowania funkcji życia oraz pielęgnacji przez zespół lekarzy i pielęgniarek.
Rozumiemy Wasz niepokój i fakt, że pragniecie dowiedzieć się jak najwięcej o Waszym dziecku oraz przebywać z Nim. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić wyczerpujących informacji, jak również umożliwić Państwu kontakt z dzieckiem. Jednak podstawowym obowiązkiem jest leczenie i opieka nad Pacjentem.

 

Poniżej odnajdziecie Państwo kilka podstawowych informacji. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu i nam nawiązać życzliwą współpracę.

1. Dzieci możecie Państwo odwiedzać codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00 i od 16.00 do 18.00.
2. Ze względu na komfort naszych Pacjentów i łatwość dostępu do Nich prosimy, aby w trakcie odwiedzin na Sali przy dziecku przebywały maksymalnie dwie osoby.
3. Przed wejściem na Salę prosimy o:
– pozostawienie ubrania wierzchniego i zbędnych przedmiotów w szatni ogólnej (na parterze bezpłatna), płaszczy nie wolno pozostawiać na krzesłach w śluzie
– dokładne umycie rąk (ręce należy umyć również po opuszczeniu sali Pacjenta)
4. Prosimy o nie używanie telefonów komórkowych w trakcie odwiedzin chorych.

 

KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
dr n. med. Michał Daab

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Edyta Warszawska

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
Uzupełnienie brakujących danych administracyjnych i zaświadczenia wydawane są przez Sekretariat Medyczny, od poniedziałku do piątku

INFORMACJA TELEFONICZNA:
Przez telefon możecie Państwo dowiedzieć się tylko, czy Pacjent przebywa na Oddziale i czy Jego stan nie uległ istotnej zmianie od czasu ostatniej informacji – odwiedzin. Informacje szczegółowe udzielane są wyłącznie osobiście.

 

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie na Oddział
 • badania (grupa krwi, HBS, HCV, HIV, wymaz z gardła, nosa i odbytu)

2. Przybory medyczne i toaletowe

 • termometr
 • pampersy
 • środki pielęgnacyjne
 • patyczki do uszu

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się do godz. 08.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu / Odwiedziny:
W części oddziałowej – pobyt jednego z rodziców możliwy jest całodobowo, drugiego w godzinach od 8.00 do 20.00.
W części pooperacyjnej – odwiedziny wyłącznie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, pojedynczo w godz. 15.00-17.00.

Wypis ze szpitala:
Wypis ze szpitala odbywa się po godz. 12.00.

Plik do pobrania

 

Oddział Otolaryngologii z Pododdziałami Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Leczenia Krótkoterminowego
 

Ustalenie terminu planowego przyjęcia do Oddziału:
Termin planowego przyjęcia do zabiegu ustalany jest w sekretariacie Oddziału lub telefonicznie pod numerem 32 207 19 73 w godzinach od 12:00 do 14:30.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu przyjęcia co najmniej na tydzień przed zabiegiem.
W razie rezygnacji lub konieczności przesunięcia terminu (choroba, zdarzenie losowe), prosimy o kontakt telefoniczny pod w/w numer. Termin planowego przyjęcia na badanie słuchu ABR we śnie naturalnym ustalany jest pod numerem 32 207 19 71 w godzinach 11:00-14:00.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu przyjęcia na dwa dni przed badaniem.

Przyjęcie pacjenta na Oddział:
W dniu przyjęcia pacjenta:

1. Rodzic lub opiekun prawny z pacjentem zgłasza się na Izbę Przyjęć

 • Do zabiegu operacyjnego do godziny 08:30
 • Do badania słuchu ABR we śnie naturalnym między 17:00-18:00

2. Dokumenty:

 • skierowanie do Szpitala na Oddział Laryngologii
 • poprzednie wypisy ze szpitali (jeśli jesteście Państwo w ich posiadaniu)
 • wyniki badań, a w szczególności zdjęcia rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania Tomografii Komputerowej i/lub Rezonansu Magnetycznego
 • karta chipowa NFZ (pacjenci z województwa śląskiego)
 • legitymacja ubezpieczeniowa – książeczka zdrowia

3. Pacjent powinien zgłosić się na czczo (bez jedzenia i picia). W przypadku niemowląt i małych dzieci należy pominąć ostatnie karmienie.

4. Pacjent powinien być w stanie pełnego zdrowia co najmniej 2 tygodnie przed operacją oraz bez kontaktu z chorobami zakaźnymi co najmniej 3 tygodnie przed operacją.

5. Zalecane jest szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (co najmniej 2 dawki szczepionki).

6. Należy zaopatrzyć pacjenta: w niezbędne przybory toaletowe (grzebień, pasta i szczoteczka do zębów, gąbka, mydło/żel pod prysznic itp.), ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, wygodne ubranie typu spodnie dresowe, t-shirt, obuwie zmienne typu klapki.

7. Pacjent zgłaszający się do Oddziału powinien: być wykąpany, z umytymi włosami, krótkimi i niepomalowanymi paznokciami, bez biżuterii.

Pobyt rodzica/opiekuna w szpitalu:
Istnieje możliwość pobytu rodzica/opiekuna z pacjentem. Więcej informacji udzielamy w dniu przyjęcia. Ze względu na ograniczenia lokalowe w nocy z pacjentem może przebywać tylko jedna osoba.

Możliwość noclegu dla rodzica/opiekuna:

 • Zgodnie z zaleceniami administracji Szpitala opiekun pacjenta nie może wnieść do szpitala własnego łóżka polowego lub materaca w celu całodobowego pobytu przy pacjencie ze względów epidemiologicznych.
 • Rodzic/opiekun może skorzystać z płatnego zakwaterowania (zgodnie z cennikiem). Na terenie szpitala funkcjonuje baza hotelowa – więcej informacji na stronie szpitala.

Wypis ze szpitala:
Każdy pacjent po zakończonej hospitalizacji otrzymuje kartę wypisową wraz z dalszymi zaleceniami.

Plik do pobrania

 

Oddział Kardiologii Dziecięcej
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • książeczka zdrowia dziecka
 • dokumentacja z dotychczasowego leczenia + inne ważne dokumenty uzupełniające, jeżeli jesteście Państwo w ich posiadaniu (Ekg, obrazy radiologiczne, płytki CD z tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego itd)

2. Podręczniki i zeszyty (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

Na Izbę Przyjęć pacjent powinien zgłosić się do godziny 9.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
W Oddziale Kardiologii niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym zawsze pozostają pod opieką rodziców (opiekunów prawnych), natomiast dzieci w wieku szkolnym w zależności od życzenia pacjenta oraz możliwości aktualnego zabezpieczenia łóżka dla rodzica.

Odwiedziny:
Odwiedziny odbywają się codziennie, jednakże zaleca się, aby nie zakłócały przebiegu leczenia innych pacjentów. Z tego powodu jednoczasowo u dziecka nie powinny znajdować się więcej niż 2 osoby odwiedzające, a same odwiedziny nie powinny być dłuższe niż 1 – 1,5 godziny. Zalecenia te stosowane są w sposób bardzo elastyczny i dogodny dla pacjenta i osób odwiedzających.

Wypis ze szpitala:
Wypisy odbywają się w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych, a w wyjątkowych przypadkach w innych przedziałach czasowych.

Plik do pobrania

 

Oddział Chirurgii i Urologii
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • karta chipowa (pacjenci z województwa śląskiego)
 • wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie
 • dowód osobisty
 • karta informacyjna z pobytów w szpitalach
 • książeczka zdrowia dziecka

2. Przybory toaletowe:

 • ręcznik
 • szczoteczka do zębów
 • mydło
 • grzebień
 • szampon

3. Piżama – 2 komplety i kapcie

4. Sztućce i kubek

5. Przybory szkolne dla dzieci szkolnych

6. Pieluchy jednorazowe i środki pielęgnacji dla niemowląt

7. Termometr

Do przyjęcia proszę zgłaszać się w Izbie Przyjęć w godzinach:
Do planowych zabiegów na dzień następny między godz. 10.00 a 12.00 W niedzielę między godz.14.00 a 15.00 Do planowych zabiegów w tym samym dniu między godz. 7.00 a 8.00

Infekcje a zabieg:
Dziecko musi być bez choroby infekcyjnej: kataru, kaszlu, gorączki lub podwyższonej temperatury, biegunki oraz dolegliwości subiektywnych, np. osłabienie, łamanie w kościach. W przypadku kontaktu z chorym zakaźnie musi upłynąć okres 3 tygodni. Po planowym szczepieniu musi upłynąć przynajmniej 10 dni. Po przyjmowaniu antybiotyku przynajmniej 14 dni.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu:
Niemowlęta i małe dzieci – ostatnie karmienie o godz. 5.00 (pokarm płynny). Pojenie o godz. 6.00 w dniu zabiegu (woda lub herbata).
Duże dzieci – ostatni posiłek lekkostrawny o godz. 20.00, ostatnie przyjęcie płynu (woda lub herbata) o godz. 24.00 w dniu poprzedzającym zabieg.
Pacjenci przyjmowani do zabiegu w dniu zabiegu muszą być na czczo. Pacjent przyjmowany do zabiegu operacyjnego musi być wykąpany, z umytymi włosami, ma mieć obcięte, niepomalowane paznokcie, być bez biżuterii.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Istnieje możliwość pobytu w szpitalu opiekuna wraz z dzieckiem. Szpital dysponuje łóżkami polowymi dla rodziców.

Inne informacje:
Harmonogram operacji może ulec zmianie.
Nr telefonu kancelarii Kliniki Chirurgii: 32 207 18 34 (wypisy, L4, zaświadczenia, wyniki badań itp.)
Nr telefonu sekretariatu Kliniki Chirurgii: 32 207 17 50 (ustalenie terminu zabiegu)
Nr telefonu Poradni Chirurgicznej: 32 207 16 50, 32 207 16 51

Plik do pobrania

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza pediatrę lub lekarza oddziałowego
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie
 • rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa
 • dowód osobisty opiekuna
 • karta informacyjna z pobytów w szpitalach
 • książeczka zdrowia dziecka
 • konsultacja (informacja o stanie zdrowia) pediatryczna przed planowanym przyjęciem do szpitala (POZ)

2. Przybory toaletowe:

 • ręcznik
 • szczoteczka do zębów
 • mydło
 • grzebień
 • szampon

3. Piżama – 2 komplety i kapcie

4. Sztućce i kubek

5. Przybory szkolne dla dzieci szkolnych

Do przyjęcia prosimy zgłaszać się w Izbie Przyjęć w godzinach:
Do planowanych zabiegów na dzień następny między godz. 9.00 a 11.00.
W niedzielę do godz. 14.00.
Do planowanych zabiegów w tym samym dniu między godz. 7.00 a 8.00.

Infekcje a zabieg:
Dziecko musi być bez choroby infekcyjnej: kataru, kaszlu, gorączki lub podwyższonej temperatury, biegunki oraz dolegliwości subiektywnych, np. osłabienie, łamanie w kościach. W przypadku kontaktu z chorym zakaźnie musi upłynąć 10 dni.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu:
Niemowlęta i małe dzieci – ostatnie karmienie o godz. 5.00 (pokarm płynny).
Duże dzieci – ostatni posiłek lekkostrawny o godz. 20.00, ostatnie przyjęcie płynu (woda lub herbata) o godz. 24.00 w dniu poprzedzającym zabieg.
Pacjenci przyjmowani do zabiegu w dniu zabiegu muszą być na czczo.
Rano przed zabiegiem musi być obecny rodzic (godz. 8.00-8.30).
Pacjent przyjmowany do zabiegu operacyjnego musi być wykąpany, z umytymi włosami, ma mieć obcięte, niepomalowane paznokcie, być bez biżuterii.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Istnieje możliwość pobytu w szpitalu opiekuna wraz z dzieckiem. Informacje o warunkach pobytu na oddziale udzielamy w dniu przyjęcia do szpitala. W godzinach nocnych na terenie szpitala z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba.

Nr telefonu do Sekretariatu Oddziału Urazowo-Ortopedycznego: 32 207 18 08; 207 18 31.

Plik do pobrania

 

Oddział Neurochirurgii
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

 • skierowanie do przyjęcia na Oddział
 • książeczkę zdrowia dziecka
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie dziecka
 • wszystkie potwierdzone wyniki badań diagnostycznych dziecka

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się o godz. 8.00. Pacjent powinien być na czczo.

Nocleg dla rodzica/opiekuna dziecka
Rodzic, opiekun dziecka może przebywać z dzieckiem przez całą dobę (1 osoba przy dziecku) Noclegi dla rodziców są odpłatne. Odpłatność za noclegi regulowana jest w ostatnim dniu pobytu na Oddziale. Istnieje również możliwość wynajęcia pokoju hotelowego na innej kondygnacji niż oddział dla osoby asystującej rodzicom.

Wypis ze Szpitala
Uzgadniany jest z lekarzem prowadzącym.

Plik do pobrania

 

Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
 

W dniu przyjęcie dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • karta chipowa (pacjenci z województwa śląskiego)
 • książeczka zdrowia dziecka
 • posiadana dokumentacja medyczna, w tym radiologiczna (zdjęcia, płyty)

2. Przybory toaletowe:

 • ręcznik
 • szczoteczka do zębów
 • mydło
 • grzebień
 • szampon

3. Piżama – 2 komplety i kapcie

4. Sztućce i kubek

5. Przybory szkolne dla dzieci szkolnych

6. Pieluchy jednorazowe i środki pielęgnacji dla niemowląt

7. Termometr

Pacjent w dniu przyjęcia powinien zgłosić się do Izby Przyjęć w godz. 7.30-9.00

Pobyt opiekuna w szpitalu Istnieje możliwość pobytu w szpitalu opiekuna wraz z dzieckiem. Szpital dysponuje łóżkami dla rodziców, rodzic zabiera pościel lub śpiwór dla siebie. Pobyt rodzica jest płatny. Szczegółowe informacje o warunkach pobytu na oddziale udzielamy w dniu przyjęcia do szpitala.

Inne informacje Wszelkie wątpliwości możliwe do wyjaśnienia pod numerami telefonów:
32 207 17 49 – Pielęgniarka Oddziałowa i Koordynująca
32 207 17 63 – Sekretariat Oddziału
32 207 17 45 – Kierownik Oddziału
32 207 17 47 – Lekarze

Plik do pobrania

 

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie
 • karta ubezpieczeniowa lub inny dowód potwierdzający ubezpieczenie
 • książeczka zdrowia
 • dowód osobisty opiekuna prawnego

2. Przybory toaletowe

3. Piżama oraz ubrania na zmianę

4. Sztućce, talerzyk, kubek

5. Przybory szkolne (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

Do przyjęcia proszę zgłaszać się w Izbie Przyjęć między godz. 8.00-9.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Rodzic lub opiekun może pozostać z dzieckiem w Oddziale bez gwarancji miejsca do spania – Oddział posiada 2 sale dla matki z dzieckiem (łóżko dla matki i dziecka). Może również skorzystać ze znajdującej się na poziomie „0” bazy noclegowej.

Wypis ze szpitala:
Wydawanie Kart Wypisowych pacjentom hospitalizowanym uzależnione jest od wyników badań spływających na Oddział (może to być w dniu wypisu lub w ciągu najbliższych kilku tygodni).

Plik do pobrania

 

Oddział Pediatrii
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie na Oddział
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokumenty dotyczące choroby – jeśli są w Państwa posiadaniu
 • dowód osobisty opiekuna prawnego

2. Przybory do higieny osobistej

3. Książki – jeśli pacjent jest w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum)

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się do godz. 9.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Rodzic/opiekun dziecka ma możliwość pozostania z dzieckiem w Oddziale lub skorzystania z bazy noclegowej na terenie szpitala.
Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro pacjentów przy dziecku może przebywać stale tylko jedna osoba.

Zasady pobytu na Oddziale:
Na Oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych, konsumowania posiłków zakupionych poza Oddziałem, przynoszenia dzieciom twardych, drobnych cukierków.

Ze względów epidemiologicznych i lokalowych zabrania się przynoszenia zbędnego sprzętu domowego typu czajniki, telewizory, nosidełka, wózki dziecięce, krzesła, materace itp.
Na terenie bazy noclegowej, jak również całego szpitala obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania ładu, porządku i czystości.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 20.00 do 7.00.

Wypis ze szpitala:
Wypisy odbiera się w godzinach 12.00-15.00 przy łóżku chorego. Wydaje je lekarz prowadzący lub Kierownik/Ordynator Oddziału.

Plik do pobrania

 

Oddział Gastroenterologiczny
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie na Oddział
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokumenty dotyczące choroby – jeśli są w Państwa posiadaniu
 • dowód osobisty opiekuna prawnego

2. Przybory do higieny osobistej

3. Książki – jeśli pacjent jest w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum)

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się do godz. 9.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Rodzic/opiekun dziecka ma możliwość pozostania z dzieckiem w Oddziale lub skorzystania z bazy noclegowej na terenie szpitala.
Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro pacjentów przy dziecku może przebywać stale tylko jedna osoba.

Zasady pobytu na Oddziale:
Na Oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych, konsumowania posiłków zakupionych poza Oddziałem, przynoszenia dzieciom twardych, drobnych cukierków.
Ze względów epidemiologicznych i lokalowych zabrania się przynoszenia zbędnego sprzętu domowego typu czajniki, telewizory, nosidełka, wózki dziecięce, krzesła, materace itp.
Na terenie bazy noclegowej, jak również całego szpitala obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania ładu, porządku i czystości.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 20.00 do 7.00.

Wypis ze szpitala:
Wypisy odbiera się w godzinach 12.00-15.00 przy łóżku chorego. Wydaje je lekarz prowadzący lub Kierownik/Ordynator Oddziału.

Plik do pobrania

 

Oddział Nefrologiczny
 

W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie na Oddział
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokumenty dotyczące choroby – jeśli są w Państwa posiadania
 • dowód osobisty opiekuna prawnego

2. Przybory do higieny osobistej

3. Książki – jeśli pacjent jest w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum)

Zgłoszenie pacjenta na Izbę Przyjęć powinno odbyć się do godz. 9.00.

Pobyt opiekuna w szpitalu:
Rodzic/opiekun dziecka ma możliwość pozostania z dzieckiem w Oddziale lub skorzystania z bazy noclegowej na terenie szpitala .
Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro pacjentów przy dziecku może przebywać stale tylko jedna osoba.

Zasady pobytu na Oddziale:
Na Oddziale obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych, konsumowania posiłków zakupionych poza Oddziałem, przynoszenia dzieciom twardych, drobnych cukierków.
Ze względów epidemiologicznych i lokalowych zabrania się przynoszenia zbędnego sprzętu domowego typu czajniki, telewizory, nosidełka, wózki dziecięce, krzesła, materace itp.
Na terenie bazy noclegowej, jak również całego szpitala obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania ładu, porządku i czystości.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 20.00 do 7.00.

Wypis ze szpitala:
Wypisy odbiera się w godzinach 12.00-15.00 przy łóżku chorego. Wydaje je lekarz prowadzący lub Kierownik/Ordynator Oddziału.

Plik do pobrania

 

Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
 

Przyjęcie pacjenta na Oddział:
W dniu planowego przyjęcia dziecka na Oddział pacjent powinien posiadać ze sobą:

1. Dokumenty:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza
 • zaświadczanie od lekarza pediatry o przyjmowanych na stałe lekach
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa)
 • wyniki dotychczas wykonanych badań (MR, TK, RTG, EEG, opinia psychologiczna)
 • karta informacyjna z dotychczasowych pobytów w szpitalach
 • książeczka zdrowia dziecka
 • dowód osobisty opiekuna

2. Leki, które przyjmuje na stałe ze względu na chorobę współistniejącą i leczenie nie może być przerwane w czasie hospitalizacji. Podczas pobytu będą opisane danymi pacjenta, przechowywane w gabinecie zabiegowym w Oddziale, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone przed możliwością niepożądanego dostępu do nich pozostałych pacjentów – podawane w/g zleceń lekarskich przez pielęgniarkę.

3. Przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień lub szczotka do włosów, szampon do włosów)

4. Pidżama i obuwie zmienne. W ciągu dnia pacjent może przebywać we własnych, wygodnych ubraniach codziennych.

5. Sztućce (z pominięciem noża, który jest narzędziem ostrym, stwarzającym zagrożenie) oraz kubek.

6. Przybory szkolne, zeszyty i książki dla dzieci w wieku szkolnym.

7. Termometr.

W dniu planowego przyjęcia pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć w godzinach 8.00-10.00

Zakwaterowanie:
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego składa się z 2 odcinków:

 •  odcinek dzieci małych (K-3 ) dla dzieci od 1 miesiąca do 3 lat
 •  odcinek dzieci starszych (K-2) dla dzieci od 3 do 18 lat

Warunki zakwaterowania oraz szczegółowe zasady odpłatności za pobyt opiekunów pacjentów w oddziałach szpitalnych reguluje Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dn. 23.12.2013 r. dostępne w sekretariacie OP i NWR oraz całodobowo przed każdym aneksem pielęgniarskim.

Pacjent w stanie ciężkim, wymagający intensywnego leczenia i obserwacji jest przyjmowany na Salę Intensywnego Nadzoru lub Salę Obserwacyjną, a po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego jest przenoszony na salę ogólną.

Oddział dysponuje pokojami 3-osobowymi bez węzła sanitarnego, 2-osobowymi z węzłem i bez węzła sanitarnego oraz 1-osobowymi z węzłem i bez węzła sanitarnego.

Pobyt w pokoju jednoosobowym jest uwarunkowany zarówno stanem klinicznym pacjenta jak i dostępnością miejsc w w/w pokojach.

Na stałe z dzieckiem w Oddziale może przebywać 1 osoba. Jest to uwarunkowane ograniczeniami lokalowymi, względami bezpieczeństwa i epidemiologii. Prosimy o wyrozumiałość i wymienianie się obecnością szczególnie na salach wieloosobowych z innymi odwiedzającymi tak, by każdy miał szansę towarzyszenia dziecku, a jednocześnie nie ograniczał praw pozostałych pacjentów.

Odwiedziny:

 •  Przed wejściem na Oddział prosimy pozostawić okrycia wierzchnie, płaszcze i kurtki w bezpłatnej, nadzorowanej do godz. 20.00 szatni, która znajduje się na poziomie 0.
 •  W czasie przebywania na Oddziale odwiedzający ma obowiązek stosować się do zaleceń personelu Oddziału.
 • W Szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że opiekun prawny/osoba odwiedzająca znajduje się pod wpływem alkoholu, innego środka odurzającego lub jest agresywny czy w inny sposób zakłóca spokój pacjentów, personel jest uprawniony do żądania natychmiastowego opuszczenia przez taką osobę Szpitala i wezwania ochrony Szpitala.
 • W czasie wizyty lekarskiej omawiane są problemy objęte tajemnicą lekarską, dlatego odwiedzający na prośbę lekarza lub pielęgniarki może zostać poproszony o opuszczenie sali wieloosobowej. Ma to na celu zapewnienie ochrony danych osobowych i poszanowania godności poszczególnych pacjentów. Podobnie podczas konsultacji specjalistycznych lub przeprowadzenia procedur medycznych. Do godziny 14.00 pacjenci pozostają na Oddziale ze względu na odbywające się badania i konsultacje. Po tej godzinie wyjście z Oddziału jest możliwe tylko pod opieką rodzica/opiekuna po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką i udokumentowaniu wyjścia. Powrót również wymaga poinformowania pielęgniarki i odnotowania powrotu.
 • Wskazane jest odstąpienie od odwiedzin w Szpitalu w sytuacjach wystąpienia objawów infekcji u odwiedzającego /kaszel, katar, ból gardła, wysypka, biegunka, wymioty, złe samopoczucie/ lub wcześniejszego kontaktu z chorobą zakaźną. Stan taki stanowi zagrożenie dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale.
 • Czasowo, w okresach wzmożonej zachorowalności sezonowej, Szpitalny Komitet Epidemiologiczny może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny na OP i NWR.
 • Odwiedzających obowiązują ograniczenia odwiedzin w godz. 20.00-7.00 ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom nocnego wypoczynku. W godzinach nocnych rodzice/opiekunowie pacjenta mogą być wpuszczani bądź opuszczać budynek Szpitala jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 • Matki karmiące i osoby dowożące odciągnięty, naturalny pokarm (celem przekazania pokarmu) mają wstęp na Oddział całodobowo, o każdej porze. Pokarm powinien być przywieziony w sterylnym/wygotowanym przez min. 5 minut naczyniu, opisany imieniem i nazwiskiem dziecka, datą, godziną i objętością odciągniętego pokarmu. Transport w torbie chłodniczej z wkładami chłodzącymi do 24 godzin. Nie zaleca się mieszania pokarmu odciągniętego w różnym czasie.

Ograniczenia:

 • Wózki dziecięce spacerowe ze względu ograniczeń lokalowych i względów epidemiologicznych mogą być wwożone na Oddział tylko w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika Oddziału bądź Pielęgniarki Oddziałowej.
 • W OP i NWR nie należy używać telewizorów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych szczególnie u dzieci z podejrzeniem lub objawami padaczki, ze względu na ich oddziaływanie prowokujące nasilenie objawów. Umieszczenie ww. sprzętów na sali wymaga uzyskania zgody Kierownika Oddziału bądź Pielęgniarki Oddziałowej.
 • Personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie zabawek czy innych niezabezpieczonych przez pacjenta /opiekuna/odwiedzającego rzeczy wartościowych.
 • Ze względów epidemiologicznych opiekun nie może wnieść do szpitala własnego łóżka polowego, materaca czy pościeli w celu całodobowego pobytu przy pacjencie.

Wypis ze szpitala:
Wypisy odbywają się codziennie po godzinie 12.00.

Plik do pobrania

 

Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 

LINK Broszura informacyjna dla rodziców lub opiekunów prawnych pacjentów.
LINK Kangurowanie
LINK Mleko