Administracja Szpitala

Slide
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Michał Kaczko
mkaczko@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1503
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Anna Kotusz
akotusz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1504
Dział Kontroli Finansowej i Analiz
Kierownik: Anna Piec-Skoczylas
apiec@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1596
Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych oraz współpracy z NFZ
Kierownik: Monika Graca
dmo@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1545
Dział Organizacyjny
Kierownik: Aneta Moskal-Kluska
amoskal@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1620
Inspektor Ochrony Danych
Aneta Moskal-Kluska
iodo@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1620
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Justyna Dubiel
ppp@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 1796
Zespół Radców Prawnych
Koordynator: r.pr. Małgorzata Herian
mherian@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 1544
Dział Administracji
Kierownik: Alina Mikolasz
amikolasz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1528
Zaopatrzenie
awagner@gczd.katowice.pl
mglimos@gczd.katowice.pl
mgad@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1955, 32 207 1597, 32 207 1706
Sekcja ds. Gospodarczych i Ochrony
tel. 32 207 1520
tel. alarmowy: 32 207 1999
Dział Infrastruktury
Kierownik: Robert Szega
rszega@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1514
Dział Teleinformatyki
Kierownik: Rafał Mroczkowski
e-mail: rmroczkowski@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1723
Sekcja ds. BHP
Koordynator / Specjalista ds. BHP: Urszula Stręk-Ślusarczyk
ustrek@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1517
Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewelina Tylec-Sojka
etylecsojka@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1645
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
Bożena Pająk
bpajak@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1531
Audytor Wewnętrzny
Aneta Madejska
tel: 32 207 1580
Kapelan Szpitalny
br. Maciej Kucz OFM
tel: 662 426 042

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Kierownik: Dorota Skrzyńska
dskrzynska@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1525
Dział Higieny Szpitalnej
Kierownik: Mirosława Malara
mmalara@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1877
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Aneta Wilczek
ior@gczd.katowice.pl
tel: 501 489 125
Inspektor ds. P/POŻ
Witold Banyś
ppoz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 1610

 

INFORMACJA

Od dnia 1 lipca 2019 r. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach zaprzestało pobierania
od rodziców/przedstawicieli ustawowych/opiekunów faktycznych leczonych dzieci opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez szpital,
w związku z realizacją prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem.

Według nowych zasad rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny dziecka oraz opiekun pacjenta dorosłego, który posiada 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 lipca 2019 r. nie będzie ponosić opłat związanych ze sprawowaniem przez niego dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej nad dzieckiem/dorosłym pacjentem, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Koszty pobytu rodzica/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy dziecku lub opiekuna pacjenta dorosłego posiadającego
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym Szpital zobowiązany jest do uzyskania Oświadczenia rodzica/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego dziecka
 potwierdzającego ilość osobodni jego pobytu w oddziale. W przypadku opieki nad pacjentem dorosłym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
w Oświadczeniu konieczne jest przekazanie również kodu uprawnienia.
Oświadczenie musi być dołączane do historii choroby dziecka/pacjenta dorosłego posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności.