Działalność kliniczna

Wykaz jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
działających na bazie podstawowych komórek organizacyjnych Szpitala

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej
 

KIEROWNIK
 

DR HAB. N. MED.
Tomasz Koszutski
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1750
MAIL
chirurgiagczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY
 

 • Oddział Chirurgii i Urologii
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 


 

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej
 

KIEROWNIK
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Aneta Gawlik
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1654
MAIL
kedgczd.katowice.pl
endo_sk6sum.edu.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział, Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci
 


 

Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej
 

KIEROWNIK
 

DR HAB. N. MED.
Ewa Emich-Widera
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1600
MAIL
neurologiagczd.katowice.pl
neurdziecsum.edu.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
 


 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 

KIEROWNIK
 

PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDROW.
Iwona Maruniak-Chudek
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1780
MAIL
kitipngczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
 


 

Klinika Pediatrii
 

KIEROWNIK
 

DR HAB. N. MED.
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1700
MAIL
pediatriagczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział Nefrologiczny
 • Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
 • Oddział Gastroenterologiczny
 • Oddział Pediatrii
 


 

Klinika i Katedra Kardiologii Dziecięcej
 

KIEROWNIK
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Lesław Szydłowski
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1855
MAIL
kardiologiagczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział Kardiologii Dziecięcej
 


 

Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej
 

KIEROWNIK
 

DR HAB. N. MED.
Katarzyna Gruszczyńska
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1940
MAIL
zdogczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
 


Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
 

KIEROWNIK
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Marek Mandera
 

SEKRETARIAT
 

TEL
32 207 1717
MAIL
neurochirurgiagczd.katowice.pl
 

ODDZIAŁY

 • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej