Projekty Krajowe i Unijne

Slide

Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie na zakup systemu monitoringu neurofizjologicznego
Aparaty EKG
Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
Wsparcie dla szpitala
w zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19
30 mln zł dofinansowania
dla naszego szpitala
Wprowadzenie nowoczesnych
e-Usług
Modernizacja Centralnej Sterylizacji i doposażenie izolatek
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w GCZD