Informacje dla studentów SUM

Zarządzenie Dyrektora GCZD w sprawie zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające w budynkach GCZD w aktualnym reżimie sanitarnym związanym z wystąpieniem przypadków zakażenia SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 44/2022

 

  1. Studenci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego zarządzenia Dyrektora oraz innych regulacji wewnętrznych odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, które dostępne są na stronie internetowej GCZD www.gczd.katowice.pl w zakładce: Informacje organizacyjne dla studentów SUM w Katowicach.
  2. Studenci przebywający w budynku GCZD, zobowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.
  3. Studenci, w miarę możliwości zobowiązani są ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z innymi osobami, przebywającymi na terenie GCZD.
  4. Mając na uwadze ust. 3, podczas wszelkich bezpośrednich kontaktów, studenci zobowiązani są w miarę możliwości, do zachowania odległości, co najmniej 1,5 m od innych osób.
  5. Student z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością, gorączką, zaburzeniami węchu i smaku nie może wejść do budynku GCZD.
  6. Student, który stawi się na zajęcia i/lub ćwiczenia i/lub praktyki stacjonarne w GCZD z objawami, o których mowa w ust. 5 zostanie jak najszybciej odizolowany od innych osób i niezwłocznie odesłany poza teren GCZD.