Informacje dla studentów ŚUM

Zarządzenie Dyrektora GCZD w sprawie zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające w budynkach GCZD w aktualnym reżimie sanitarnym związanym z wystąpieniem przypadków zakażenia SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 44/2022