Historia szpitala

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, to Szpital w całości dedykowany dzieciom i ich problemom zdrowotnym. Szpital działa od 1994 roku, kiedy to otwarto pierwszą w południowej Polsce Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Po ponad 30 latach od powstania koncepcji budowy specjalistycznego szpitala dla dzieci z naszego regionu, 29 maja 1999 roku odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. Na tamten moment funkcjonowała jedynie tzw. „część niska” Szpitala.
Przekazanie części „wysokiej” odbyło się w 2000 roku. Oddano wówczas do użytkowania 10-kondygnacyjny budynek główny, w którym mieszczą się dzisiaj kliniki i oddziały.

 

 

 

 

Ze Śląskiej Akademii Medycznej przeniesione zostały takie jednostki organizacyjne jak:

  • Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
  • Klinika Pediatrii
  • Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej
  • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej

Utworzono także:

  • Oddział Laryngologii
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pozostałą część Szpitala tworzyły:

  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Apteka Szpitalna
  • Laboratorium Analityczne
  • Zespół Poradni Specjalistycznych

   Obecnie Centrum obejmuje opieką populację wieku rozwojowego, świadcząc porady ambulatoryjne w 24 poradniach specjalistycznych, prowadząc diagnostykę i terapię stacjonarną w 16 oddziałach szpitalnych. W przypadku nagłych zachorowań kompetentnej pomocy udziela jeden z dwóch w regionie Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka rocznie hospitalizuje ok. 17 tys. pacjentów, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 18 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Specjaliści z najwyższymi kwalifikacjami

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zatrudnieni są specjaliści z najwyższymi kwalifikacjami, którzy podejmują się wykonywania wysokospecjalistycznych, a niekiedy wręcz unikatowych zabiegów. Dzięki temu doskonała opinia o jakości leczenia i opieki medycznej w GCZD już dawno przekroczyła granice Polski i coraz częściej chcą się u Nas leczyć pacjenci z zagranicy.
W 2009 r. otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2009 oraz certyfikat Czysty Szpital.

Szpital przyjazny dziecku

Działamy zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka i realizujemy ideę „Szpitala przyjaznego dziecku” m. in. poprzez:

  • minimalizowanie stresu związanego z hospitalizacją
  • możliwość ciągłego przebywania wraz z dzieckiem w szpitalu jego opiekunów
  • zapewnienie godnych warunków pobytu oraz dostosowanie otoczenia szpitalnego do potrzeb dzieci i ich opiekunów
  • możliwość kontynuowania nauki w przyszpitalnej szkole, korzystania z zajęć przedszkolnych, świetlicowych, komputerowych
   oraz zasobów biblioteki
  • możliwość swobodnego kontaktu telefonicznego poprzez automaty telefoniczne rozmieszczone na korytarzach oddziałów
   szpitalnych („Telefon do mamy”)
  • opiekę psychologiczną oraz udział psychologów klinicznych w diagnozowaniu i leczeniu niektórych problemów zdrowotnych.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona w GCZD

W Centrum, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowany jest kompleksowy program szkolenia przeddyplomowego dla studentów polskich i zagranicznych, oparty na szeroko pojętej wiedzy o pacjencie w wieku rozwojowym. Sprostaliśmy wysokim wymaganiom stawianym tego typu jednostkom, co pozwoliło uzyskać pozytywną opinię krajowej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka od wielu lat pozostaje bazą edukacyjną dla studentów SUM i innych uczelni krajowych i zagranicznych, realizujących nauczanie przedmiotów medycznych w języku polskim i angielskim. Większość oddziałów posiada akredytację do szkolenia podyplomowego (zarówno do szkolenia specjalistycznego, jak i cząstkowego). W szpitalu realizowane są ogólnopolskie i regionalne kursy oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.

Stałe innowacje

Na terenie otaczającym Szpital znajduje się lądowisko dla helikopterów medycznych. GCZD zlokalizowane jest w pięknej dzielnicy Katowic, na obrzeżu lasów.

Dyrektorzy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka:

1989 – 1996 prof. dr hab. n. med.  Mieczysław Krauze 
1997 – 1999 prof. dr hab. n. Eugeniusz Pyda 
1999 – 2002 dr hab. n. med. Janusz Świetliński 
2002 – 2005 Bernadeta Kuraszewska
2005 – 2006 Renata Póda
2006 – 2011 dr n. med. Ewa Emich-Widera
2011 – 2014 dr n. biol. Barbara Wawrzeńczyk-Anders 
2014 – obecnie Marian Kreis