Oddziały

Oddziały
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
Oddział Otolaryngologii z Pododdziałami Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Leczenia Krótkoterminowego
Oddział Kardiologii Dziecięcej
Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział
Nefrologiczny
Oddział
Neurochirurgii
Oddział Onkologii, Hematologii
i Chemioterapii
Oddział Pediatrii
i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci
Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii
Oddział Gastroenterologii
i Pediatrii
Oddział Pediatrii
i Neurologii Wieku Rozwojowego
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka