Etyka

Kodeks Etyki
 

Mając na uwadze podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanowiono Kodeks Etyki Szpitala.

Pełna treści kodeksu (pdf)

Kodeks Etyki przedstawia zbiór norm i zachowań pozytywnych, które z punktu widzenia celów, jakie Szpital ma do zrealizowania, są pożądane, albowiem nimi powinni kierować się pracownicy Szpitala podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim. W kodeksie Etyki Szpitala ustanowiono także katalog zachowań nagannych i nie akceptowanych, za które pracownik może ponieść konsekwencje.
 

Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powołał Zarządzeniem Nr:

    • 10/2019 z dnia 06.02.2019r. KOMISJA DS. ETYKI
    • 14/2019 z dnia 25.02.2019r. DORADCĘ DS. ETYKI w osobie radcy prawnego Małgorzaty Herian.

Pracownicy Szpitala mają prawo zgłaszać Doradcy ds. Etyki informacje dotyczące relacji personalnych pomiędzy pracownikami Szpitala, a także wszelkie inne kwestie, które budzą wątpliwości natury etycznej. Termin spotkania należy uzgodnić telefonicznie pod nr 32 207 1544.