Oddział Otolaryngologii z Pododdziałami Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Leczenia Krótkoterminowego

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DR HAB. N. MED.
Ireneusz Bielecki
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1973
MAIL
laryngologiagczd.katowice.pl
 

P.O. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Bożena Siwiec
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
2
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO LECZENIA OPERACYJNEGO DO ODDZIAŁU LARYNGOLOGII

W DNIU PRZYJECIA NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PUNKTU PLANOWANYCH PRZYJĘĆ

Prosimy o telefoniczne (32 207 1973) potwierdzenie terminu przyjęcia tydzień przed zabiegiem – w wypadku braku potwierdzenia rezerwacja będzie unieważniona

1 W razie rezygnacji lub przesunięcia terminu przyjęcia (choroba, zdarzenie losowe) prosimy o kontakt telefoniczny.
2. Stan pełnego zdrowia dziecka co najmniej 2 tygodnie przed operacją.
3. Stan po antybiotykoterapii zakończonej co najmniej 2 tygodnie przed operacją.
4. Brak kontaktu z chorobami zakaźnymi co najmniej 3 tygodnie przed operacją.
5. W dniu przyjęcia dziecko powinno się zgłosić na czczo (bez jedzenia).
6. KARMIENIE NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM:

  • dzieci karmione mlekiem matki do godziny 4:00 rano,
  • dzieci karmione mlekiem zmodyfikowanym do godziny 2:00 rano.

7. Do godziny 6:00 w dniu przyjęcia wskazane jest wypicie 1 szklanki wody (niesłodzona i niegazowana).
8. Dziewczynki miesiączkujące zgłaszają się do operacji po zakończeniu miesiączki.
9. Należy wziąć ze sobą pełną dokumentację zdrowotną dziecka (karty wypisowe, badania, książeczkę zdrowia).
10. Przed planowym przyjęciem, proponowane jest wykonanie poniższych badań laboratoryjnych w terminie od 7-5 dni przed zabiegiem:

  • morfologia,
  • układ krzepnięcia krwi (INR, czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy),
  • oznaczenie grupy krwi tylko w przypadku zabiegu (usunięcia migdałków oraz operacji zatok).

11. W przypadku gdy dziecko jest leczone w poradni kardiologicznej oraz neurologicznej wymagana jest pisemna, aktualna konsultacja lekarza prowadzącego.
12. Po przyjęciu na oddział rodzic pozostaje z dzieckiem do czasu rozmowy z lekarzem prowadzącym i anestezjologiem (wymagana jest pisemna zgoda na zabieg operacyjny oraz zgoda na znieczulenie ogólne).
13. Jeśli dziecko przyjmuje leki na stałe proszę zabrać je ze sobą w oryginalnych opakowaniach.
14. Termin potwierdzony może ulec przesunięciu.

 

KONTAKT Z SEKRETARIATEM ODDZIAŁU W GODZ. OD 10.00 – 13.30
NUMER TEL: 32 207 1973

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Najczęściej wykonywanymi przez nas zabiegami są:

  • Usunięcie migdałka gardłowego.
  • Usunięcie migdałków podniebiennych.
  • Drenaż wentylacyjny jamy bębenkowej.
  • Operacje tympanoplastyczne ucha środkowego z powodu ostrych i przewlekłych zmian zapalnych (perlak ).
  • Operacje poprawiające słuch (rekonstrukcje błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słuchowych).
  • Operacje zatok przynosowych, w tym zatoki klinowej metodą endoskopową (FESS).
  • Operacje poprawiające drożność dróg oddechowych: plastyka skrzywionej przegrody nosa; operacje niedrożnych nozdrzy tylnych; operacje poszerzenia. krtani w przypadkach porażenia strun głosowych.
  • Rekonstrukcje krtani i tchawicy z powodu zwężeń.
  • Endoskopie krtani, tchawicy i oskrzeli przy użyciu giętkich i sztywnych endoskopów.
  • Usuwanie ciał obcych z oskrzeli i przełyku.
  • Operacje wad wrodzonych i guzów w regionie głowy i szyi.
  • Usuwanie brodawczaków krtani.
  • Operacje ślinianek przyusznych i podżuchwowych.
  • Leczenie anomalii naczyniowych, w tym naczyniaków krwionośnych w rejonie głowy i szyi.

W ramach Oddziału wykonujemy również zabiegi Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dzieci i młodzieży do 18 roku życia

Zakres ten obejmuje:

Leczenie urazów twarzoczaszki u dzieci:

  • zaopatrywanie zwichnięć stawów skroniowo-żuchwowych,
  • leczenie złamań szkieletu szczękowo-twarzowego z wykorzystaniem nieresorbowalnych i resorbowalnych elementów zespalających,
  • leczenie złamań wyrostków zębodołowych szczęki i części zębodołowej żuchwy,
  • pourazowe replantacje zębów,
  • autotransplantcje zębów,
  • zaopatrywanie pourazowe ran twarzy i jamy ustnej.

Leczenie nowotworów łagodnych części twarzowej czaszki:

  • leczenie zmian przednowotworowych,
  • leczenie torbieli kości szczęk z ewentualną rekonstrukcją ubytków,
  • leczenie torbieli tkanek miękkich twarzy i szyi,
  • leczenie guzów zębopochodnych.

Leczenie nowotworów złośliwych oraz zmian guzopodobnych części twarzowej czaszki:

  • operacje nowotworów skóry twarzy,
  • operacje guzów części twarzowej czaszki z natychmiastową rekonstrukcją ubytków kości i tkanek miękkich.

Leczenie stanów zapalnych w zakresie jamy ustnej, twarzy i szyi:

  • leczenie nacieków zapalnych, ropni i ropowic zębopochodnych,
  • leczenie zapaleń zatok szczękowych,
  • leczenie zapaleń gruczołów ślinowych.

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

  • odsłanianie zębów zatrzymanych,
  • usuwanie zębów zatrzymanych, nadliczbowych, dodatkowych,
  • usuwanie pozostawionych korzeni zębów,
  • plastyka połączeń ustno-zatokowych,
  • kortykotomie i augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy,
  • plastyka wędzidełek warg, policzków i języka,
  • wyłuszczanie torbieli zębopochodnych.

Pracownia audiologiczna GCZD oferuje pełny zakres badań audiologicznych:

  • audiometria tonalna,
  • audiometria impedancyjna,
  • audiometria zabawowa,
  • otoemisja akustyczna,
  • potencjały wywołane z pnia mózgu ( BERA ) badane w śnie fizjologicznym i farmakologicznym,
  • diagnostyka niedosłuchów centralnych i neuropatii słuchowej.
 •  

Badania te umożliwiają dokładne określenie stopnia i rodzaju niedosłuchu oraz jego dalsze leczenie.

 

Nasze sukcesy

Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących jednoetapową plastyczną rekonstrukcję krtani i tchawicy. Zabieg ten umożliwia dziecku prawidłowy rozwój i dalsze funkcjonowanie bez rurki tracheostomijnej.

Nowoczesny i dobrze wyposażony blok operacyjny umożliwia przeprowadzanie wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Rocznie wykonujemy ponad 1000 operacji.