Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Aneta Gawlik
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1654
MAIL
kedgczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Roksana Wałdoch
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
5
 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

HORMON WZROSTU

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW LECZONYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH REKOMBINOWANYM HORMONEM WZROSTU

W związku z licznymi zapytaniami pacjentów odnośnie kontynuacji leczenia oraz włączania nowych pacjentów do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu, zgodnie z ostatnim stanowiskiem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, informujemy, iż:

 1. Szpital stara się zachować ciągłość leczenia pacjentów aktualnie leczonych w Programach Lekowych rekombinowanym hormonem wzrostu – przyjęcia do Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 2. Pacjenci nowo zakwalifikowani do leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu będą informowani na bieżąco o możliwości włączenia do leczenia. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą pojawiały się w kolejnych komunikatach na stronie internetowej Szpitala.
   

Do Oddziału Pediatrii najczęściej przyjmowane są dzieci w ramach przyjęć dyżurowych – przez całą dobę, kierowane do Oddziału po wstępnej kwalifikacji przez lekarza SOR.

Są to pacjenci ze schorzeniami infekcyjnymi i innymi stanami ostrymi w pediatrii, wymagającymi pilnej hospitalizacji, również dzieci z dekompensacją chorób przewlekłych, wymagające opieki wielospecjalistycznej.

Dodatkowo realizowane są przyjęcia w trybie planowym – dzieci do diagnostyki różnicowej schorzeń wieku dziecięcego, nawracających infekcji, diagnostyki w kierunku pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, diagnostyki i leczenia Choroby Kawasakiego,  aktualnie zespołu PIMS-TS, dzieci z programu NFZ Pierwotne niedobory odporności.

  1. W celu ustalenia planowego terminu przyjęcia pacjenta na Oddział Pediatrii należy dzwonić pod numer tel. 32 207 16 58 lub 32 207 16 78 (dyżurka lekarska) w godz. 12.00-14.00 w każdy roboczy dzień. W celu szybkiego i sprawnego ustalenia terminu opiekun pacjenta powinien posiadać następujące informacje: kod skierowania, pesel pacjenta, adres zamieszkania, numer telefonu oraz rozpoznanie z jakim kierowany jest pacjent na Oddział.
  2. Jeżeli wiek i stan zdrowia dziecka pozwala w dniu przyjęcia powinno być na czczo, może pić wodę.
  3. Pobyt diagnostyczny trwa najczęściej 2-3 dni w zależności od zakresu koniecznych badań diagnostycznych, rodzic powinien przygotować dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta
  4. W trakcie pobytu na Oddziale z dzieckiem przebywa jeden opiekun, aktualnie odwiedziny i wymiana opiekunów odbywa się za zgodą pisemną Dyrekcji GCZD, po którą rodzic powinien wystąpić osobiście- w Kancelarii Szpitala lub drogą e-mail sekretariat@gczd.katowice.pl
  5. Informacje na temat zdrowia pacjentów oraz planowanej diagnostyki i wyników badań są udzielane na bieżąco podczas codziennych wizyt lekarskich w godzinach 9.00- 12.00
  6. Wypisy odbywają się w dni powszednie w godzinach 14.00- 15.00, a w wyjątkowych przypadkach w innych przedziałach czasowych.
  7. W sprawie wyników badań uzupełniających opiekun powinien kontaktować się z lekarzami pod numerem telefonu: 32 207 16 78, 32 207 16 58, w godzinach 12.00-14.00, zgodnie z zaleceniami w karcie informacyjnej.


 

Opis procesu przyjęcia pacjenta na Oddział Endokrynologii na diagnostykę Planową:

  1. W celu ustalenia planowego terminu przyjęcia pacjenta na Oddział należy dzwonić pod numer tel. 32 207 16 54 (sekretariat Oddziału) w godz. 12.00-14.00 w każdy roboczy dzień. W celu szybkiego i sprawnego ustalenia terminu opiekun pacjenta powinien posiadać następujące informacje: kod skierowania, pesel pacjenta, adres zamieszkania, numer telefonu oraz rozpoznanie z jakim kierowany jest pacjent na Oddział.
  2. Pacjent w wyznaczonym terminie przyjęcia zgłasza się w Punkcie Przyjęć Planowych Szpitala wraz z opiekunem po uprzednim poinformowaniu go przez pracownika Oddziału o godzinie przyjęcia według harmonogramu przyjęć.
  3. Dokumenty: karta NFZ lub inny dokument ubezpieczenia, książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty opiekuna prawnego.
   Pacjent do szpitala zabiera: ubrania do przebrania, piżamę, środki higieny osobistej, talerzyk, kubeczek, sztućce, maseczka oraz dokumentację medyczną.
  4. Pobyt opiekuna w szpitalu: W Oddziale Endokrynologii istnieje możliwość pozostania opiekuna na Oddziale wraz z dzieckiem (1 osoba) oraz zabezpieczenia łóżka dla rodzica w miarę możliwości Oddziału.
  5. Odwiedziny lub wymiana rodziców odbywają się tylko za zgodą Dyrekcji i związana jest z sytuacją epidemiologiczną , jednakże zaleca się, aby nie zakłócały przebiegu leczenia innych pacjentów. Z tego powodu jednoczasowo u dziecka nie powinny znajdować się więcej niż 1 osoba. Zalecenia te stosowane są w sposób bardzo elastyczny .
  6. Wypis ze szpitala: Wypisy odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych, a w wyjątkowych przypadkach w innych przedziałach czasowych.
  7. W sprawie wyników badań opiekun powinien kontaktować się z dyżurkami lekarskim pod numerem telefonu: 32 207 16 81, 207 16 67, 207 16 63.
  8. W sprawie ustalenia terminu konsultacji ginekologicznej ( USG miednicy) opiekun pacjenta powinien się kontaktować z numerem 32 207 16 98. Konsultacje odbywają w poniedziałki od godz. 14.00 oraz czwartki od godz. 8.00

Opis procesu przyjęcia pacjenta na Oddział Endokrynologii celem rozpoczęcia lub kontynuacji leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu w ramach Programów Lekowych NFZ:

1. Pacjent przed rozpoczęciem terapii rekombinowanym hormonem wzrostu:

– W celu ustalenia terminu przyjęcia pacjenta do Oddziału należy dzwonić pod numer tel. 32 207 16 79 (dyżurka lekarska) w godz. 7.30-9.00 lub 12.00-14.00 w każdy roboczy dzień.
– po ustaleniu terminu przyjęcia do Oddziału proszę dzwonić do Sekretariatu Oddziału celem przekazania skierowania do Oddziału Endokrynologii Dziecięcej (należy podać czterocyfrowy kod skierowania) pod nr telefonu 32 207 16 54.

2. Pacjent w wyznaczonym terminie przyjęcia zgłasza się w Punkcie Przyjęć Planowych Szpitala wraz z opiekunem o godzinie 7.30.
3. Dokumenty: karta NFZ lub inny dokument ubezpieczenia, książeczka zdrowia dziecka, dotychczasowa dokumentacja medyczna (karty informacyjne jeśli pacjent był uprzednio hospitalizowany), dowód osobisty opiekuna prawnego.
4. Pacjent zgłasza się do przyjęcia wraz z torbo-lodówką celem transportu hormonu wzrostu do domu.
5. W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się na czczo.

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka znalazło się w gronie członków Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. To prestiżowa sieć zrzeszająca renomowane placówki ochrony zdrowia z 8 krajów Unii Europejskiej.

 

GCZD w ramach Europejskich Sieciach Referencyjnych zajmuje się rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi. Udział w Sieci pozwoli na wymianę wiedzy, wsparcie terapii i poprawę opieki nad pacjentami w tym zakresie.
 

Nasz ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej MTG7, zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. To kontynuacja specjalizacji szpitala w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwoju płci. GCZD od 2017 r. dysponuje Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci / Zróżnicowanego Rozwoju Płci. Nasza placówka jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w którym pacjenci z tego typu problemami objęci są kompleksową opieką. To nawet kilkadziesiąt osób rocznie. Wspiera ich zespół specjalistów, który obejmuje endokrynologów, urologów i ginekologów. W skład zespołu wchodzi też genetyk kliniczny, psycholog i seksuolog.
 

Koordynatorem udziału GCZD w Europejskich Sieciach Referencyjnych jest prof. Aneta Gawlik-Starzyk, kierownik Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci.
 


 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

PERSONEL ODDZIAŁU
 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

PROF. DR HAB. N. MED.
Aneta Gawlik

Specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, i diabetologii; klinicysta z 25-letnim stażem pracy, współpracująca z ośrodkami endokrynologicznymi poza granicami kraju (Izreal, USA, Niemcy). Zainteresowana chorobami rzadkimi w endokrynologii; zajmuje się m.in. problemami zróżnicowanego rozwoju płciowego, zaburzeniami steroidogenezy, niezgodnością i dysforią płciową oraz diagnozowaniem i leczeniem dziewcząt z zespołem Turnera; członek Turner Syndrome Working Group of European Society for Paediatric Endocrinology (TSWG ESPE ) oraz członek Clinical Practice Committee ESPE Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (ESPE), koordynator Programu Przesiewowego Wrodzonego Przerostu Nadnerczy w województwie śląskim.
Z-ca Przewodniczącego Zespołu ds. kwalifikacji dzieci z otyłością olbrzymią do operacji bariatrycznych. Do zdań Zespołu należy w szczególności przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego do zabiegu bariatrycznego zgodnie z obowiązującym algorytmem, monitorowanie efektów leczenia , organizowanie i nadzorowanie pracy grupy wsparcia dla pacjentów po operacjach, stworzenie i prowadzenie rejestru pacjentów pediatrycznych z otyłością olbrzymią, okresowe przekazywanie wyników leczenia środowisku medycznemu .
Przewodnicząca Zespołu ds. Leczenia zaburzeń rozwoju płci, którego celem jest podejmowanie konsyliarnie decyzji wymagających wielospecjalistycznego i równoczesnego podejścia do pacjenta, szczególnie w aspekcie zabiegów chirurgicznych., podejmowanie konsyliarnie decyzji odnośnie wdrożenia leczenia hormonalnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Od stycznia 2022 dzięki inicjatywie zespołu GCZD zostało włączone do Endo-ERN – europejskiej sieci referencyjnej ds. leczenia chorób rzadkich w zakresie grupy tematycznej zajmującej się rozwojem płci i dojrzewaniem (MTG7)
Członek Zespołu ds. szkoleń i promowania kształcenia podyplomowego GCZD.
 


 

ZESPÓŁ ODDZIAŁU
 

PROF. DR HAB. N. MED.
Ewa Małecka-Tendera

Specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii z ponad 45-letnim stażem pracy. W latach 2005-2009 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. W latach 2009-2021 Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym. Członek krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Członek Grupy Roboczej ds. Zespołu Turnera i ds. Otyłości Dziecięcej Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.
Autor i współautor szeregu publikacji i rozdziałów w podręcznikach dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń hormonalnych u dzieci. Wykładowca na kursach szkolenia podyplomowego pediatrów i endokrynologów dziecięcych. Ze strony Szpitala jest członkiem Komitetu Terapeutycznego podejmującego decyzje ws. Importu Docelowego Leków nie objętych receptariuszem.
 

DR N. MED.
Barbara Kalina-Faska

Specjalista pediatrii i endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; klinicysta z 30-letnim stażem pracy; członek i sekretarz krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu; w latach 2005-2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Aktualnie w Oddziale sprawuje nadzór nad Terapeutycznymi Programami Zdrowotnymi NFZ z zakresu endokrynologii dziecięcej, zajmuje się dziećmi z zespołem Pradera i Williego, trisomią 21, zaburzeniami wzrastania w tym dzieci urodzonych z małą masą ciała, zaburzeniami funkcji tarczycy oraz pacjentami z zaburzeniami endokrynologicznymi w trakcie i po leczeniu onkologicznym; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder (certyfikat PTU).
 

DR N. MED.
Aleksandra Januszek-Trzciąkowska

Specjalista pediatrii i endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; klinicysta z wieloletnim stażem pracy; jej szczególne zainteresowania w pracy klinicznej skupiają się wokół zaburzeń dojrzewania, szczególnie przedwczesnego dojrzewania, zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy oraz endokrynologicznego monitorowania pacjentów w oddziałach intensywnej terapii oraz problemów endokrynologicznych noworodków; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder
 

DR N. MED.
Dorota Karbowska

Specjalista pediatrii i endokrynologii. Lekarz z wieloletnim stażem pracy. Wykonuje badania ultrasonograficzne tarczycy.
 

DR N. MED.
Elżbieta Berdej-Szczot

Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności; a także Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami odporności i chorobami autozapalnymi. Prowadzi Terapeutyczny Program Zdrowotny NFZ “Pierwotne Niedobory Odporności u dzieci”.
W Oddziale Pediatrii koncentruje się na ostrych i przewlekłych, często trudnych do zdiagnozowania, problemach małych pacjentów.
 

DR N. MED.
Małgorzata Firek-Pędras

specjalista pediatrii i diabetologii; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; w Oddziale Pediatrii zajmuje się leczeniem pacjentów od okresu niemowlęcego do 18 r.ż. ze schorzeniami infekcyjnymi oraz innymi ostrymi i przewlekłymi stanami chorobowymi, ponadto szeroką diagnostyką problemów wieku dziecięcego, wymagających podejścia interdyscyplinarnego. W ramach Poradni Diabetologicznej zajmuje się terapią dzieci z cukrzycą typu 1 z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- osobistych pomp insulinowych i systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz diagnostyką zaburzeń gospodarki węglowodanowej i innych typów cukrzycy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
W GCZD jest członkiem Zespołu ds. Żywienia.
 

DR N. MED.
Aleksandra Antosz

Specjalista pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej z ponad 10-letnim stażem pracy, obecnie z-ca Kierownika Oddziału
Z-ca Przewodniczącej Zespołu ds. Leczenia Zaburzeń Rozwoju Płci oraz Członek Zespołu ds. kwalifikacji dzieci z otyłością olbrzymią do operacji bariatrycznych. Wykonuje badania ultrasonograficzne tarczycy.
 

DR N. MED.
Karolina Skrzyńska

Specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z pediatrii. Wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego.
 

DR N. MED.
Alicja Binek

Specjalista pediatrii oraz alergologii z ponad 10-letnim stażem pracy, zajmuje się diagnostyką i leczeniem ostrych schorzeń wieku dziecięcego, szczególnie zainteresowana chorobami manifestującymi się zmianami skórnymi oraz wynikającymi z nadwrażliwości alergicznej (AZS, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, alergia pokarmowa)
 

LEK.
Kamila Szeliga

Specjalista pediatrii. Nauczyciel akademicki. Pracownik Poradni Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży. Członkini zespołu zajmującego się kwalifikacja dzieci do zabiegów bariatrycznych. Jej zaineteresowania skupiają się również wokół zaburzeń funkcji tarczycy u dzieci
 

LEK.
Marta Wilczek

Specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lekarz z kilkunastoletnim stażem, w Oddziale zajmuje się głównie dziećmi z zaburzeniami wzrastania i dojrzewania, sprawując nad nimi opiekę m.in. w ramach Programów Lekowych NFZ. Wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego.
 

LEK.
Joanna Gieburowska

Specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, klinicysta z ponad 10- letnim stażem pracy. W Oddziale zajmuje się terapeutycznymi Programami Zdrowotnymi NFZ z zakresu endokrynologii dziecięcej oraz noworodkami i dziećmi z wrodzoną niedoczynnością tarczycy.
 

LEK.
Agnieszka Pietrusik

Specjalista pediatrii, w trakcie szkolenia do specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Członek zespołu ds. leczenia otyłości dzieci i młodzieży.
 

LEK.
Ewa Błaszczyk

Specjalista pediatrii, doktorantka Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach :jej szczególne zainteresowania w pracy zawodowej obejmują problemy związane z zaburzeniami metabolicznymi u pacjentek z zespołem Turnera.
 


Pozostali rezydenci Oddziału w trakcie specjalizacji z pediatrii:


Izabela Gracjasz-Palikij,
Marcelina Krawiec,
Anna Toll-Kurek,
Aleksandra Chorążak,
Joanna Kocemba-Struż,
Anna Springwald-Smolec,
Marcin Szczerba,
Dominika Tobolska-Lorek,
Anna Wendreńska,
Kinga Markowska,
Martyna Krotla,
Marcin Kusz,
Małgorzata Więcek,
Justyna Socha,
Iga Chmiel,
Anna Walczyńska,
Daria Pietras,
Gabriela Wójcik,
Agnieszka Czernek,
Karolina Kozioł-Bańczyk,

 


 
DZIAŁANOŚĆ KLINICZNA:

Klinika zajmuje się diagnostyką i terapią podanych jednostek chorobowych w ramach Oddziału Stacjonarnego oraz Poradni Specjalistycznych (Endokrynologiczna i Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży).

Endokrynologia dziecięca:

  • Zaburzenia wzrastania.
  • Przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie.
  • Choroby gruczołu tarczowego.
  • Moczówka prosta.
  • Hiperprolaktynemia.
  • Zaburzenia miesiączkowania.
  • Hipogonadyzm.
  • Hirsutyzm.
  • Ginekomastia.
  • Hiperkotyzolemia, w tym choroba i zespół Cushinga.
  • Wrodzony przerost nadnerczy.
  • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i choroby przytarczyc.
  • Zespół Turnera.
  • Zespół Pradera i Williego.
  • Otyłość.
  • Monitorowanie auksologiczne i metaboliczne dzieci urodzonych z małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR).
  • Monitorowanie endokrynologiczne dzieci z chorobami onko-hematologicznymi.

Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci (w ramach łóżek endokrynologicznych):

  • wielospecjalistyczna opieka (endokrynolog, urolog, ginekolog, genetyk kliniczny, psycholog) dla pacjentów z różnymi objawami zaburzeń rozwoju płci,
  • wielospecjalistyczna opieka nad pacjentami z niezgodnością płci i dysforią płciową.

Pediatria ogólna:

przyjęcia w 24 godzinnym trybie ostro-dyżurowym oraz

  • przyjęcia w trybie planowym w celu przeprowadzenia diagnostyki różnicowej schorzeń wieku rozwojowego,
  • diagnostyka różnicowa pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności u dzieci,
  • diagnostyka i leczenie choroby Kawasaki,
  • kontynuacja leczenia dzieci przebywających w oddziałach intensywnej terapii,
  • przyjęcia dzieci ze schorzeniami przewlekłymi w trakcie ostrych infekcji wymagających postępowania wielospecjalistycznego.

Zdrowotne Programy Terapeutyczne NFZ:

Oddział i Poradnia Endokrynologiczna:

  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki.
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dziewcząt z zespołem Turnera.
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z zespołem Pradera i Williego.
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z urodzonych z małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR).
  • Leczenie rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 (rhIGF-1) niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1.
  • Leczenie analogami GnRH przedwczesnego dojrzewania płciowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

  • Akredytacja do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej w trybie rezydenckim i pozarezydenckim.
  • Kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w tym grup anglojęzycznych) w zakresie pediatrii oraz endokrynologii dziecięcej
  • Prowadzenie kursów podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek z pediatrii, endokrynologii i ginekologii

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Pracownicy Kliniki prowadzą szeroką działalność naukową, aktywnie uczestnicząc w pracach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w programach naukowych i badaniach klinicznych. W ciągu ostatnich lat toczyły się badania samodzielne Kliniki, jak również we współpracy z innymi ośrodkami. Dotyczyły m.in. otyłości, zaburzeń miesiączkowania, zespołu Turnera. Aktualnie toczące się międzynarodowe projekty badawcze/badania kliniczne to:

  • Udział w badaniu wieloośrodkowym: “Childhood obesity & steroid metabolomic disease signature”– współpraca z Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel oraz Steroid Research and Mass Spectrometry Unit, Center of Child and Adolescent Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Niemcy.
  • Udział w badaniu wieloośrodkowym: “Assessment of the External Genitalia Score (EGS) to describe external genitalia in male and female newborns and infants.” – współpraca z Department of Paediatric Endocrinology, University of Ghent, Belgium, International Center for Research and Research Training in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, Department of Pediatrics, University of Messina, Messina, Italy, Department of Women’s and Children’s Health, Pediatric Endocrinology Unit, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, Sophia Children’s Hospital, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands, Pediatric Endocrinology and Diabetology, Department of Paediatrics and Department of Clinical Research, Inselspital, University of Bern, Bern, Switzerland, Department of Pediatric Surgery, Medical University Vienna, Vienna, Austria.
  • EP00-401 Long-term phase IV multicentre study on the safety and efficacy of Omnitrope (rhGH) in short children born Small for Gestational Age (SGA) – EP00-402 Study Participant Retention Programme. Badanie efektów terapii rekombinowanym hormonem wzrostu u dzieci urodzonych z niską masą ciała.
  • Velocity – Badanie efektów terapii rekombinowanym hormonem wzrostu o przedłużonym działaniu.