Oddział Pediatrii

Kierownik Oddziału: dr n. med. Bożena Kordys-Darmolińska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Janota
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 00
e-mail: ped@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 10
Piętro: 6

 

Do zadań Oddziału należy kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i pulmonologicznych, obejmujących:

  • astmę oskrzelową
  • choroby alergiczne skóry (atopowe zapalenie skóry, pokrzywka itp.)
  • choroby alergiczne górnych dróg oddechowych
  • choroby z mechanizmem anafilaksji
  • prowadzenie swoistej immunoterapii u dzieci o wysokim stopniu uczulenia
  • schorzenia zapalne dolnych dróg oddechowych
  • powikłania procesów zapalnych dróg oddechowych (drenaż, odma opłucnowa)
  • prowadzenie chorych z zakażeniami oportunistycznymi i zaburzeniami odporności
  • przewlekłe procesy zapalne i zwyrodnieniowe dróg oddechowych

W związku z prowadzeniem weryfikacji rozpoznania pacjentów z przesiewu noworodkowego w kierunku mukowiscydozy, Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z tym schorzeniem.

W Oddziale i Poradni Leczenia Mukowiscydozy prowadzona jest antybiotykoterapia wziewna celem leczenia i zapobiegania infekcji płucnych Pseudomonas aeruginosa. W Oddziale Pediatrii prowadzone jest również kompleksowe leczenie i enzymoterapia dożylna u pacjentów z wrodzonymi błędami metabolicznymi.