Szpitalny Oddział Ratunkowy

T E L E F O N Y   N A    K O N S O L Ę   T R I A Ż O W Ą

 

1900  i  1950

 


 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

LEK. MED.
Barbara Kunsdorf-Bochnia
 

SEKRETARIAT

TEL
32 207 1788
MAIL
sorgczd.katowice.pl
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

MGR
Joanna Klimek
 

LOKALIZACJA

PIĘTRO
-1
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy GCZD składa się z następujących części:

  • zabiegowa
  • niezabiegowa

Świadczy usługi w zakresie ratowania życia i zdrowia: pacjentów skierowanych przez jednostki zewnętrzne POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), NSPL (Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska), WPR (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe) tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Nie świadczy usług z zakresu: POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), NSPL (Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska), PS (Przychodnia Specjalistyczna).

SOR dysponuje następującymi obszarami:

  1. segregacji medycznej ,rejestracji i przyjęć;
  2. resuscytacyjno-zabiegowy;
  3. wstępnej intensywnej terapii;
  4. terapii natychmiastowej;
  5. obserwacji;
  6. konsultacyjny.

W przypadku zachorowania dziecka, rodzice zobowiązani są zgłaszać się w godz. 8.00-18.00 w POZ – cie, a od 18.00-8.00 oraz w dni wolne i świąteczne w punktach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, których adresy zamieszczone są w każdej poradni POZ.

SOR jest oddziałem zabezpieczającym pacjentów w stanie nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia i nie zastępuje podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych oraz nie służy do szeroko pojętej diagnostyki.