Oferty pracy

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz.

Pobierz pliki:

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry.kier@gczd.katowice.pl

wytworzył: Patrycja Kołodziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (09-11-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (09-11-2021)

Informatyk

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko

Informatyk.

Pobierz pliki:

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry.kier@gczd.katowice.pl

wytworzył: Patrycja Kołodziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (23-06-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (23-06-2021)

Psycholog

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

pracownika na stanowisko psychologa.

Pobierz pliki:

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl .

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (03-03-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (03-03-2021)

Pielęgniarki do pracy w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

pielęgniarki do pracy w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych.

Pobierz pliki:

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl .

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (22-07-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (22-07-2020)

Specjalista ds. badań klinicznych i zakupu świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

specjalistę ds. badań klinicznych i zakupu świadczeń zdrowotnych.

Pobierz pliki:

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl w terminie do 31.07.2020r.

wytworzył: Justyna Bubik, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (29-06-2020)

Lekarz specjalista z dziedziny neonatologii

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Lekarza specjalisty z dziedziny neonatologii

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adreskadry@gczd.katowice.pl

wytworzył: Patrycja Kołodziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-01-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (29-01-2020)

Pielęgniarki na oddziały pediatryczne: zachowawcze i zabiegowe

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni:

– pielęgniarki na oddziały pediatryczne: zachowawcze i zabiegowe.

Oferujemy umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adreskadry@gczd.katowice.pl .

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (29-11-2019)

Lekarz specjalista z dziedziny pediatrii oraz lekarz specjalista z dziedziny diabetologii

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydatów  na stanowisko:

– Lekarza specjalisty z dziedziny pediatrii
– Lekarza specjalisty z dziedziny diabetologii

Pobierz plik:

Ogłoszenie (doc)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl .

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (09-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-09-2019)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital).

Cel i podstawa prawna
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji.
Przetwarzanie danych wymaganych przez Szpital jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji.
Inne dane ujawnione w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody. Ich podanie jest dobrowolne, a zgodę można odwołać w każdym czasie.

Szpital będzie przetwarzał dane osobowe również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, którą można odwołać w dowolnym czasie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach może być wyrażone w treści dokumentów aplikacyjnych w następujący sposób:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, operatorzy pocztowi oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Inspektor ochrony danych
Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.