Systemu monitoringu neurofizjologicznego

 

W dniu 11.08.2022r. Szpital podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę nr DOI/SK/85112/6220/32/2022/436 na udzielenie w 2022r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, w ramach której Ministerstwo udzieliło Szpitalowi dotację celową na zakup systemu monitoringu neurofizjologicznego.
 

„Śródoperacyjny monitoring neurofizjologiczny (ang. intraoperative monitoring-IOM) dokonał znaczącego rozwoju w ciągu ostatnich 15 lat umożliwiając zachowanie istotnych funkcji układu nerwowego podczas operacji w obrębie takich struktur nerwowych jak pień mózgu, rdzeń kręgowy czy tzw. obszarów elokwentnych mózgu.
 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi leczenia patologii pnia mózgu i rdzenia kręgowego konieczne jest monitorowanie elektrofizjologiczne funkcji nerwowych w trakcie operacji neurochirurgicznych. Zastosowanie monitoringu pozwala na istotne zwiększenie bezpieczeństwa operacji w obrębie obszarów elokwentnych mózgu, pnia mózgu i rdzenia kręgowego, przy jednoczesnym zwiększeniu radykalności tych operacji. Brak monitorowania śródoperacyjnego w czasie wymienionych operacji w razie wystąpienia powikłań  grozi powstaniem roszczeń prawnych i tym samym uniemożliwia leczenia dzieci z tymi schorzeniami.
 

Aparatura będzie umieszczona w sali operacyjnej, która jest do tego przystosowana. Jednostka, w której będzie posadowiona aparatura zapewnienia pomieszczenia, w którym będzie ona używana. Aparatura nie wymaga dodatkowego zaplecza technicznego. Jednostka zatrudnia personel posiadający odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu elektrofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego”.