Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej

Przyznano Szpitalowi dotację w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia dzieciom.

Przyznana kwota pozwoliła na sfinansowanie zakupu specjalistycznego mikroskopu optycznego wykorzystywanego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.
 

 

KWOTA DOFINANSOWANIA
26.924,00 zł brutto