Sterylizator parowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Centralnej Sterylizacji

W dniu 25 października br. podpisano z MZ umowę nr DOI/SK/85112/6220/32/2022/848 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakup inwestycyjny sterylizatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 

KWOTA DOFINANSOWANIA
1.297.140,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1.315.826,28 zł
 

Dostawa sterylizatora parowego dwu-jednostkowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji związana jest ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wykonywanie usług sterylizacji zwłaszcza w momencie uruchomienia pododdziałów pobytów krótkoterminowych funkcjonujących w ramach Oddziału Otolaryngologii oraz Chirurgii i Urologii, a także poszerzeniem działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o nowy obszar obserwacyjny. W GCZD obserwowany jest stały wzrost ilości wykonywania cykli sterylizacyjnych : w 2020 roku wykonano 4481 cykli sterylizacyjnych w 2021 roku 4697 cykli, a w 2022 od stycznia do września już 3688 cykli sterylizacyjnych co pozwala zakładać, iż w tym roku trend wzrostowy zostanie utrzymany. Zakup sterylizatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Centralnej Sterylizacji, umożliwi również zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, poprzez zabezpieczenie Bloku Operacyjnego i wszystkich oddziałów oraz komórek organizacyjnych szpitala w prawidłowy wysterylizowany sprzęt narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i zabiegową, oraz inne artykuły i tworzywa poddawane procesowi sterylizacji. Doposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala w nowoczesny sprzęt przełoży się na zoptymalizowanie procesu sterylizacji w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększeniem wydajności i skuteczności procesu. Ponadto sterylizator dwu–jednostkowy (STE) będzie eksploatowany także w przypadku sterylizacji pilnych narzędzi i sprzętu medycznego, co pozwoli zaoszczędzić koszty mediów, z uwagi na to, iż dotychczas tego typu procesy były realizowane przez dostępne sterylizatory 8–jednostkowe, które z uwagi na pilność wykonania procesów sterylizacji niektórych materiałów, nie zawsze mogły pracować przy pełnym obłożeniu zwiększając tym samym koszty jednostkowe sterylizacji.