Strategia podatkowa

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok 2022 – pdf