XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich pod patronatem GCZD

Stowarzyszenie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie zaprasza do uczestnictwa w XIV Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich przedstawicieli personelu medycznego, młodych lekarzy i studentów. Konferencja odbędzie się w terminie 1-3 lipca 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Promenada” w Białobrzegach k. Warszawy. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://chorobyrzadkie.pl/?s=2&p=ak2#konf2016pl

W konferencji uczestniczyć będą wybitni naukowcy w dziedzinie chorób rzadkich z kraju i z zagranicy, specjaliści chorób metabolicznych, genetycy, neurolodzy, kardiolodzy, lekarze świadczący bezpośrednią opiekę medyczną nad pacjentami, eksperci systemu ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej, liderzy organizacji pacjentów z kraju i z zagranicy. Podczas konferencji prowadzone będą wykłady dla lekarzy i naukowców, seminaria dla lekarzy i terapeutów, konsultacje i konsylia medyczne, debata z ekspertami.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi oraz poszerzenie wiedzy i przekazanie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie chorób rzadkich, prowadzące do poprawy diagnostyki i specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Harmonogram konferencji, szczegółowe informacje nt. wydarzeń towarzyszących znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://chorobyrzadkie.pl/?s=2&p=ak2#konf2016pl ,
zaś formularze: zgłoszeniowy i zgłoszeniowy online pod linkam:

http://chorobyrzadkie.pl/materialy/konf.2016.form.zgl.gosc.pol.pdf

http://chorobyrzadkie.pl/txt/konf_karta.php

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są również o wpłacenie symbolicznej opłaty rejestracyjnej  w wysokości 150,00 zł na konto Stowarzyszenia MPS Bank Pekao S.A. w W-wie nr konta 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739.
Patronat nad konferencją obejmie m.in. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

31-03-16-konferencja