Aktualności

Więcej o: Zmodernizowany blok operacyjny

Zmodernizowany blok operacyjny

W naszym szpitalu został oficjalnie zaprezentowany zmodernizowany blok operacyjny, system poczty pneumatycznej oraz system zarządzania lekami. Wartość inwestycji to 20 mln zł.

 

 

 

Blok operacyjny to serce naszego szpitala. Dzięki gruntownej modernizacji przenieśliśmy GCZD w XXI w. To niezwykle ważne inwestycje, które poprawią komfort pracy naszych medyków oraz wpłyną na bezpieczeństwo pacjentów, a także jakość świadczeń medycznych. Bardzo się z tych zmian cieszymy” – powiedział 26 lutego podczas uroczystości prezentacji bloku Marian Kreis, dyrektor szpitala.

 

 
Zakres robót na bloku operacyjnym, oprócz kompleksowej modernizacji budowlanej, obejmował również pełną wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej, modernizację instalacji wentylacyjnej wraz z montażem centrali nawiewno-wywiewnej i agregatu wody lodowej, modernizację instalacji gazów medycznych, doprowadzenie i montaż punktu poczty pneumatycznej, wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym sieci strukturalnej, kontroli dostępu, systemu monitoringu oraz system sygnalizacji pożaru.

Ponadto w zakresie prac znajdowało się dostarczenie i montaż urządzeń transportu pionowego (dźwigów osobowo-towarowych) oraz częściowo wyposażenia, w tym medycznego tj.: Jednostek Zaopatrzenia Medycznego (wielostanowiskowego mostu medycznego) oraz Systemu Integracji Sal Operacyjnych. Zainstalowany System Integracji Sal Operacyjnych umożliwia sprawne zarządzanie sprzętem oraz wyposażeniem medycznym i niemedycznym Bloku Operacyjnego. W ramach projektu zakupiony został też m. in. nowoczesny aparat RTG z ramieniem C. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii utworzone zostało nowe stanowisko intensywnej terapii, przeznaczone dla pacjentów wymagających izolacji z powodu zakaźnej choroby wirusowej.

,Drugą, bardzo istotną częścią projektu, była rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w szpitalu. Dzięki tej inwestycji poczta pneumatyczna łączy obecnie szpitalne laboratorium i wszystkie oddziały GCZD. Poczta pneumatyczna pozwala na sprawne przesyłanie próbek do badan, co przyśpiesza czas diagnostyki oraz umożliwia szybsze podejmowanie skutecznych decyzji terapeutycznych.

Ze środków projektu szpital sfinansował też wprowadzenie systemu zarządzania lekami. To rozwiązanie usprawnia nadzór nad dystrybucją leków w placówce. System przechowywania i podawania leków zwiększa bezpieczeństwo pacjentów w zakresie farmakoterapii. System przypomina m.in. o konieczności podania leku i o dawce leku zleconej pacjentowi przez lekarza. Ponadto w ramach zadania poddano modernizacji wszystkie apteczki oddziałowe o łączne powierzchni 260 m2 wyposażając je w zabudowę medyczną dedykowaną do przechowywania leków i wyrobów medycznych. Apteczki oddziałowe zostały odpowiednio oczujnikowane w taki sposób, by stale monitorować parametry środowiskowe tj. temperaturę i wilgotność powietrza, co ma kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa przechowywania leków i prowadzonych z ich udziałem terapii.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” realizowany był od kwietnia 2023 r. Łączna wartość projektu to 20 mln zł. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU”

 


 

Więcej o: Nasz szpital w prestiżowej sieci

Nasz szpital w prestiżowej sieci

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka znalazło się w gronie członków Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. To prestiżowa sieć zrzeszająca renomowane placówki ochrony zdrowia z 8 krajów Unii Europejskiej.

GCZD w ramach Europejskich Sieciach Referencyjnych zajmuje się rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi. Udział w Sieci pozwoli na wymianę wiedzy, wsparcie terapii i poprawę opieki nad pacjentami w tym zakresie.

 
 

 

Nasz ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej MTG7, zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. To kontynuacja specjalizacji szpitala w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwoju płci. GCZD od 2017 r. dysponuje Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci / Zróżnicowanego Rozwoju Płci. Nasza placówka jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w którym pacjenci z tego typu problemami objęci są kompleksową opieką. To nawet kilkadziesiąt osób rocznie. Wspiera ich zespół specjalistów, który obejmuje endokrynologów, urologów i ginekologów. W skład zespołu wchodzi też genetyk kliniczny, psycholog i seksuolog.
 

Koordynatorem udziału GCZD w Europejskich Sieciach Referencyjnych jest prof. Aneta Gawlik-Starzyk, kierownik Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci.
 


 

Kontakt do oddziału – link

Więcej o: Powstała bezpieczna „Przystań dla Mamy i Dziecka”

Powstała bezpieczna „Przystań dla Mamy i Dziecka”

„Przystań dla Mamy i Dziecka”

Ścisła współpraca lekarzy z obu szpitali, wspólne procedury i algorytmy postępowania, holistyczna opieka nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach połączyły siły w opiece nad matką i noworodkiem.

Powstało Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice Ligota „Przystań dla Mamy i Dziecka”.

23 listopada umowę w tej sprawie podpisali dyrektorzy obu placówek – Renata Wachowicz i Marian Kreis (Zdj.1)

Zdj.1

 

Najistotniejsze założenia porozumienia obu szpitali to unifikacja procesów medycznych, sposobu organizacji opieki medycznej oraz współpracy kadry medycznej. Nowa, międzyszpitalna jednostka skupia struktury i personel położniczy i neonatologiczny obu szpitali we wspólnym celu zapewnienia kompleksowej i ciągłej opieki nad matką i jej dzieckiem, przed jego narodzeniem i gdy już jest na świecie. Kompleksowość świadczeń medycznych oznacza włączenie się do nich również specjalistów GCZD z innych dziedzin medycyny pediatrycznej, w zależności od potrzeb, czasami już na etapie konsultacji prenatalnych.

 

Katalog konsultacji i zabiegów, jakie noworodek może przejść w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, jest bardzo szeroki. GCZD oferuje najmniejszym pacjentom m.in. opiekę kardiologiczną i kardiochirurgiczną, laryngologiczną, chirurgiczną i neurochirurgiczną, neurologiczną, endokrynologiczną czy gastroenterologiczną, również urologiczną i genetyczną. Oferuje także wsparcie neurologopedy, rehabilitanta, dietetyka czy psychologa.

Powstające konsorcjum daje więc ogromne pole do manewru i wielkie możliwości, tak dla pacjentki z wielochorobowością, jak i dla noworodka, który może urodzić się z problemem zdrowotnym. Dzięki współpracy pomiędzy położnikami, perinatologami oraz neonatologami możemy doprowadzić do szczęśliwego ukończenia ciąży, a następnie wdrożyć wielospecjalistyczną, prawidłową opiekę nad noworodkiem.
Co istotne, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, mały pacjent pozostanie pod opieką GCZD przez kolejne miesiące czy lata w ramach Poradni Patologii Noworodka lub Dziecięcej Opieki Koordynowanej. GCZD obejmie takiego małego pacjenta kompleksowym wsparciem, włączając w to konsultacje neurologopedyczne czy fizjoterapeutyczne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej: Kierownik Kliniki Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w GCZD prof. dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, dyr. GCZD mba Marian Kreis, Prodziekan SUM dr. hab. Damian Czyżewski i Kanclerz SUM dr Ireneusz Ryszkiel.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: dyr. UCK Renata Wachowicz i Rzecznik GCZD Wojciech Gumułka

Więcej o: Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury

Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury

 

 

 

 

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka docenione za aktywność transplantacyjną
 

“Sprzęt medyczny o wartości 200 tys. zł trafi do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury zostanie sfinansowany ze środków Ministerstw Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. To wyraz uznania dla katowickiego szpitala, który aktywnie angażuje się w rozwój i promocję przeszczepów tkankowych i narządowych. ”.

Nowa aparatury medyczna trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD. Katowicka placówka otrzyma środki na jej zakup, ponieważ znalazła się w gronie polskich szpitali z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku. W zestawieniu brano pod uwagę liczbę zidentyfikowanych dawców potencjalnych oraz rzeczywistych, liczbę pobranych do przeszczepiania narządów, a także liczbę zidentyfikowanych dawców tkanek. Dotacja na zakup sprzętu jest formą docenienia tej aktywności.

W ramach otrzymanych środków szpital zamierza zakupić dwa urządzenia – monitor rzutu serca wraz z wyposażeniem oraz aparaturę do kontrolowanej regulacji temperatury z wyposażeniem.

Monitorowanie hemodynamiczne jest obecnie standardowym postępowaniem w procesie leczenia krytycznie chorych pacjentów oddziału anestezjologii. Monitor rzutu serca może być wykorzystywany u wielu pacjentów do ciągłego lub doraźnego kontrolowania wskaźników hemodynamicznych w czasie rzeczywistym, bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów czy sprzętu jednorazowego użytku. Monitor pozwala na zaprezentowanie szerokiego spektrum informacji (dotyczących m.in. obciążenia wstępnego i następczego czy kurczliwości i efektywności mięśnia sercowego), które są niezbędne przy optymalizacji postępowania z pacjentem wysokiego ryzyka oraz przy ustalania najlepszych ustawień hemodynamicznych u pacjentów ze zmianami w układzie krążenia.

Z kolei urządzenie do kontrolowanej regulacji temperatury pozwala na schłodzenie lub ogrzanie pacjenta oraz utrzymanie zadanej temperatury po zatrzymaniu krążenia i u pacjentów nie reagujących na leki przeciwgorączkowe. System chłodzenia powierzchniowego z wykorzystaniem sterowania komputerowego pozwala na przeprowadzenie wielokierunkowej łagodnej hipotermii terapeutycznej, która aktualnie jest jedyną terapią, w odniesieniu do której udowodniono, że zwiększa przeżywalność pacjentów po zatrzymaniu krążenia.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zostało również uczestnikiem projektu „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Realizacja projektu przez Szpitale zakłada skierowanie:

  • pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, wykazujących się najwyższą aktywnością donacyjną lub potencjałem w zakresie dawstwa,
  • innych specjalistów zaangażowanych w proces dawstwa narządów i tkanek, w tym koordynatorów transplantacyjnych,
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,

 

do uczestnictwa w szkoleniach oraz e-learningu (webinaru) z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia. Platforma, która umożliwia rejestrację na szkolenia jest dostępna pod adresem: https://www.systemjakoscidawstwa.pl/ .
 

Szkolenia odbędą się w formule online w sześciu możliwych do wyboru terminach, tj.

  • 31.08-01.09
  • 07.09-08.09
  • 12.09-13.09
  • 14.09-15.09
  • 21.09-22.09
  • 26.09-27.09

 

Realizacja projektu dodatkowo obliguje do poddania się weryfikacji w zakresie podjętych działań zmierzających do zaimplementowania szpitalnego systemu jakości dawstwa. Pierwszym elementem ww. weryfikacji, będzie dokonanie przez Szpital samooceny funkcjonujących już w podmiocie leczniczym procedur, które dotyczą obszaru dawstwa narządów i tkanek. Prowadzone w podmiotach leczniczych przeglądy akredytacyjne mają na celu określenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem pożądanym, wskazanie mocnych stron szpitali, identyfikację obszarów do poprawy oraz kierunków zmian i dalszego rozwoju, a także
wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk klinicznych między osobami o podobnych kwalifikacjach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek. Założeniem opracowanego systemu jakości jest możliwość uspójnienie praktyk w różnych podmiotach leczniczych, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że nie jest on zbiorem definitywnych wytycznych czy norm, a swoistego rodzaju mapą drogową wdrażania rozwiązań projakościowych.

Więcej o: Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

 
„Komunikat w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do zniszczenia”

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w 2002 oraz 2003 roku w tutejszym szpitalu, który ówcześnie nosił nazwę: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II
Oryginały dokumentacji medycznej mogą być wydane na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31.12.2023 r. Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Wniosek o wydanie dokumentacji można złożyć do dnia 31.12.2023 r. w formie:
 

PISEMNEJ

NA ADRES
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
link do pełnego adresu
 

ELEKTRONICZNEJ

NA ADRES
sekretariat@gczd.katowice.pl
 

TELEFONICZNIE

POD NUMEREM
32 207 1543
 

 

Więcej o: Zwiększamy liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia

Zwiększamy liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia

Szanowni Państwo,

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II zwiększa liczbę operacji rozszczepów wargi i podniebienia u dzieci. Poniżej najważniejsze informacje o tej procedurze medycznej realizowanej w naszym szpitalu. Zachęcamy do lektury i kontaktu z naszym ośrodkiem.
 

 

 

 

 

Rozszczep wargi i/lub rozszczep podniebienia to wada rozwojowa występująca u 1 do 2 noworodków na 1000 urodzeń. Wada ta może powodować problemy z oddychaniem, karmieniem, choroby ucha, zaburzenia mowy i rozwoju społecznego. Wszystko to może być przyczyną kłopotów dziecka z adaptacją w przedszkolu i szkole, a w konsekwencji prowadzić do problemów z edukacją i w relacjach z rówieśnikami.
 

Ponieważ wada (rozszczep) jest obecna od chwili urodzenia, już w okresie noworodkowym mogą pojawić się komplikacje, np. z karmieniem lub oddychaniem, które zaniepokoją lekarzy i rodziców. Dlatego rekomenduje się, aby pierwszy kontakt ze specjalistą dziecięcej chirurgii plastycznej miał miejsce w pierwszych dniach lub tygodniach życia dziecka. Taki kontakt powinien zostać zainicjowany przez lekarza neonatologa. Wskazane jest, aby rozpocząć od zgłoszenia telefonicznego (pod numerem 32 207 1834 lub 32 207 1750) i przedstawienia problemu w rozmowie z dziecięcym chirurgiem plastycznym. Jeśli konieczne będzie przekazanie noworodka (np. z powodu duszności lub masywnego rozszczepu uniemożliwiającego żywienie przez usta), miejsce hospitalizacji zostanie ustalone w trybie pilnym na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, a tam pacjent będzie konsultowany przez chirurga dziecięcego specjalizującego się w chirurgii plastycznej (na podstawie skierowania od lekarza neonatologa). Jeśli jednak w wyniku konsultacji okaże się, że noworodek może funkcjonować bez interwencji, to lekarz chirurg zdecyduje o kolejnej konsultacji w Poradni Chirurgii Dziecięcej lub ustali planowe przyjęcie na Oddział Chirurgii.
 

Do Poradni Chirurgii Dziecięcej skierowanie wystawić może również lekarz POZ, należy wówczas podczas telefonicznej lub osobistej rejestracji do poradni zaznaczyć, że wizyta będzie dotyczyć rozszczepu wargi i/lub podniebienia.
 

W Poradni Chirurgii Dziecięcej GCZD mały pacjent przejdzie procedurę kwalifikacji do operacji. Operację wykonuje się zwykle u dzieci w wieku od 3 do 6 miesiąca życia (w przypadku rozszczepu wargi) i po 9 miesiącu życia (przy rozszczepie podniebienia). Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. W większości przypadków już dzień po zabiegu mały pacjent opuszcza szpital. Po operacji warga, nos oraz twarz dziecka będą opuchnięte przez kilka dni. Blizna może mieć intensywny czerwony kolor przez kilka tygodni. Potrzeba od 6 do 12 miesięcy, aby blizna zmniejszyła się i wyblakła. Jeśli stałaby się blizną przerostową, pacjent może skorzystać w GCZD z zabiegów laserowych (refundowanych przez NFZ), aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny.
 


źródło Wikipedia

Po zabiegu pacjent pozostaje pod kontrolą Poradni Chirurgii Dziecięcej GCZD. Korzysta też ze wsparcia specjalistów z zakresu logopedii, foniatrii, ortodoncji i laryngologii. Taka holistyczna opieka przywraca małemu pacjentowi dobry wygląd oraz pełną sprawność aparatu mowy i zgryzu.
 

Rejestracja do Poradni Chirurgii Ogólnej GCZD jest możliwa:
 

Osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich

W DNIACH
Od poniedziałku do piątku
W GODZINACH
07:25-15:00
 

Telefonicznie

POD NUMEREM
32 207 1777
W DNIACH
Od poniedziałku do piątku
W GODZINACH
08:00-14:30
 

Mailowo

POD ADRESEM
zps@gczd.katowice.pl

Więcej o: Gościmy neurochirurgów z Iranu

Gościmy neurochirurgów z Iranu

Na zaproszenie prof. Marka Mandery w naszym szpitalu goszczą neurochirurdzy prof. Hassana Moradi oraz dr Amir Mahabadi.

Goście z Iranu obserwują pracę naszych neurochirurgów, szkolą się i czerpią inspiracje z funkcjonowania naszego szpitala. Dziś spotkali się z dyrekcją GCZD oraz kierownictwem Fundacji Iskierka. Odwiedzili też nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wizyta jest częścią projektu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dzieci Isfahanu”, który wpisuje się w obchody 80-lecia przybycia Armii Andersa do Iranu.

Zgodnie z intencją Władz RP ma on być wyrazem wdzięczności za gościnność Irańczyków dla tysięcy polskich dzieci, które znalazły się w czasie wojny w tym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o projekcie “Dzieci Isfahanu” przeczytacie na stronie LINK

Gościnność i pobyt lekarzom z Iranu zapewniają Hotele Diament SA – za co jesteśmy niezmiennie wdzięczni.