Wymiana wind w szpitalu

Wielką wymianę wind w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka czas zacząć! Do końca 2018 roku w szpitalu zostanie zamontowanych 5 nowoczesnych dźwigów, zapewniających szybki i bezpieczny transport pacjentów, odwiedzających i personelu medycznego.

Od kilku dni trwają już prace nad wymianą windy nr 4. Stary dźwig został zdemontowany, nowy powinien rozpocząć pracę już w sierpniu. Nowa winda będzie spełniać wymagania stawiane nowoczesnym i energooszczędnym dźwigom szpitalnym. Pozwoli na transport chorego na typowym łóżku szpitalnym wraz personelem medycznym i niezbędnym sprzętem medycznym. Prędkość nominalna dźwigu wynosić będzie 1,2 m/s (obecnie 1,0 m/s), a udźwig 1900 kg (25 osób). W windzie oraz na każdej kondygnacji zostaną zamontowane ciekłokrystaliczne, podświetlane sygnalizatory położenia kabiny i kierunku jazdy.

Jak podkreśla Bartosz Grzybowski, zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych GCZD, nowa winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. – Przyciski na panelu sterującym będą opisane alfabetem Braille’a, w windzie będzie też system głośnomówiący. Dźwig będzie wyposażony w system kontroli dostępu umożliwiający zjazd ratunkowy na żądanie personelu medycznego. Kabina będzie wyposażona w monitoring, a także bezpośrednie połączenie z pogotowiem dźwigowym oraz z portiernią szpitala – informuje Bartosz Grzybowski.

Jest szansa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się wymiana windy nr 3. Warunkiem jest jednak uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wymiany szpitalnych wind nr 1 i 2 planowane są w przyszłym roku.

Oprócz czterech wind umożliwiających transport pomiędzy kondygnacjami wysokiego budynku szpitala, w GCZD są też windy obsługujące cześć niską. Jedna z nich zostanie wymieniona w ramach tworzonego w szpitalu Centrum Urazowego dla Dzieci. – Ta winda będzie wykorzystywana jedynie do transportu chorych pomiędzy Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Blokiem Operacyjnym. Obecnie trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy generalnego przebudowy CUD, która obejmie również montaż nowej windy – informuje dyrektor Bartosz Grzybowski.

08-05-17-wymiana-wind