Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

 
„Komunikat w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do zniszczenia”

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w 2002 oraz 2003 roku w tutejszym szpitalu, który ówcześnie nosił nazwę: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II
Oryginały dokumentacji medycznej mogą być wydane na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31.12.2023 r. Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Wniosek o wydanie dokumentacji można złożyć do dnia 31.12.2023 r. w formie:
 

PISEMNEJ

NA ADRES
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
link do pełnego adresu
 

ELEKTRONICZNEJ

NA ADRES
sekretariat@gczd.katowice.pl
 

TELEFONICZNIE

POD NUMEREM
32 207 1543