Powstała bezpieczna „Przystań dla Mamy i Dziecka”

„Przystań dla Mamy i Dziecka”

Ścisła współpraca lekarzy z obu szpitali, wspólne procedury i algorytmy postępowania, holistyczna opieka nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach połączyły siły w opiece nad matką i noworodkiem.

Powstało Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice Ligota „Przystań dla Mamy i Dziecka”.

23 listopada umowę w tej sprawie podpisali dyrektorzy obu placówek – Renata Wachowicz i Marian Kreis (Zdj.1)

Zdj.1

 

Najistotniejsze założenia porozumienia obu szpitali to unifikacja procesów medycznych, sposobu organizacji opieki medycznej oraz współpracy kadry medycznej. Nowa, międzyszpitalna jednostka skupia struktury i personel położniczy i neonatologiczny obu szpitali we wspólnym celu zapewnienia kompleksowej i ciągłej opieki nad matką i jej dzieckiem, przed jego narodzeniem i gdy już jest na świecie. Kompleksowość świadczeń medycznych oznacza włączenie się do nich również specjalistów GCZD z innych dziedzin medycyny pediatrycznej, w zależności od potrzeb, czasami już na etapie konsultacji prenatalnych.

 

Katalog konsultacji i zabiegów, jakie noworodek może przejść w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, jest bardzo szeroki. GCZD oferuje najmniejszym pacjentom m.in. opiekę kardiologiczną i kardiochirurgiczną, laryngologiczną, chirurgiczną i neurochirurgiczną, neurologiczną, endokrynologiczną czy gastroenterologiczną, również urologiczną i genetyczną. Oferuje także wsparcie neurologopedy, rehabilitanta, dietetyka czy psychologa.

Powstające konsorcjum daje więc ogromne pole do manewru i wielkie możliwości, tak dla pacjentki z wielochorobowością, jak i dla noworodka, który może urodzić się z problemem zdrowotnym. Dzięki współpracy pomiędzy położnikami, perinatologami oraz neonatologami możemy doprowadzić do szczęśliwego ukończenia ciąży, a następnie wdrożyć wielospecjalistyczną, prawidłową opiekę nad noworodkiem.
Co istotne, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, mały pacjent pozostanie pod opieką GCZD przez kolejne miesiące czy lata w ramach Poradni Patologii Noworodka lub Dziecięcej Opieki Koordynowanej. GCZD obejmie takiego małego pacjenta kompleksowym wsparciem, włączając w to konsultacje neurologopedyczne czy fizjoterapeutyczne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej: Kierownik Kliniki Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w GCZD prof. dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, dyr. GCZD mba Marian Kreis, Prodziekan SUM dr. hab. Damian Czyżewski i Kanclerz SUM dr Ireneusz Ryszkiel.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: dyr. UCK Renata Wachowicz i Rzecznik GCZD Wojciech Gumułka