Nasz szpital w prestiżowej sieci

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka znalazło się w gronie członków Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. To prestiżowa sieć zrzeszająca renomowane placówki ochrony zdrowia z 8 krajów Unii Europejskiej.

GCZD w ramach Europejskich Sieciach Referencyjnych zajmuje się rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi. Udział w Sieci pozwoli na wymianę wiedzy, wsparcie terapii i poprawę opieki nad pacjentami w tym zakresie.

 
 

 

Nasz ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej MTG7, zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. To kontynuacja specjalizacji szpitala w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwoju płci. GCZD od 2017 r. dysponuje Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci / Zróżnicowanego Rozwoju Płci. Nasza placówka jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w którym pacjenci z tego typu problemami objęci są kompleksową opieką. To nawet kilkadziesiąt osób rocznie. Wspiera ich zespół specjalistów, który obejmuje endokrynologów, urologów i ginekologów. W skład zespołu wchodzi też genetyk kliniczny, psycholog i seksuolog.
 

Koordynatorem udziału GCZD w Europejskich Sieciach Referencyjnych jest prof. Aneta Gawlik-Starzyk, kierownik Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci.
 


 

Kontakt do oddziału – link