Zmodernizowany blok operacyjny

W naszym szpitalu został oficjalnie zaprezentowany zmodernizowany blok operacyjny, system poczty pneumatycznej oraz system zarządzania lekami. Wartość inwestycji to 20 mln zł.

 

 

 

Blok operacyjny to serce naszego szpitala. Dzięki gruntownej modernizacji przenieśliśmy GCZD w XXI w. To niezwykle ważne inwestycje, które poprawią komfort pracy naszych medyków oraz wpłyną na bezpieczeństwo pacjentów, a także jakość świadczeń medycznych. Bardzo się z tych zmian cieszymy” – powiedział 26 lutego podczas uroczystości prezentacji bloku Marian Kreis, dyrektor szpitala.

 

 
Zakres robót na bloku operacyjnym, oprócz kompleksowej modernizacji budowlanej, obejmował również pełną wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej, modernizację instalacji wentylacyjnej wraz z montażem centrali nawiewno-wywiewnej i agregatu wody lodowej, modernizację instalacji gazów medycznych, doprowadzenie i montaż punktu poczty pneumatycznej, wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym sieci strukturalnej, kontroli dostępu, systemu monitoringu oraz system sygnalizacji pożaru.

Ponadto w zakresie prac znajdowało się dostarczenie i montaż urządzeń transportu pionowego (dźwigów osobowo-towarowych) oraz częściowo wyposażenia, w tym medycznego tj.: Jednostek Zaopatrzenia Medycznego (wielostanowiskowego mostu medycznego) oraz Systemu Integracji Sal Operacyjnych. Zainstalowany System Integracji Sal Operacyjnych umożliwia sprawne zarządzanie sprzętem oraz wyposażeniem medycznym i niemedycznym Bloku Operacyjnego. W ramach projektu zakupiony został też m. in. nowoczesny aparat RTG z ramieniem C. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii utworzone zostało nowe stanowisko intensywnej terapii, przeznaczone dla pacjentów wymagających izolacji z powodu zakaźnej choroby wirusowej.

,Drugą, bardzo istotną częścią projektu, była rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w szpitalu. Dzięki tej inwestycji poczta pneumatyczna łączy obecnie szpitalne laboratorium i wszystkie oddziały GCZD. Poczta pneumatyczna pozwala na sprawne przesyłanie próbek do badan, co przyśpiesza czas diagnostyki oraz umożliwia szybsze podejmowanie skutecznych decyzji terapeutycznych.

Ze środków projektu szpital sfinansował też wprowadzenie systemu zarządzania lekami. To rozwiązanie usprawnia nadzór nad dystrybucją leków w placówce. System przechowywania i podawania leków zwiększa bezpieczeństwo pacjentów w zakresie farmakoterapii. System przypomina m.in. o konieczności podania leku i o dawce leku zleconej pacjentowi przez lekarza. Ponadto w ramach zadania poddano modernizacji wszystkie apteczki oddziałowe o łączne powierzchni 260 m2 wyposażając je w zabudowę medyczną dedykowaną do przechowywania leków i wyrobów medycznych. Apteczki oddziałowe zostały odpowiednio oczujnikowane w taki sposób, by stale monitorować parametry środowiskowe tj. temperaturę i wilgotność powietrza, co ma kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa przechowywania leków i prowadzonych z ich udziałem terapii.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” realizowany był od kwietnia 2023 r. Łączna wartość projektu to 20 mln zł. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU”