Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Konkursy ofert Biuletyn Informacji Publicznej GCZD
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01

Rektorzy śląskich uczelni czytali dla dzieci

Do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, dotarł niezwykły zastęp św. Mikołajów, w gronie którego znaleźli się prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś  JM rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik prorektor ds. studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach …

Onkologia „po liftingu”

Po sześciu miesiącach intensywnych prac dobiegł końca remont Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jego przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez pomocy Fundacji Iskierka oraz Grupy Kopex – głównego sponsora projektu.
16 października w obecności Dyrekcji Szpitala, przedstawicieli władz miasta, sponsorów, partnerów projektu, wolontariuszy oraz mediów odbyło się uroczyste zakończenie prac oraz prezentacja wyremontowanego Oddziału.

Dyskutowali na temat schorzeń neurologicznych u dzieci

8 października w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbył się kurs doskonalący „Nowoczesna diagnostyka różnicowa oraz leczenie schorzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego u dzieci” pod kierownictwem dr n. med. Ilony Kopyty Kierownika Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.