Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Konkursy ofert Biuletyn Informacji Publicznej GCZD
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01

Onkologia „po liftingu”

Po sześciu miesiącach intensywnych prac dobiegł końca remont Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jego przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez pomocy Fundacji Iskierka oraz Grupy Kopex – głównego sponsora projektu.
16 października w obecności Dyrekcji Szpitala, przedstawicieli władz miasta, sponsorów, partnerów projektu, wolontariuszy oraz mediów odbyło się uroczyste zakończenie prac oraz prezentacja wyremontowanego Oddziału.

Rektorzy śląskich uczelni czytali dla dzieci

Do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, dotarł niezwykły zastęp św. Mikołajów, w gronie którego znaleźli się prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś  JM rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik prorektor ds. studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach …

Dyskutowali na temat schorzeń neurologicznych u dzieci

8 października w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbył się kurs doskonalący „Nowoczesna diagnostyka różnicowa oraz leczenie schorzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego u dzieci” pod kierownictwem dr n. med. Ilony Kopyty Kierownika Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.