Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Konkursy ofert Biuletyn Informacji Publicznej GCZD
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01

Oświadczenie Dyrektora Szpitala

W związku z krzywdzącymi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II publikacjami medialnymi, związanymi z oferowanym przez panią Monikę Wulczyńską za pośrednictwem Fundacji Centrum Monitoringu Lecznictwa Okołoporodowego sprzętem medycznym Dyrekcja Szpitala składa następujące oświadczenie.

czytaj tekst oświadczenia

Rektorzy śląskich uczelni czytali dla dzieci

Do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, dotarł niezwykły zastęp św. Mikołajów, w gronie którego znaleźli się prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś  JM rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik prorektor ds. studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach …

Onkologia „po liftingu”

Po sześciu miesiącach intensywnych prac dobiegł końca remont Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jego przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez pomocy Fundacji Iskierka oraz Grupy Kopex – głównego sponsora projektu.
16 października w obecności Dyrekcji Szpitala, przedstawicieli władz miasta, sponsorów, partnerów projektu, wolontariuszy oraz mediów odbyło się uroczyste zakończenie prac oraz prezentacja wyremontowanego Oddziału.