Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Konkursy ofert

Biuletyn Informacji Publicznej GCZD

30 mln zł dofinansowania dla naszego szpitala

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma 30 mln zł unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych w placówce.