Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Konkursy ofert Biuletyn Informacji Publicznej GCZD
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01

Oświadczenie Dyrektora Szpitala

W związku z krzywdzącymi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II publikacjami medialnymi, związanymi z oferowanym przez panią Monikę Wulczyńską za pośrednictwem Fundacji Centrum Monitoringu Lecznictwa Okołoporodowego sprzętem medycznym Dyrekcja Szpitala składa następujące oświadczenie.

czytaj tekst oświadczenia

Pionierska operacja lekarzy GCZD

Kardiochirurdzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przeprowadzili pionierską operację wszczepienia rozrusznika u wcześniaka z wagą 1500 gramów. To pierwszy tego typu zabieg w Polsce wykonany u tak małego pacjenta. Jak przekonują lekarze, do tej pory światowa medycyna opisała zaledwie kilka takich przypadków.

Akredytacja dla GCZD

SPSK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II dołączył właśnie do grona ponad 200 placówek medycznych w kraju, które mogą się poszczycić certyfikatem akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznanym przez Ministra Zdrowia. Szpital przystąpił do procesu akredytacji w wyniku projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej